Du er her:
Kejser og Galilæer
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
  Rettelser:
  Side 25
 • står – – glade år, hine seks rettes til gl: år, hine sex
 • " 36
 • synes at stå Hotklædningen rettes til Hofklædningen
 • " 40
 • synes at stå hotkrybet rettes til hofkrybet
 • " 247
 • står – – store farbroder Konstanzios rettes til – store farbroder Konstantin
 • " 328
 • står Harilion rettes til Hilarion
 • " 339
 • står – – dragt og herlighed rettes til – pragt og herlighed
 • " 367
 • står – fra Heliopolis under fra Libanon rettes til – fra H: under Libanon
 • " 376
 • i anmærkn: står – et stykke derfra, imod venstre, er en stenkumme rettes til – et stykke derfra, imod højre, o. s. v. –

Forklaringer

Tegnforklaring inn her