Du er her:
Ved J. L. Heibergs Død
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved J. L. Heibergs Død
  Versetype:strofisk strofegruppe runometer
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:bi 8 8ANu er Pris i Alles Munde; 
AFørst dog maatte Skalden blunde. 
   
A Nu har Folket Takkens Taare; 
AFik dog først ham lagt paa Baare. 
   
A5 Unge Danmark, vist du bedre 
AKan din døde Sanger hædre! 
   
ALøft hans Livsdaad høit i Ære; 
ALad saa Sørgefloret være. 
   
AHvast han stred mod Tidens Trolde; 
A10 I ham klemte mellem Skjolde. 
   
ALyset han i Danmark tændte; 
AI med det hans Bringe brændte. 
   
ASværdet han jer svinge lærte; 
AI det prøvte mod hans Hjerte. 
   
A15 Kvadet hans ol Smil og Taare; 
AI fik Manden lagt paa Baare. 
   
ADer er Flere her i Norden, 
ASom er Tyrfings Henter vorden; 
   
AFlere her, hvis Bryst man brændte, 
A20Med det Lys, som selv de tændte. 
   
AVe, hvis Dansken kunde glemme 
A Ljomet af sin Sangers Stemme. 
   
AVe, hvis Klangen kunde døves 
AI det Skraal, som sørfra øves. 
   
A25Ve, hvis Tonen skulde runge. 
AFremmed engang for de Unge. 
   
AVe, hvis Børn af Skaldens Kvæder 
AVoxte op i tydske Klæder! 
   
A Tidt er Tid til Stævner glade, 
A30Stundom Tid er til at hade. 
   
ABroder indved Broders Side 
AKan i Frændelænken slide, 
   
AHaane fælles Blod og Minder, 
AHade det, som sammenbinder. – – 
   
A35Brister saa et Led i Lænken, 
A Sidder Vemod hos paa Bænken, 
   
ASlaar som Natfugl ud sin Vinge, 
ASvaler Hadets Brand i Bringe. 
   
A Mænd fra Sletten, Mænd fra Dalen 
A40Staar som Vagt om Fædresalen. 
   
AMænd fra Fjorden, Mænd fra Berget 
AFor sin Broder svinger Værget. 
   
AOp af Hadet, ud af Striden 
AVoxer vakkrest Gran med Tiden. 
   
A45Mangt et Led i Nordens Kjede 
ASover nu i Muldet nede. 
   
AMen en Sæd med evig Kjærne 
AHar vi efter dem at værne. 
   
ARøgt den vel, hvis tornekronet 
A50Saamand sove skal forsonet. 
   
ALad det bære, lad det briste; 
ABare kjæmpe til det Sidste! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her