Du er her:
  • Brev
    Registrant: AFTENBLADET
    Kort beskrivelse: norsk avis.
Utgitt i Kristiania 1855–81 som en fortsettelse av det satiriske og kritiske vittighetsbladet Krydseren (1849–54), og redigert av Ditmar Meidell. Som medredaktør virket 1856–60 Ole Jørgensen Richter, kort avbrutt av Bjørnstjerne Bjørnson november 1859 – januar 1860. Aftenbladet var som dagblad mindre satirisk enn sin forgjenger, men markerte seg tidlig som opposisjonsblad og kan sies å ha vært talerør for de kretsene som senere skulle danne partiet Venstre. Avisen ble fra 1855 utgitt av Meidell og trykt hos Chr. Schibsted, fra 1860 utgitt av W.C. Fabritius og trykt der (HFL; T.A. Høeg red. 1973–74, b. 1; SNL).
 
Mottaker avKommentar
5/12 1860