Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Hedda Gabler
ført i pennen av Vigdis Ystad
OVERSETTELSER I IBSENS LEVETID
Parallelt med forberedelsen av utgivelsen i København sørget Ibsen for at korrekturarkene etter hvert ble sendt til hans autoriserte oversettere i England, Frankrike og Tyskland, henholdsvis Edmund Gosse, Moritz Prozor og Emma Klingenfeld. På denne måten kunne oversettelsene foreligge omtrent samtidig med originalutgaven og sikre rettigheter også i disse landene.
Fra Fischer forlag hadde Ibsen mottatt tilbud om et honorar på 300 mark for tilsendelsen av korrekturarkene, noe han takket for og aksepterte i brev til Julius Elias 19. november 1890. Men senere uttrykte han sterk irritasjon over Fischer, som åpenbart må ha foreslått at oversetteren (Klingenfeld) ikke skulle honoreres av forleggeren, men at hun i stedet kunne motta halvparten av Ibsens honorar for fremtidige teateroppførelser. Fischer må dessuten ha foreslått å publisere den tyske oversettelsen stykkevis, i en periodisk publikasjon. Ibsen skriver 17. desember et rasende brev til Julius Elias, hvor han melder at han har gått med på honoreringsmåten når det gjaldt Klingenfeld, men at han ikke aksepterer Fischers forslag om publiseringsmåte:
[Jeg tillader] aldrig under nogensomhelst omstændigheder eller på nogensomhelst betingelse […] at mit nye skuespil offentliggøres aktvis i et ugeskrift. Stykket skal udkomme som en heldhed, som en bog. […] Jeg for mit vedkommende har allerede ofret mere end nok til fordel for herr Fischers pekuniære interesser. […] Men dermed er også min lomme lukket for dennegang.
Irritasjonen kan være årsak til at Ibsen i brev til Philipp Reclam 20. desember tilbød det konkurrerende forlaget Reclam å overta rettighetene til den tyske utgivelsen (til norsk ved HIS):
Forhandlingene om ferdigstillelsen av den tyske utgaven av mitt nye skuespill hos herr S. Fischer har forvoldt meg ganske mange ergrelser, og jeg er fast bestemt på for fremtiden å tilby Dem autorisasjonen til de tyske oversettelsene av mine dramatiske arbeider, slik at Universalbibliothek kan bringe stykkene samtidig med originalutgaven.
Jeg ber imidlertid om at denne saken inntil videre forblir mellom oss.
Fischers utgave utkom imidlertid i bokform mellom 20. og 24. desember, og Ibsen takket for å ha mottatt den i brev til Fischer 25. desember 1890.
I Frankrike hadde Ibsen overlatt forhandlingene om oversetterhonorar til Société des auteurs et compositeurs dramatiques (brev til Prozor 20. november 1890). Moritz Prozor var der hans foretrukne oversetter. Den franske utgaven kom på forlaget Savine i Paris i oktober 1891, supplert med et forord av Prozor.
Forleggeren William Heinemann gav oversetteroppdraget til Edmund Gosse, og Hedda Gabler utkom på engelsk i januar 1891. Heinemann honorerte Ibsen med 2700 kroner for retten til å utgi stykket på engelsk (Anonym 1891n), og Ibsen skrev til Gosse 29. november 1890: «For det så liberalt fastsatte honorar […] føler jeg mig Mr: Heinemann meget forbunden.»
Men på samme tid hadde Ibsen-oversetteren William Archer planlagt en engelsk utgave med fem av Ibsens samtidsskuespill, utgitt av Walter Scott. Der skulle også Hedda Gabler inngå. Det oppstod dermed et konkurranseforhold mellom oversetterne. I en artikkel i Pall Mall Gazette 23. januar 1891 kom Archer med sviende kritikk av Gosses oversettelse, belyst med en lang rekke eksempler på grove oversettelsesfeil. Archers oversettelse kom ut i juli 1891. Det var den som dannet grunnlag for den første engelske teateroppsetningen av stykket (jf. Oppførelse). Gosses oversettelse ble opptrykt i fire nye utgaver før 1906. Den fungerte først og fremst som verkets litterære versjon i England. Men på lengre sikt skulle det bli Archers tekst som fikk størst betydning, også som litterær versjon. Som del av en samlet utgave av Ibsens verker på engelsk (The Collected Works of Henrik Ibsen, 1906–12) kom den lenge til å danne grunnlag for oversettelser av Hedda Gabler til en rekke andre språk.
 • [1891]. Ibsen’s prose dramas, 5. Authorised English ed. Ed. by William Archer. London, Walter Scott. XIII, 364 s. Inneholder bl.a. Hedda Gabler, overs. av William Archer
 • 1891. Édda Gabler : drama v 4 dějstvijach. Perevod S.L. Stepanovoj [overs. av S.L. Stepanovoj]. Moskva, Tipografija P.E. Astaf’eva. VII, 168 s. (Polnoe sobranie dramatičeskich proizvedenij, 1:1)
 • 1891. Gedda Gabler : drama v 4-ch dějstvijach. Perevod L.M. [overs. av L.M.]. Moskva, Universitet. tipografija. 104 s.
 • 1891. Gedda Gabler : drama v četyrech dějstvijach. Perevod s datskago P. Ganzena [overs. fra dansk av P. Hansen]. Sěvernyj věstnik, nr. 7, 129–200
 • 1891. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. London, Heinemann. XV, 236 s.
 • 1891. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. Leipzig, Heinemann and Balestier. XI, 236 s. (The English library, 68)
 • 1891. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. New York, de Witt. 236 s.
 • 1891. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. New York, United States Book Co. 272 s.
 • 1891. Hedda Gabler : drame en quatre actes. Traduit par M. Prozor. Paris, A. Savine. 261 s.
 • 1891. Hedda Gabler : Schauspiel in 4 Akten. Deutsch von Emma Klingenfeld. Einzige vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe. Berlin, S. Fischer. 111 s. (Nordische Bibliothek, 16)
 • 1891. Hedda Gabler : Schauspiel in vier Akten. Deutsch von Victor Ottmann. Halle, Otto Hendel. 128 s. (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes, 475–76)
 • 1891. Hedda Gabler : Schauspiel in vier Aufzügen. Aus dem Norwegischen von M. von Borch. Leipzig, Reclam. 99 s. (Universal-Bibliothek, 2773)
 • 1891. Hedda Gabler : tooneelspel in vier bedrijven. Uit het noorsch vertaald door C. Honigh [overs. fra norsk av C. Honigh]. Amsterdam, Elsevier. 110 s.
 • 1892. Hedda Gabler : drame en quatre actes. Traduit par M. Prozor. 2. éd. Paris, A. Savine. 261 s.
 • [1893]. Gesammelte Werke, 4. Leipzig, Reclam. 95, 136, 99, 99, 92 s. Inneholder bl.a. Hedda Gabler, overs. av Marie von Borch
 • 1893. Hedda Gabler : dramma in quattro atti. Versione in italiano del prof. Paolo Rindler ed Enrico Polese Santarnecchi [italiensk overs. ved Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi]. Milano, M. Kantorowicz. 102 s. (Biblioteca Ibsen, 4)
 • 1894. Los aparecidos; Hedda Gabler : dramas. Madrid, La España Moderna. 313 s. (Colección de libros escogidos, 53)
 • 1895. Hedda Gabler : drama em 4 actos. Traduccao portugueza por Jeronymo Maldanado d’Eca [portugisisk overs. ved Jeronymo Maldanado d’Eca]. Foletim do Universal [føljetong av Universal]
 • 1896. Sobranie sočinenij, 4. Izdanie I. Jurovskago [utg. ved I. Jurovskij]. S. Peterburg, Ch. Braude. 333 s. Inneholder bl.a. Gedda Gabler, overs. av I. Jurovskij
 • 1898. Wybór dramatów. Przełoźyła i wstępem opatrzyła Walerya Marrené [overs. og innledning ved Walerya Marrené]. Warszawa, S. Lewentala. XVI, 771 s. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiéj). Inneholder bl.a. Hedda Gabler
 • 1899. Hedda Gabler : dramma in quattro atti. Traduzione di Paolo Rindler ed Enrico Polese Santarnecchi [overs. ved Paolo Rindler og Enrico Polese Santarnecchi]. Milano, Fratelli Treves. 100 s. (Teatro straniero, 72)
 • [1900]. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. Boston, W.H. Baker. 272 s. (Ibsen’s plays)
 • 1900. Hedda Gabler : drame en quatre actes. Traduit par M. Prozor. Nouvelle éd. Paris, Perrin. 261 s.
 • 1900. Hedda Gabler : Schauspiel in 4 Akten. Deutsch von Emma Klingenfeld. Einzige vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe. Berlin, S. Fischer. 111 s.
 • 1902. Henrik Ibsens sämtliche Werke in deutscher Sprache, 8. Durchgesehen und eingeleitet von Georg Brandes, Julius Elias, Paul Schlenther. Berlin, S. Fischer. LIV, 439 s. Inneholder bl.a. Hedda Gabler
 • 1903. Hedda Gabler : drama en cuatro actos. Versión española de C. Costa y J.M. Jordá [spansk overs. ved C. Costa og J.M. Jordá]. Barcelona, López. 121 s. (Teatro antiguo y moderno, 2)
 • 1903. Hedda Gabler : a drama in four acts. Translated from the Norwegian by Edmund Gosse. Theatre ed. London, Heinemann. XI, 236 s. (Dramatic literature)
 • 1904. Polnoe sobranie sočinenij, 6. Perevod s datsko-norvežskago A. i P. Ganzen [overs. fra dansk-norsk av A. og P. Hansen]. Moskva, S. Skirmunt. 451 s. Inneholder bl.a. Gedda Gabler
 • 1906. Hedda Gabler : drame en quatre actes. Traduit par M. Prozor. 5. éd. Paris, Perrin. 261 s.
 • 1906. Hedda Gabler : Schauspiel in vier Aufzügen. Deutsch von Wilhelm Lange. Berlin, Quehl. 140 s. (Dramatische Werke)