Du er her:
De unges Forbund (1869)
... det er med nye Tanker, som med Spøgelser; en kan ikke mane dem bort igjen; og derfor faar en se at komme ud af det med dem, saa godt en kan.
(Gaardbruger Lundestad, 5. Akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2008
1. utgave 1869
2. utgave 1869
3. utgave 1874
4. utgave 1880
5. utgave 1883
6. utgave 1895
Folkeutgaven, bd. 4 1899
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt eksemplar av 2. utg. med rettelser NBO Ms.8° 1924 1874
Rolleliste NBO Ms.8° 1937a 1869
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, II.1 1869
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1109b 1868/69
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1109a 1868