Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1 1/4 Ark.
Første Svend,
hos Fru Kirsten,
i
«Olaf Liliekrands.»
Skuespil i 3 Akter.

Hr: Andersen,
Henr: Ibsen
Faksimile
Faksimile
Første Akt.
2denScene.
Arne og hans Slægtninge.
Alle
.
Fru Kirsten!
3die Scene.
(komme med Fru Kirsten fra ven-
stre Side.)
Fruen
.
– med vort Ærinde heroppe!
(En Svend.)
Det kan I lide paa!
4d Scene.
De Forrige. Ingeborg.
Gjæsterne
.
– Hævn over Liliekransætten!
(som hæve Øxerne og sætte sig til Mod-
værge.)
Slaa til! Ned med Mæn-
dene fra Guldvik!
Hemming
.
– seer I ikke, hvem det er?
(hviskende mellem hverandre.)
Thor-
Faksimile

gjerd Spillemand! Den gale Thorgjerd!
5te Scene
De Forrige. Thorgjerd.
6te Scene
De Forrige uden Thorgjerd.
Arne
.
– Imorgen drikke vi Bryllup!
(gaa i forskjellige Grupper ud til
begge Sider.)
12te Scene.
Olaf. Alfhild. Fru Kirsten.
Olaf
.
– vakt mig, nu er Alting ude!
13deScene
(komme fra Venstre med Arne,
Ingeborg, Hemming m. Fl.)
Ingeborg
.
– tage Vare derpaa.
(gaa med de Andre ud til Venstre.)

Faksimile
Anden Akt.
1te Scene.
(beskjæftigede med Tilberedelser til
Festen.)
Fruen
.
– fat Jer til, hver især.
(gaar.)
8de Scene.
Arne Guldvik. Hemming.
Arne
.
Gjerning at gifte sig!
9de Scene.
(komme efterhaanden ind fra forskjel-
lige Sider med Olaf, Ingeborg, Fruen,
med Flere.)
Hemming
.
– vee, nu forstaar jeg –
Hemming og Alfhild! Fjeldjenten!
(Latter og Hvisken.)
Olaf
.
Beskjæmmet!
Faksimile
Frille!
10de Scene.
De Forrige. Alfhild.
Alfhild
.
Her er jeg!
Hvordan, hun tager Olaf!
(Almindelig Forbauselse.)
Fruen
.
– hende det selv, min Søn!
(see forlegne paa hinanden.)
Arne
.
– Du er en listig Hund.
(gaar ud tilvenstre.)
11te Scene
Alfhild
.
– er mig falsk eller god!
(komme efter en liden Pause fra
Venstre med Fakler.)
Alfhild
.
– Hvad skal der skee?
Ei, see, see! Det er jo Alfhild; hun
er her endnu!
Faksimile
Alfhild
.
– hvad skal gaa for sig?
Vielsen! Har du ikke Lyst til at
see derpaa?
Alfhild
.
– forbi for mig, jeg veed det!
Vente! Nei, Alfhild! det er nok hver-
ken efter Brudgommens eller Brudens
Sind!
2den Karl
.
– du nok ikke vente!
(Latter.)
Nu skal vi ned til Kirkeporten og
lyse med de røde Brudeblus, naar Føl-
get rider fra Gaarden.
2den Karl
.
– et Blus at bære!
(og Flere.)
Ja ja, det maa du! Det
er jo Hr: Olafs Hædersdag! (Latter.)
Alfhild
.
Siig, at I troe det!
(og Alle.)
Ha, ha, ha! Det vil han
Faksimile

vist, – kom nu! (Ud tilhøire bag Huset.)
Alfhild
.
– paa Brudgommens Arm!
(styrte efterhaanden ind uden Fakler
og blive som forstenet staaende.)
Alfhild
.
– Brudeblusset ved dit Gilde!
(styrte til for at hjælpe ved det brændende
Brudehuus.)
Tredie Akt.
5te Scene.
Ingeborg. Olaf.
Ingeborg
.
– bare ikke for Alteret.
6te Scene.
(kommer fra Høire med Fru Kirsten,
Arne, Slægtninge o. Fl:)
Fruen
.
– følge Lyden til vi samles.
(gaar til forskjellige Sider.)
7de Scene.
Faksimile
Alfhild
.
– er kun Gravens Læ!
8de Scene.
(kommer med Arne, Fruen, m. Fl:
fra forskjellige Sider.)
Fruen
.
I binde hende!
(og flere Karle binde Alfhild.)
Fruen
.
Før hende op paa Fjeldstupet!
(og 2den Karl føre Alfhild op.)
Fruen
.
– derved stiger i Priis!
(sætter en Krone paa Alfhilds Hoved.)
Fruen
.
– frelser og ægter hende?
(Alle tie. Fruen giver et Tegn; Kar-
lene
gribe Alfhild for at styrte hende
ud; Olaf kommer og støder dem bort.)
Olaf
.
frelser og ægter hende!
(forstenede.)
Olaf Liliekrans!
Arne
.
Ere I med paa det?
Faksimile
(og de Andre.)
Ja, ja!
9de Scene
Ingeborg og Hemming komme.
Ingeborg
.
Hemming har fundet mig!
Ingeborg og Hemming. – Heroppe!
10d Scene
De Forrige. Thorgjerd.
Thorgjerd
.
– folksomt i Dalen idag!
Thorgjerd Spillemand!
Alfhild
.
Min Fader!
Hendes Fader!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her