Du er her:
Kejser og Galilæer (1873)
Jeg er i fuldt arbejde med «Kejser Julian». Denne bog vil blive mit hovedværk, og den optager alle mine tanker og al min tid.
(brev til Frederik Hegel 12. juli 1871)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2008
1. utgave 1873
2. utgave 1873
3. utgave 1880
4. utgave 1892
Folkeutgaven, bd. 5 1899
5. utgave 1905
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkfeilliste KBK Collin 262, 4°, II.3, siste blad 1873
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, II.3 1873
Notat NBO Ms.8° 1937c 1873
Notater og arbeidsmanuskripter NBO Ms.4° 1111 1871
Notater og arbeidsmanuskript (replikkutkast) NBO Ms.8° 1937b 1871
Notat NBO Ms.8° 2821:14 1871
Arbeidsmanuskript, kanskje til et påtenkt forord NBO Ms.8° 1937a 1869