Du er her:
Hedda Gabler (1890)
Jeg vil for en eneste gang i mit liv
ha' magt over en menneskeskæbne.

(Hedda Gabler, 2. akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2009
1. utgave 1890
Londonutgave 1890
Folkeutgaven, bd. 8 1900
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, III.4 1890
Arbeidsmanuskript NBO Ms.8° 808 1890
Arbeidsmanuskripter NBO Ms.8° 809 1890
Notat/arbeidsmanuskript NBO Ms.8° 1942 1890
Arbeidsmanuskripter/notater NBO Ms.8° 2638 [1889-90]
Bibliotekets innbinding* NBO Ms.8° 2638 [1889-90]
Arbeidsmanuskripter/notater NBO Ms.8° 2639 1890
*Biblioteket har noen feil i innbindingen: blad 9 og 10 skulle ha byttet plass og nummer, blad 41 er feilaktig bundet inn foran blad 40. HIS' ordning av manuskriptet står oppført på plassen over i kildelisten.