Du er her:
Hedda Gabler
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
k L (Tesman) siger: «ikke et kryb kunde
jeg knuse under min fod! Nu vel, da
kan jeg sige dig det, jeg søger professora-
tet, Vi er konkurrenter»
Faksimile
[HIS: Sidene 2-6 inneholder regnskapsnotater. Disse gjengis ikke her, men inngår i variamaterialet.]
Faksimile
Faksimile
Faksimile
Faksimile
Faksimile
7
Manuskriptet, som H. L. efterlader, går ud på
at menneskeopgaven er: Opad, imod lysbringeren.
Livet på det nuværende samfundsgrundlag er ikke
værd at leve. Derfor fantasere sig bort fra det.
Ved drik o. s. v. – Tesman er korrektheden.
Hedda er blasertheden. Fru R. det nervøst-hyste-
riske nutidsmenneske. Brack den personlige
borgerlige opfatnings repræsentant.
Faksimile
Så bringe{ <...> }s H. ud af verden. Og så sidder
de to med manuskriptet, som de ikke
kan tyde. Og tanten tanten er med dem,
Hvilken ironi over den menneskelige bestræ-
belse efter udvikling og fremskridt<...>
8
Faksimile
Men indimellem kommer Holgers dobbeltna-
tur. Gennem at realisere det lavt borger-
lige kan han alene vinde position for sin
store centrale tanke.

Fru Risings frygt er at H. skønt «exemplarisk
ordentlig» ikke er normal. Hans tankegang kan
hun nemlig blot ane ikke forstå. Anfører[HIS: 'ø' mangler diakritisk tegn] ytrin-
ger af ham – – –
Faksimile
9
Faksimile
Der tales om i udviklingens tjeneste at bygge
jernban- og landeveje. Nej nej. det er ikke
det. De skal gøre[HIS: 'ø' mangler diakritisk tegn] plads for at menneske-
ånden kan komme <...> til at gøre den
store svingning. For den er på afveje,
Menneskeånden er kommen på afveje.
Faksimile
10
Faksimile
Holger: «Jeg har været ude. Jeg
har været liderlig. Nå, det gør
intet. Men politiet ved om det,
Det er hovedsagen.»
Faksimile
Fortvilelsen hos H. L ligger i at han
vil beherske verden men ikke kan be-
herske sig selv.
11
Faksimile
Tesman tror det er hans forlokkelse
som har bragt H. L. til at begynde igen,
på udskejelserne. Men det er ikke
Det er, hvad Hedda har sagt: at det er ham
hun har ønsket sig når hun talte om
«den berømte mand». Men dette vover
hun ikke at sige til Tesman
Faksimile
[HIS: Sidene 11v til 92r er blanke.]
Det er til forståelse af sin personlighed at
L. har gjort optegnelser i «manuskriptet», Dette
er det som de to skal og vil men ikke kan tyde

Brack har en hang til at leve som ungkarl
og så skaffe sig adgang til et godt familjehus, bli
husven, uundværlig – –
Faksimile
Der siges: det er en naturlov. Nu vel, men
så gør man opposition mod den. Forlanger den
afskaffet. Hvorfor vige tilbage. Hvorfor over-
give sig på nåde og unåde.

I samtalen mellem { <...> }T. og L. siger den
sidste at han lever for sin videnskab. Den første
svarer at så kan han konkurrere – (T. lever
af sin videnskab) det er sagen

Forklaringer

Tegnforklaring inn her