• Brev
    Registrant: [ADOLPH HEINRICH] ADOLF STRODTMANN
    Leveår: 1829–79
    Kort beskrivelse: tysk forfatter, litteraturhistoriker og oversetter.
Født og oppvokst i Slesvig, der han lærte dansk. Deltok 1848 i krigen mot Danmark, ble hardt såret og bragt til København som krigsfange på vaktskipet «Dronning Marie», der han skrev Lieder eines Kriegsgefangenen auf der Dronning Marie (1848). August 1848 utvekslet etter våpenstillstandsavtalen og påbegynte studier i Bonn. Etter å ha støttet sin revolusjonære lærer G. Kinkel ble han utvist fra universitetet i Bonn og fra Köln, og etter opphold i Paris og London emigrerte han 1852 til USA. Drev en tysk bokhandel i Philadelphia og grunnla ukebladet Die Locomotive, neue fliegende Blätter aus Amerika : mit Originalzeichnungen deutscher Künstler, men tapte hele sin kapital. Returnerte 1856 til Tyskland, der han fikk borgerrett i Hamburg og virket som journalist og forfatter. 1867 gift med Henriette Steinhoff (ekteskapet oppløst 1876, jf. Gerda Brandes). Deltok i krigen 1870/71 som korrespondent for innen- og utenlandske aviser. Fra 1871/72 bosatt i Berlin-Steglitz og særlig virksom som oversetter av engelsk (Byron, Shelley, Tennyson) og skandinavisk litteratur (V. Bergsøe, C.K.F. Molbech, H. Drachmann, J.P. Jacobsen, Bjørnson). Oversatte Die Kronprätendenten : historisches Schauspiel in 5 Acten (1872) og Der Bund der Jugend : Lustspiel in fünf Aufzügen (1872). Utgav 1873 Das geistige Leben in Dänemark : Streifzüge auf den Gebieten der Kunst, Literatur, Politik und Journalistik des skandinavischen Nordens, der tre av kapitlene er viet Ibsen og inkluderer oversettelser av flere dikt (Bricka; HFL 3, 43, 51, 53: S-HBL).
 
Mottaker avKommentar
20/3 1873  
 
Omtalt iKommentar
E. Gosse 2/4 1872  
M. Birkeland 9/4 1872  
F. Hegel 24/4 1872  
G. Brandes 31/5 1872  
F. Hegel 8/8 1872  
G. Brandes 30/4 1873  
F. Hegel 12/10 1873  
G. Brandes 2/5 1875  
A. Wolzogen 19/11 1876  
J. Sverdrup 4/2 1877  
M. Grønvold 3/9 1877  
W. Lange 17/4 1880  
H.E. Berner 18/2 1882  
M. Grube 4/3 1891  
Felix Bloch Erben 5/3 1891  
M. Grube [mars 1891]