Du er her:
Kjæmpehøien
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1½ Ark.
Asgaut
en gammel Viking
i
"Kjæmpehøien."
Dramatisk Digtning i 1 Act.
Hr: Brun. 25/1.56. P Nielsen d: 28/12.53. Henr. Ibsen
Faksimile
2.
1ste Scene.
Roderik. Blanka.
Blanka
.
mens den barnligt sover.
(gaaer med Roderik)
2den Scene.
Gandalf og Vikingerne komme fra Høire.
Asgaut
.
Her er vi snart ved Stedet.
Gandalf
.
Hvor? Lad see!
Asgaut
.
Nei vent kun lidt til vi er bagved Skoven
Paa Klippeskraaningen mod Havet stod
En Rest af Muren da vi drog afsted, –
Den staaer der sagtens endnu, tænker jeg.
Gandalf
.
I har en Drot at hævne, jeg en Fader
(Bevægelse blandt Vikingerne)
Faksimile
3.
Gandalf
.
Var redet gjennem Flammerne til Valhal.
Asgaut
.
Jeg heiste Snekkens Seil i høien Raa
Og vendte Stavnen hjemad imod Norden,
Der søgte jeg forgjæves efter Gandalf;
Den unge Ørn var fløien over Havet
Til Island eller Færø, blev mig sagt.
Jeg stævned efter ham, men fandt ham ei, –
Dog Navnet kjendte de saavidt jeg foer;
Thi skjøndt hans Drage fløi som Sky for Stormen,
Saa fløi hans Rygte dog paa bedre Vinger.
I Sommer, veed I, traf jeg ham til Slut,
Det var i Velskland, jeg beretted ham,
Hvad der var skeet, hvordan hans Fader endte,
Og Gandalf svoer ved alle Valhals Guder
At tage blodig Hævn med Ild og Sværd.
Faksimile
4.
Jostein
Den Faldne kunde vente
Asgaut

(med undertrykt Forbittrelse)
Usle Slægt!
Nogle Vikinger
Med Brand og Blod!
Asgaut
.
Det kan jeg lide.
Gandalf
.
Hvis ei, saa maa jeg falde selv.
Asgaut
.
Det svoer han.
Hemming
.
Der høre de Dig nok, men ikke her
Asgaut
.
Har Sydens Pestluft smittet ogsaa Dig?
Faksimile
5.
Gandalf
.
Kong Gandalf faaer en dygtig Sanger!
(Vikingerne og Hemming gaae)
Asgaut
.
Det er en muggen Tid vi lever i
Det bærer ned ad Bakke med vor Tro
Og vore Sæder fra den gamle Tid
Held mig! Min Nakke luder alt af Ælde, –
Mit Øie skal ei skue Nordens Fald.
Men Du, Kong Gandalf, Du er ung og stærk;
Og hvor Du færdes i det vide Fjerne,
Saa kom ihu at det er Kongeværk
Om Folkets Guder og dets Kraft at værne!
(Han følger efter Vikingerne ind i Skoven
tilvenstre.)
5te Scene.
Blanka. Gandalf.
Faksimile
6.
Blanka
.
Væk Blodmand!
6te Scene.
De Forrige. Asgaut, Hemming og Vikingerne,
der føre Roderik mellem sig.
Asgaut

(til Gandalf.)
En mager Fangst, dog altid Noget, Gandalf!
Jostein
.
Saa faaer han Reisefølge.
Asgaut
.
Ja, til Hel!
Roderik
.
Er det Eders Høvding?
Asgaut
Saa er det.
(til Gandalf.)
Manden kan berette Dig
Faksimile
7.
Hvordan Din Fader faldt; thi han var med
Og slap derfra med Livet har han sagt.
Gandalf
.
Ti! Jeg vil Intet høre!
Asgaut
.
Godt, saa lad
Os tage fat paa Værket
Gandalf
.
Jeg kan ei Asgaut!
Asgaut

(dæmpet.)
Er vor Høvding feig?
Har Kvindens glatte Tunge daaret ham?
Gandalf
.
Nu ligemeget, jeg har sagt –
Asgaut
Betænk
Det gjælder al Din Agt blandt Dine Kjæmper!
Faksimile
8.
Dit Løfte gav Du Valhals høie Guder
Og brydes det, saa er Du Hvermands Nidding
Glem ei, vor gamle Tro er svagt befæsted
Den vakler alt; et Stød kan rokke den
Og kommer Stødet ovenfra, fra Drotten
Da har den faaet Banesaaret.
Gandalf
.
Det var en ulyksalig Ed jeg svoer
Asgaut

(til Vikingerne).
Nu rede, Kjæmper!
Blanka
.
Den værgeløse Gubbe?
Asgaut
.
Ned med Begge!
Gandalf
.
Saa er hun fri, ei sandt?
Faksimile
9.
Vikingerne.
.
Jo, jo, det er hun.
Blanka
.
Hvad lover Du?
Asgaut
.
Saa skaf ham hid!
Gandalf
.
Da han er høilagt, saa –
Asgaut
Nei, ligefuldt
Den fangne Konning kræver Blod, slaa til!
Gandalf
.
Han skal ei fældes!
Asgaut
.
Hvordan?
Blanka
.
O, Fader! Han er god som Du.
Faksimile
10.
Asgaut
.
Du svigter Eden?
Blanka
.
Hvad mener han?
Asgaut
.
Det er Din Agt; Du vil –?
Gandalf
.
Paa røde Vinger farer jeg til Valhal
Asgaut
.
Ha! det er Kvinden som har koglet Dig!
Gandalf
.
Saa kan jeg dø for det.
Asgaut
.
Vel talt, Kong Gandalf!
Jostein
(kommer)
See nu er Snekken rede som Du bød
Asgaut
Du faaer en prægtig Ende! Mangen Helt
Faksimile
11
Vil nok misunde Dig!
Roderik
.
– i Strid om Byttet.
(viser Asgaut sin Arm)
Asgaut
Ja,
Ved Thor, det er Kong Rørek!
Blanka
Udslettet hver en Blodplet i Dit Skjold
Asgaut
.
Men saa forklar dog at Du endnu lever.
Roderik
.
Bad fromt en Bøn for ham hver Dag ved Høien.
Asgaut
.
Farvel!
Gandalf
Hvor gaaer Du?
Asgaut
.
Nordpaa med min Snekke!
Faksimile
Nu seer jeg klarlig min Tid er forbi –
Og Vikinglivet ogsaa. Jeg vil gaa
Til Island, did er end ei Sotten trængt.
(til Blanka)
Du unge Kvinde, tag min Plads hos Drotten
Thor kan ei mere – Mjølnir er af Lave,
Nu raade Balder gjennem Dig – Farvel!
(Han gaaer.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her