Du er her:
Kjæmpehøien (1854)
I denne omskrevne versjonen av Kjæmpehøien er bl.a. handlingen flyttet fra Valland i Nordvest-Frankrike til den italienske øya Sicilia.
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2005
1. utgave, føljetong i Bergenske Blade 2. versjon 1854
Folkeutgaven, bd. 10 2. versjon 1902
2. utgave 2. versjon 1904
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Sufflørbok NBO Ms 4º 1107 Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Blanka) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Asgaut) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Gandalf) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Hrolloug) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Hemming) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Jostein) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Roderik) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Nogle Vikinger, 1. hefte) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854
Rollehefte (Nogle Vikinger, 2. hefte) TarkUiB NT 238r Senest 2. januar 1854