• Brev
    Registrant: DET BRITISK-SKANDINAVISKE SELSKAB
    Kort beskrivelse: engelsk litterært selskap.
Grunnlagt 1875 for å fremme interessen for de skandinaviske landenes litteratur, historie og vitenskap i Storbritannia. Selskapet ønsket å være et møtested og et forum for diskusjon, med eget utlånsbibliotek, og gi støtte til medlemmer som ville lære seg et skandinavisk språk, bidra med reiseplaner o.l. Formann og visepresident var Andrew Johnston, president var baron Carl Fredrik Lotharius Hochschild. Den første referansen til selskapet er en notis i The Academy 20. februar 1875. Medlemstallet skal ha vært 159, inkludert 13 æresmedlemskap, deriblant Ibsen, H.C. Andersen, P.Chr. Asbjørnsen, Ole Bull, Thomas Carlyle, Frederik Hegel og Johan Andreas Dahl (den første oversetteren av Ibsen til engelsk). På denne tiden inneholdt biblioteket 227 titler, mest norske, deriblant åtte bøker av Ibsen. Selskapet opphørte trolig etter relativt kort tid, men tidspunktet er ikke kjent (Rem 2002b).
 
Mottaker avKommentar
8/5 1875