Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Olaf Liljekrans, 1. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
Stykket ble muligens påbegynt våren 1856, før eller samtidig med at Ibsen oppholdt seg i Trondheim med Det norske Theaters gjestespill Gildet paa Solhoug. 31. mars skriver han til teaterdireksjonen i Bergen og ber om å bli fritatt fra sine plikter som turnéleder fordi han ønsker «at kunne beskjæftige mig med et Arbeide, som det er mig magtpaaliggende at fuldføre snarest muligt; jeg tillader mig derfor at anmode om Bestyrelsens Samtykke til at vende tilbage til Bergen med næste Dampskib». Dette ble innvilget. Arbeidet med stykket kan derfor være påbegynt senest i mars og videreført i tiden som fulgte.Dette harmonerer ikke med Michael Meyers oppfatning, han daterer nedskrivningen til sensommeren og høsten 1856, jf. Meyer 1971, 134–35. Om sommeren foretok Ibsen en fottur til Voss og Hardanger. Inntrykkene herfra kan ha nedfelt seg i verkets mange naturscener.
Manuskriptet ble levert teaterdireksjonen samme høst, senest ved utgangen av november 1856.