Du er her:
Hedda Gabler
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: 1, blad: [1]r
[HIS: Skriften på denne siden er snudd på hodet i forhold til de andre sidene på arket.]
Personerne:
Axel Tesman, dr.fil:
Fru Hedda Tesman, hans hustru.
Frøken Tesman, hans tante.
Holger Løvborg.
Fru Rising.
Faksimile
legg: 1, blad: [1]v
[HIS: På denne siden står en brevkladd, udatert 1890 til Marie Kreukniet (Budat1890MMK_u).Brevkladden gjengis ikke her, men er inkludert i brevmaterialet.]
Faksimile
legg: 1, blad: [2]v
Løvborg.
[HIS: Skrevet vertikalt langs nedre venstre marg.]
Faksimile
legg: 1, blad: [3]r
Hedda.
Skuespil i fire akter.
Første akt.
Jørgen Tesman og Hedda er netop
kommet h{ <...> }jem fra et halvt års bryllupsrej-
se i ud{ <...> }landet. Han har rejst med stort
statsstipendium og har derude erhvervet
doktorgraden. Er udsét til professor i
kunsthistorie. Siden sin barndom har han
været i huset h{a}os sine to tanter, frøkener-
ne Rysing, hvoraf den ene stedse er sen-
geliggende, lammet af slag. Opdragelsen
gennem disse to gamle damer har afsat
sine spor i hans karakter og personlig-
hed. Han er skikkelig, flittig, jevnt godt
begavet, et forhenværende «skolelys» men
uselvstændig, rådløs, har aldrig lært at
hjælpe sig selv. Under hans fraværelse har
hans faster, Jane, og assessor <...> Brack ef-
ter hans ønske købt en villa for ham, som
han altid have drømt om at få bo i og
Faksimile
legg: 1, blad: [3]v

som han indbilder sig at Hedda også
sværmer for. Han er ved hjemkomsten
33–34 år gammel.
Hedda, hans hustru, datter af afdøde
general Gabler, har været en fejret bal-
dame. Hun er nu 28–29 år. En voksbleg
skønhed med langsomme lader.
Assessor Brack er en elegant selskabs-
mand, som har kommet meget til generalens
og været Hedds erklærede balkavalér. Han
er ungkarl og 42–43 år. Konverserer godt
med et frivolt underlag.
Scenegang.
Faster Jane føres ind i salonen af den
gamle tjenestepige Berte. Synes alt er
prægtigt indre{ <...> }ttet, glæder sig over sit værk.
Samtale der orienterer med hensyn til
forholdene.
Jørgen Tesman kommer fra soveværel-
serne. Berte går. Samtale, lang og hjer-
telig, mellem ham og tanten.
Hedda kommer. Slår persiennen op
og gribes næsten af skræk ved at se landska-
bet så høstligt. (Det er midt i September.)
Der ude i det sydlige var det fuld sommer.
Let antydet utilfredshed med et og andet.
Sammenstød med frøken Rysing. Tydes
af denne og Tesman som følge af træthed
Faksimile
legg: 1, blad: [4]r

efter rejsen. Frøken Rysing går.
Samtale mellem Tesman og Hedda. Han:
«Kunde du ikke for min skyld bekvemme dig
til at sige du til hende og kalde hende tante.»
Hun: «Hvorfor ikke faster? Faster Jane. Det
klinger så smagfuldt.» Han: «Ja men når hun
nu sætter så stor pris på det.» Hun: «Skulde
jeg kanske ikke også kalde dig for Jørgen?
Det klinger heller ikke ilde.» Han: «Du skulde
bare vide hvor meget vi skylder hende.» Hun:
« {v}Vi? Nej véd du hvad! Der må <...> da også være
måde på, hvor meget et par mennesker er
gift med hinanden.» (Resten som i konceptet.)
Fru Elfsted meldes og kommer. Optrin
mellem hende, Tesman og Hedda. Hun er et
par år yngre end Hedda. Er spinkel og ser
forskræmt ud. Har store runde øjne. Samta-
lens gang omtrent som i konceptet. Fru E.
fortæller at ˹H. L.˺ han er rejst her ind med et manu-
skript for at tale med Tesman. Hedda får Tes-
man til at skrive ham til. Han går ind i sit væ-
relse.
Hedda og fru Elfsted i fortrolig samtale.
Hovedsagelig således som i konceptet. Tes-
man
Tesman kommer ind med brevet, Kort op-
trin mellem ham og damerne. Berte melder
assessoren og får brevet til besørgelse.
Faksimile
legg: 1, blad: [4]v
Assessor Brack kommer. Optrin mellem
ham, Tesman, Hedda og fru Elfsted. Brack
indbyder T. til herreselskab om aftenen. Denne af-
slår da han har b{ <...> }edt E. L. til sig. Brack: «Umuligt
at afslå; alt er forberedt.» Hedda: «Kommer L. så
tar jeg imod ham. Og fru E. kan jo også komme
hid.» Dette vedtages. Damerne går.
Brack og Tesman i længere samtale.
Rygterne om konkurencen bringes på bane.
T. geråder i skræk og uro. Hedda kommer til-
bage.
Brack, Tesman og Hedda. Tesman: «E. L. tæn-
ker på at stille sig imod mig.» Hun: «Hvad me-
ner Du med det!» Forklaring. Hun beroliget.
B. går.
Tesman og Hedda i kort samtale. Hedda
går ind i sit værelse. T. blir ved bordet.
Faksimile
legg: 2, blad: [1]r
Anden akt.
Hedda sid{ <...>r}der selskabsklædt ved ovnen.
Assessor Brack kommer. Længere sam-
tale mellem den.
Tesman kommer hjem fra byen.
Han har købt Ls nye bog og bladet i den
undervejs. Samtale { <...> }anderledes end i kon-
ceptet. Tesman går ind i sit værelse.
Hedda og Brack a{ <...> }tter alene. Hun vån-
der sig under bevidstheden om at hun ikke
ejer noget livsmål og finder sig på sam-
me tid oprørt over at T. finder det i sin
orden. Hun kan jo dele hans interesser.
Tesman kommer tilbage. Samtale
mellem ham, Hedda og Brack.
Ejlert Løvborg kommer. Optrin mel-
lem ham, Tesman, Hedda og Brack.
Tesman og Brack ind i sideværelset.
Ejlert Løvborg og Hedda alene. Sam-
talen føres undvigende fra hendes side.
Fru Elvsted kommer. Stigende hæftigt
optrin med Ejlert Løvborg og Hedda.
Tesman og Brack kommer tilbage.
T. er forbauset. B. forstår. B. «Få ham med!»
Fru E. f{ <...> }orfærdet. H. observerer i spænding.
Faksimile
legg: 2, blad: [1]v
Hun håner hans fejghed. Hans stolthed rej-
ser sig, Er i fortvilelse. «Godt jeg går med.»
Fru { <...> }E. er { <...> } bæver men vover ikke at mod-
sige. Alle tre går.
Hedda og fru Elfsted alene sammen.
H: «Bliv her. Du får ikke lov til at før
T: kommer. Ikke om, det så skal vare hele
natten.»

Forklaringer

Tegnforklaring inn her