Du er her:
  • Brev
    Registrant: SKATMESTEREMBEDET VED DEN KONGELIGE NORSKE SANKT-OLAVS ORDEN
    Kort beskrivelse: norsk hoffembete.
Ordenen ble innstiftet av kong Oscar 1. den 21. august 1847 til belønning av «udmærkede Fortjenester af Konge og Fædreland, af Menneskeheden eller af Kunst og Videnskab». Den hadde opprinnelig tre grader: storkors, kommandører og riddere. Kongen er ordenens stormester, og dens embetsmenn en kansler, en skattmester, en sekretær og seremonimester samt en ordens-herold og tre kansellister. Skattmesteren forvaltet ordenskassen og sørget for å avlegge årlig regnskap, besørget anskaffelse av ordensdekorasjoner og deres utlevering, innkasserte ordenens inntekter og forestod utgiftene. Skattmester 1863–79 var Christian August Manthey (St. Olav, 8, 196).
 
Mottaker avKommentar
18/9 1873