Du er her:
  • Brev
    Registrant: [JOHAN] CARL [ERNST] BERLING
    Leveår: 1812–71
    Kort beskrivelse: dansk boktrykker og hoffembetsmann.
Overtok 1836 familietrykkeriet. Investerte i ny teknologi, og under hans ledelse opplevde firmaets privilegerte avis Den Berlingske Tidende og boktrykkeriet sterk fremgang. Etter Frederik 7.s kronovertagelse 1848 ble Berling knyttet til hoffet. Han var kongens privatsekretær og fikk de følgende år en rekke viktige hoffstillinger. 1848 utnevnt til etatsråd, 1849 til kammerherre og steg etter det ytterligere i gradene. Etter kongens ekteskap 1850 med grevinne Danner økte hans innflytelse pga. Berlings vennskapsforhold til begge. Av samme grunn ble han betraktet med mistro av de ulike nasjonalliberale og konservative regjeringer, og han søkte til gjengjeld støtte hos bondevennene. 1858–59, etter at kongen mot regjeringens ønske hadde tildelt ham storkors av Dannebrogsordenen, toppet motsetningene seg, og resulterte i at Berling 30. desember 1859 nedla sine aktive hoffstillinger og reiste til utlandet. Gjenopptok etter en tid ledelsen av Berlingske Tidendes administrasjon og gjennomførte dessuten de følgende år en rekke utenlandsreiser (Bricka; DBL).
 
Mottaker avKommentar
9/2 1867