Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1 1/4 Ark.
Mænd, Kvinder og Spillemænd,
(Slægtninge af Arne,)
i
«Olaf Liliekrans.»
Skuespil i 3 Akter

Rolle for 2den Gjæst = Hr: P. Nielsen.
Faksimile
Faksimile
Første Akt.
1te Scene.
Chor
.
– saa tungt og saa længe!
2de Scene.
(Arnes Slægtninge, Mænd, Kvinder
og Spillemænd rise sig, tilligemed
Arne, paa den anden Side af Elven, til-
høire i Baggrunden. De ere alle i Høi-
tidsdragt.)
En
– See her gaar Veien!
Anden
– Nei her!
Tredie
.
– Vist ikke! her maa det være!
Arne
.
– saa ikke det strax?
(gaa over Elven og komme ned i
Forgrunden.)
Hemming
.
Fru Kirsten Lilliekrans!
(forbausede:)
Fru Kirsten!
Faksimile
3die Scene.
De Forrige. Fru Kirsten og Følge.
4d Scene.
De Forrige. Ingeborg og Piger.
Fruen
.
– der bryder sit Ord, men –
Hvad nu? Siig frem!
Arne
.
– være I, at I sviger mig!
(truende, idet Flere trække deres Knive
og styrte ind paa Fru Kirstens Folk:)
Hævn! Hævn over Liliekransætten!
(Arne søger at berolige dem.)
Fruen
.
– Brudgommen saavelsom Bruden
Olaf!
Fruen
.
– fra Hjem og Brud!
Flygtet!
Fruen
.
Olaf er bjergtagen!
Bjergtagen!
Faksimile
Hemming
.
– seer I ikke, hvem det er?
(hviskende mellem hverandre:)
Thor-
gjerd Spillemand! Den gale Thorgjerd!
5te Scene.
De Forrige. Thorgjerd.
6te Scene.
De Forrige, uden Thorgjerd.
Arne
.
Imorgen drikke vi Bryllup!
(gaa i forskjellige Grupper ud til begge
Sider.)
12te Scene.
Olaf. Alfhild. Fru Kirsten.
Olaf
.
– vakt mig, nu er Alting ude!
13de Scene.
(kommer med Arne, Ingeborg og
Hemming.)
Ingeborg
– tage Vare derpaa!
Faksimile
(gaa tilvenstre med de Andre.)
Anden Akt.
8d Scene
Arne. Hemming.
Arne
.
– Mørkets Gjerning at gifte sig!
9de Scene.
(kommer efterhaanden ind fra forskjel-
lige Sider med Kirsten, Olaf, Ingeborg
og Hemming.)
Fru Kirsten
.
Ei sandt, det love vi?
Det love vi! (Gjensidige Haandtag
mellem Brudeparrets Slægtninge.)
Fruen
.
Det love vi da?
Det love vi! (Haandtag som før.)
Fruen
.
Derom ere vi jo enige?
Det love og vidne vi! (Haandtag
som før.)
Faksimile
Hemming
.
Vee! nu forstaar jeg –
Hemming og Alfhild! Fjeldjenten!
(Latter og Hvisken.)
Olaf
.
Beskjæmmet!
Frille!
10de Scene.
De Forrige. Alfhild.
Alfhild
.
Her er jeg!
Hvordan – hun tager Olaf!
(Almindelig Forbauselse.)
Fruen
.
Siig hende det selv, min Søn!
(nærme sig mørke og truende.)
Arne
.
Du er en listig Hund!
(gaa stille og forstemte ud tilhøire.)
Tredie Akt.
5te Scene
Ingeborg. Olaf.
Faksimile
Ingeborg
.
– bare ikke for Alteret!
6te Scene.
(komme med Arne, Fruen og Fl: fra
Høire.)
Fruen
.
– følge Lyden til vi samles!
(gaa til forskjellige Sider.)
7d Scene
Alfhild
.
– hist er kun Gravens Læ!
8d Scene
(komme tilbage fra forskjellige Sider
med Arne, Fruen o. Fl:)
Fruen
.
Den Vedtægt kjende I?
Ja, ja!
Olaf
.
Jeg frelser og ægter hende!
(staa som forstenede, med Udraabet.)
Olaf Liliekrans!
Arne
.
Ere I med paa det?
Faksimile
(de Unge.)
Ja, ja!
9d Scene.
De Forrige. Ingeborg. Hemming.
Ingeborg
.
Hemming har fundet mig!
(forbausede:)
Ingeborg og Hemming!
Heroppe!
10d Scene.
De Forrige. Thorgjerd.
Thorgjerd
.
– folksomt i Dalen idag.
Thorgjerd Spillemand!
Alfhild
.
Min Fader!
Hendes Fader!
Alfhild
.
– i Himmelens Karm!
(Gruppe.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her