Du er her:
Kjæmpehøien
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
½ Ark
Hemming,
en ung Skjald i Gandalfs Tjeneste
i
"Kjæmpehøien".
Dramatisk Digtning i een Act
Hr. Hansen 25/1 56. P Nielsen. d: 28/12.53 – Henr: Ibsen
Faksimile
1ste Scene.
Roderik. Blanka.
Blanka
.
mens den barnligt sover.
(gaaer med Roderik.)
2den Scene.
Gandalf, Hemming og Vikingerne komme fra Høire.
Gandalf
.
Og end engang jeg sværger –
Hemming
(med en Harpe over Skulderen, har under det
Foregaaende nærmed sig mellem Kjæmperne,
og udbryder bønligt:)
Sværg ei, Gandalf!
Gandalf
.
Hvad gaaer der af Dig?
Hemming
.
Sværg ei her i Skoven!
Her kan ei vore Guder høre Dig.
Faksimile
I Snekkens Stavn, i Nord paa vore Bjerge;
Der høre de Dig nok, men ikke her!
Asgaut
.
Har Sydens Pestluft smittet ogsaa Dig.
Hemming
.
I Velskland hørte jeg de fromme Præster
Fortælle deiligt om den hvide Christ, –
Og hvad de sagde svæver for min Hu
Ved Nat og Dag; det vil ei meer forsvinde!
Gandalf
.
Ha, ha! Kong Gandalf faaer en dygtig Sanger.
Hemming
,
(følger efter Vikingerne, som gaa ind i
Skoven tilvenstre.)
5te Scene.
Blanka. Gandalf.
Blanka
.
Væk Blodmand!
Faksimile
6te Scene.
(De Forrige. Asgaut, Hemming og Vikin
gerne, der føre Roderik mellem sig.)
Blanka
.
Jeg skulde lade Dig alene.
Hemming
.
Nei
Vær uden Frygt. Jeg lukke vil hans Øine
Og sjunge ham et Drapa hist fra Høien, –
Det blier mit sidste Kvad.
(Rørt idet han griber Gandalfs Haand.)
Farvel, min Konge
Nu har Du fundet Dig en bedre Skjald
Roderik
.
– und mig den!
(stiger op paa Høien.)
Hemming

(sætter sig med Harpen ved hans Fød
der.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her