Du er her:
Kjæmpehøien
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
¾ Ark
Jostein
i
"Kjæmpehøien."
Dramatisk Digtning i 1 Act.
Hr. Bottelsen. 25/1.56 P Nielsen d: 28/12.53 – Henr: Ibsen.
Faksimile
2
1ste Scene.
Roderik. Blanka.
Blanka
.
mens den barnligt sover.
(gaaer med Roderik.)
2den Scene.
Gandalf og Vikingerne komme fra Høire
Asgaut
.
Den staaer der sagtens endnu, tænker jeg.
Jostein
.
Hør, sig os Drot, hvad kan det baade os
At traske om som Narre her paa Holmen
Hrolloug
.
Saa var det for at vinde Ry og Hæder
Jostein
Og Guld og Skatte, Hrolloug, Guld og Skatte!
Gandalf
.
I har en Drot at hævne, jeg en Fader!
Faksimile
3
(Bevægelse blandt Vikingerne)
Jostein
En Drot?
Asgaut
.
At tage blodig Hævn med Ild og Sværd.
Jostein
.
Det er en gammel Skik og den bør agtes.
Men hvis jeg havde været Konning Gandalf
Saa var jeg bleven liggende i Velskland
For der var Guld at vinde.
Gandalf
.
Det er Jer Troskab mod den faldne Drot?
Jostein
Nu, nu, godt Ord igjen, jeg meente blot –
Den Faldne kunde vente.
Asgaut
Usle Slægt!
Faksimile
4
Jostein
.
Men siden vi nu engang er her –
Gandalf
.
Kong Gandalf faaer en dygtig Sanger
Jostein

(med de andre Vikinger gaa ind i Skoven
til Venstre.)
5te Scene.
Blanka. Gandalf.
Blanka
.
Væk Blodmand!
6te Scene.
De Forrige. Asgaut, Hemming og Vikin-
gerne, der føre Roderik mellem sig.
Roderik
Blanka! O, mit Barn!
Jostein
En Kvinde!
Faksimile
5.
Saa faaer han Reisefølge.
Hrolloug
.
Kan følge med paa Snekken.
Jostein
(leende)
Ja, som Skjoldmø
Gandalf
.
Saa er hun fri, ei sandt?
Vikingerne
Jo, jo, det er hun!
Gandalf
.
Nei, jeg holder den.
Jostein
Hvad er Din Agt?
Gandalf
.
Paa røde Vinger farer jeg til Valhal.
Jostein
.
(gaaer ud til Høire)
Faksimile
6.
Gandalf
.
Thi Hallens Lystighed er ei for mig.
Jostein

(kommer tilbage med et Banner i
Haanden.)
See nu er Snekken rede som Du bød
Gandalf
.
Og I vil følge mig?
Alle
.
Vi følge Dig!
Hrolloug
.
Hjemad!
Alle
.
Hjem! Til Norge!
(Blanka river Banneret fra Jostein)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her