Du er her:
  • Brev
    Registrant: NATIONALTHEATRET
    Kort beskrivelse: norsk teater.
Norges hovedscene for teater og opera. Om etablerings- og byggeprosessen, jf. brev til Finants- og Tolddepartementet [14. mai 1888] og Odelstinget 10. februar 1897 med kommentarer. Teateret åpnet 1. september 1899 med avdukning av Bjørnson- og Ibsen-statuene foran inngangen og med en første åpningsforestilling viet Ludvig Holberg. Under annen åpningsforestilling (2. september) gikk En folkefiende, mens den tredje (3. september) var viet Bjørnson og Sigurd Jorsalfar. Første teatersjef var Bjørn Bjørnson (1899–1907). Om skuespillere og øvrig personale, jf. kommentar til brev til H.M. Helliesen 3. februar 1899. Oppsetninger av Ibsen-stykker 1899–1906, med premieredatoer: En Folkefiende (2. september 1899), Naar vi døde vaagner (6. februar 1900), Gengangere (5. mars 1900), Peer Gynt (14. mai 1900 og 27. februar 1902), Kongs-Emnerne (10. oktober 1900), Hedda Gabler (5. oktober 1901), Fru Inger til Østraat (22. januar 1902), Keiser og Galilæer (første del; 20. mars 1903), De unges Forbund (15. mai 1903), Vildanden (16. mars 1904), Brand (14. september 1904), Kjærlighedens Komedie (14. september 1905) og Rosmersholm (15. november 1905) (Rep.base).
 
Mottaker avKommentar
21/12 1898  
9/3 1899  
6/8 1899