Du er her:
Olaf Liljekrans (1857)
Olaf Liljekrans! Olaf Liljekrans!
Hvi sover Du saa tungt og saa længe!
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av NBO Ms.4º 1108 2006
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Sufflørbok NBO Ms.4º 1108 1856
Sufflørbok NBO Ms.4º 923 1856
Rollehefte (Alfhild) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Hemming) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Ingeborg) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Bryllupsgjæster) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Første Svend) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Anden Svend) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Mænd, Kvinder m.fl., 1. hefte) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Mænd, Kvinder m.fl., 2. hefte) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Terner, 1. hefte) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Terner, 2. hefte) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Fru Kirsten) TarkUiB NT344r 1856
Rollehefte (Olaf) TarkUiB NT344r 1856