Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Kjæmpehøien, 2. versjon
ført i pennen av Asbjørn Aarseth
TILBLIVELSE
Det er ikke overlevert noe vitnemål som kan fortelle om tidspunktet da Ibsen gikk i gang med det arbeidet som skulle bli hans tilbud til teateret om skuespill til oppførelse den 2. januar 1854. De brevene Ibsen skrev til teaterets styre i november og desember, nevner litt om prøvene på nye stykker, men Kjæmpehøien er ikke blant dem. En del av rolleheftene er påført Ibsens signatur og dato 28. desember 1853 (jf. HU 1, 313); dette er sannsynligvis tidspunktet for utlevering av heftene til skuespillerne, og det tyder på at dikteren, eller i det minste rolleskriveren, var blitt sent ferdig.
Den nye versjonen av det dramatiserte møtet mellom nordiske vikinger og kristne fra sydlige breddegrader er resultatet av en nokså gjennomgripende forandring av teksten. Av den opprinnelige versjonens 610 vers er mindre enn 50 bevart mer eller mindre som de var. Den første halvdelen av stykket (til og med femte scene) er blitt halvannen gang lengre i den reviderte versjonen (489 vers mot 323 i 1850-utgaven), mens den resterende delen er skåret ned fra 287 vers til 168. Revisjonen har altså gitt en netto økning på 47 vers (jf. Van Laan 1992b, 385).