• Brev
    Registrant: BREDO [HENRIK VON MUNTHE AF] MORGENSTIERNE
    Leveår: 1851–1930
    Kort beskrivelse: norsk jurist og statsøkonom.
1874 juridisk embetseksamen. 1878–84 ansatt i justisdepartementet, 1884–87 assessor i Kristiania byrett. 1887 doktorgrad og senere samme år konstituert, 1889–1919 ordinær professor i lovkyndighet ved universitetet i Kristiania med offentlig rett som hovedområde. Publiserte en rekke arbeider innen forfatnings- og forvaltningsrett og sosialøkonomi. Som medarbeider i Aftenposten bidro han til utformingen av avisens unionspolitikk i 1890-årene. Morgenstierne var Aftenpostens faste litteraturanmelder og skrev (under merket – V –) om Et dukkehjem (1880 nr. 6, 7A, 9), Vildanden (1884 nr. 277A), Rosmersholm (1886 nr. 697A og 712A) og Fruen fra havet (1888 nr. 746) (HFL 3, 76, 78, 80). Skrev også hovedartikkelen i Aftenposten nr. 169 i anledning Ibsens 60-årsdag 20. mars 1888. Senere skrev han om Hedda Gabler (20. og 21. desember 1890), om Bygmester Solness (5. og 6. januar 1893) samt hovedartikkelen i avisens nummer til Ibsens 70-årsdag (20. mars 1898, nr. 212, anonym). Medlem av den sakkyndige komiteen som 1897 underkjente Sigurd Ibsens kompetanse for professorat i soiologi. Skrev 1904 om Ibsens brev (Aftenposten nr. 670) og 1906 om «Ibsen og Moralen» (For Kirke og Kultur 1906, 420–24). 1912–21 formann i Nationaltheatrets styre (NBL 2. utg.; Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
21/11 1888  
12/1 1894  
31/5 1895  
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888  
Odelstinget 10/2 1897  
Nikolai 2. [juni 1899]