Du er her:
Kejser og Galilæer
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
side: [4]
Naar jeg kalder nærværende Digt et «verdens-
historisk» saa sker det ikke af den uvæsentlige Grund at
det behandler et Stof der f tillhører Universalhistorien
i Modsætning f.Eks till den Skandinaviske, den irske,
en bøhmiske o. s. v – men af den væsentlige Grund
at den verdenshistoriske Ide, saaledes som jeg
har set den, deri findes udtalt. Hvori denne
Ide bestaar skal jeg vel vogte mig for i Foror-
det at udtale.
Men et vil jeg bede navnlig mine Lands-
mænd om. Jeg forudsætter som givet at ikke
enhver Normand kan skrive om Julian; jeg be-
der at den Omstændighed at jeg kan det ikke maa
virke
I et demokratisk Samfund som vort
– – – –
Anvendelsen af et rødt Klæde var efter Ro-
merretten strafbart –; Titelen «verdenshistorisk»
afgiver en bekvem Hage at hænge sig i – –
Jeg beder at man vil prøve sig
selv, hvorvidt man har Kald og Evne
till at kritisere Digtet – har man ikke
det, saa lad det være – eller lad det først
ske efter Overlægg – jeg tør forsikre at
jeg s { <...> }først efter Overlæg skred till at nedskrive
hvad jeg digterisk taget havde seet og tænkt –

Forklaringer

Tegnforklaring inn her