Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
1/2 Ark.
Terner
hos Fru Kirsten,
i
«Olaf Liliekrans.»
Skuespil i 3 Akter,


Anden Akt.
1te Scene.
Fru Kirsten. Karle. Piger.
(beskjæftigede med Tilberedelserne
til Gildet.)
Fruen
.
– fat Jer til, hver især!
(gaa til forskjellige Sider.)
8de Scene.
Hemming. Arne.
Arne
.
– Gjerning at gifte sig!
9de Scene.
(komme efterhaanden ind fra forskjel-
lige Sider med Fruen, Olaf, Inge-
borg og Flere.)
Hemming
.
Vee, nu forstaar jeg!
Hemming og Alfhild! Fjeldjenten!
(Latter og Hvisken.)
Olaf
.
Beskjæmmet!
Frille!
10d Scene.
De Forrige. Alfhild.
Alfhild
.
Her er jeg!
Hvordan – hun tager Olaf!
(Almindelig Forbauselse.)
Fruen
.
Siig hende det selv, min Søn!
(see forlegne paa hinanden.)
Arne
.
Du er en listig Hund!
(gaa ud til Venstre.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her