[De unges Forbund] (kladd til vedlegg i tapt brev)
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: 1, blad: [1]r
Rollebesættning.
Kammerherre Brattsberg – – Wolf.
Erik Brattsberg, hans Søn, ˹Cand. jur, Grosserer –˺Abelsted.
Thora, Kammerherrens Datter – Fru Juel.
Selma, Erik Brattsbergs Frue – Fru Gundersen.
Doktor Fjeldbo, Værkslæge – – Gundersen.
Sagfører Stensgaard – – Reimers.
Proprietær Monsen – – Bucher.
Bastian Monsen – – Selmer.
Ragna – – – Fru Isachsen.
Kandidat Helle – – H. Brun.
˹Værksf<...> ˺ Ringdal – – Juel {.}Nilsen
Gaardbruger Lundestad – Isachsen.
Daniel Hejre – – J. Brun.
Madam Rundholmen – Fru Wolf.
Bogtrykker Aslaksen – Juel.
˹
En Tjenestepige hos Kammerherren
En Oppvarter –
En Pige hos Madam Rundholmen
Folk af Almuen, Gjæster hos Kammerherren, o. s v. o s. v –
˺
˹
Handlingen foregaar paa Værket i Nærheden af en Kjøbstad i
det sydøstlige Norge.
˺
legg: 1, [1]v
Faksimile
legg: 1, blad: [2]r
legg: 1, [2]v

Forklaringer

Tegnforklaring inn her