Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
1 1/4 Ark.
Mænd, Kvinder og Spillemænd,
(Slægtninge af Arne,)
i
«Olaf Liliekrans».
Skuespil i 3 Akter

Rolle for 1ste Gjæst = Hr: H. Brun
Første Akt.
1te Scene.
Chor
.
– saa tungt og saa længe!
2de Scene.
(Arnes Slægtninge, Mænd, Kvinder og
Spillemænd reise sig, tilligemed Arne, paa
den anden Side af Elven, tilhøire i Bag-
grunden. De ere alle i Høitidsdragt.)
En
– See her gaar Veien!
Anden
.
– Nei her!
Tredie
.
– Vist ikke! her maa det være!
Arne
.
– saa ikke det strax!
(gaa over Elven og komme ned i
Forgrunden.)
Hemming
.
Fru Kirsten Liliekrans!
(forbausede:)
Fru Kirsten!
3die Scene.
De Forrige. Fru Kirsten og Følge.
4de Scene.
De Forrige. Ingeborg. Piger.
Fruen
.
– den, der bryder sit Ord, men –
Hvad nu; siig frem!
Arne
.
– være I, at I sviger mig!
(truende, idet Flere trække deres Kni-
ve og styrte ind paa Fru Kirstens Folk.)
Hævn! Hævn over Liliekransætten!
(Arne søger at berolige dem.)
Fruen
.
– Brudgommen saavelsom Bruden –
Olaf!
Fruen
.
– fra Hjem og Brud!
Flygtet!
Fruen
.
– Olaf er bjergtagen.
Bjergtagen!
Hemming
.
– seer I ikke, hvem det er?
(hviskende mellem hverandre:)
Thor-
gjerd Spillemand! Den gale Thorgjerd!
5te Scene
De Forrige. Thorgjerd.
6te Scene
De Forrige, uden Thorgjerd.
Arne
.
– Imorgen drikke vi Bryllup!
(gaa i forskjellige Grupper ud til
begge Sider.)
12te Scene.
Olaf. Alfhild. Fru Kirsten.
Olaf
.
– vakt mig, nu er Alting ude!
13de Scene.
(kommer med Arne, Ingeborg og
Hemming.)
Ingeborg
.
– tage Vare derpaa.
(gaa til Venstre med de Andre.)
Anden Akt.
8de Scene
Arne. Hemming.
Arne
.
– Mørkets Gjerning at gifte sig!
9de Scene.
(komme efterhaanden ind fra
forskjellige Sider med Kirsten, Olaf,
Ingeborg og Hemming.)
Fru Kirsten
.
Ei sandt, det love vi{!}?[HIS: Usikker rekkefølge.]
Det love vi! (Gjensidige Haandtag
mellem Brudeparrets Slægtninge.)
Fruen
.
Det love vi da?
Det love vi! (Haandtag som før.)
Fruen
.
Derom ere vi jo enige?
Det love og vidne vi! (Haandtag
som før mellem Brudeparrets Slægt-
ninge.)
Hemming
.
Vee! nu forstaar jeg –
Hemming og Alfhild! Fjeldjenten!
(Latter og hviskende Bemærkninger.)
Olaf
.
Beskjæmmet!
Frille!
10de Scene.
De Forrige. Alfhild.
Alfhild
.
Her er jeg!
Hvordan – hun tager Olaf!
(Almindelig Forbauselse.)
Fruen
.
Siig hende det selv, min Søn!
(nærme sig mørke og truende.)
Arne
.
Hemming! Du er en listig Hund!
(gaa stille og forstemte ud til Høire.)
Tredie Akt.
5te Scene.
Ingeborg. Olaf.
Ingeborg
.
– bare ikke for Alteret!
6te Scene.
(komme med Arne, Fruen og Fl.
fra Høire.)
Fruen
.
– følge Lyden til vi samles!
(gaa til forskjellige Sider.)
7d Scene.
Alfhild
.
– hist er kun Gravens Læ!
8de Scene.
(komme tilbage fra forskjellige Sider
med Arne, Fruen og Fl.)
Fruen
.
Den Vedtægt kjende I?
Ja, ja!
Olaf
.
– Jeg frelser og ægter hende!
(staa som forstenede, med Udraabet:)
Olaf Liliekrans!
Arne
.
Ere I med paa det?
(de Unge.)
Ja, ja!
9de Scene.
De Forrige. Ingeborg. Hemming.
Ingeborg
.
Hemming har fundet mig!
(forbausede.)
Ingeborg og Hemming!
Heroppe!
10d Scene.
De Forrige. Thorgjerd.
Thorgjerd
.
– folksomt i Dalen idag.
Thorgjerd Spillemand!
Alfhild
.
Min Fader!
Hendes Fader!
Alfhild
.
– hjem i Himmelens Karm!
(Gruppe.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her