Du er her:
Enkeltdikt
I oversikten inngår alle dikt som er publisert utenom diktsamlingene, for eksempel i aviser, tidsskrifter eller småtrykk. De fleste av disse, 105 dikt, kom aldri inn i Ibsens diktsamlinger. Et mindretall kan gjenfinnes i diktsamlingen Blandede Digtninger (16 dikt) og i Digte (41 dikt). Det er ulikt hvor stor språklig og innholdsmessig variasjon det er mellom disse diktversjonene. Nærmere informasjon gis i tekstgrunnlaget for hvert enkelt dikt.
 
Dikttittel Undertittel Diktsamling År
17de Mai 1862     [1862]
22de December 1856     [1856]
4de Juli 1859   [Digte] [1859]
Aftenvandring i Skoven   [Blandede Digtninger] [1903]
Amalie Holck     [1874]
Atter en Vise     [1851]
Ballonbrev til en svensk dame   [Digte] [1871]
Bergmanden   [Digte] [1863]
Bjergmanden   [Digte] [1851]
Blandt Ruiner     [1850]
Byggeplaner   [Digte] [1858]
Chor [ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]   [1851]
Chor [på Det norske Theaters stiftelsesdag 2. januar 1852]   [1852]
Domine coeli!     [1871]
Dødningeballet   [Blandede Digtninger] [1892]
Edderfuglen   [Digte] [1851]
En Broder i Nød!   [Digte] [1863]
En Fuglevise   [Digte] [1858]
En Livsvaar     [1858]
En Løverdagsaften i Hardanger     [1851]
En ny Vise om den tappre Hr. Ulrik     [1851]
Epilog ved Hr. og Mad. Døvles Beneficeforestilling     [1860]
Epilog ved Slutnings-Forestillingen i Theatret den 2den Juni 1854     [1854]
Erindringskilden   [Blandede Digtninger] [1903]
Et Gravøl     [1858]
Et Puds     [1851]
Et Rimbrev   [Digte] [1875]
Et Vers   [Digte] [1878]
Fanesang     [1863]
Folkesorg   [Digte] [1859]
For Danmark     [1851]
Forviklinger   [Digte] [1862]
Fra Sangertoget   [Digte] [1863]
Fugl og Fuglefænger   [Digte] [1851]
Gloria in excelsis deo!     [1871]
Gutten i Blaabærmyren     [1851]
Hastværkslinjer til H. Ø. Blom     [1859]
Helge Hundingsbane     [1851]
Hil Sangen!     [1863]
Hilsen til hans Kongelige Høihed Vicekongen den 22de Juli 1856     [1856]
Høifjeldsliv   [Digte] [1860]
Høstaftenen   [Blandede Digtninger] [1903]
I Anledning af Kapt., Mekanikus P. Steenstrup's 54aarige Fødselsdag den 29de November 1861     [1861]
I Billedgalleriet     [1859]
I Havsnød     [1861]
I Høsten   [Blandede Digtninger] [1849]
I Lund. Ved det nordiske Studentermøde 1862     [1862]
I Natten   [Blandede Digtninger] [1850]
I en ung komponists stambog   [Digte] [1870]
Judas     [1871]
Kong Haakons Gildehal   [Digte] [1858]
Kong Haakons Gildehal, fortællende Digt     [1858]
Langt borte   [Digte] [1875]
Ledigt Logis   [Blandede Digtninger] [1892]
Lincolns Mord   [Digte] [1865]
Lysrædd   [Digte] [1863]
Maageskrig     [1859]
Maaneskinsfart paa Havet   [Blandede Digtninger] [1903]
Maaneskinsvandring efter et Bal   [Blandede Digtninger] [1888]
Markblomster og Potteplanter   [Digte] [1858]
Med en Rose     [1853]
Med en Vandlilje   [Digte] [1863]
Mindets og Løftets Bæger     [1857]
Munkenes sang     [1871]
Naturens Stemme     [1851]
Nordens Signaler     [1872]
Paa Akershus   [Digte] [1863]
Paa Akershuus   [Digte] [1851]
Paa Ladegaardsøen     [1851]
Paa Vidderne   [Digte] [1860]
Prolog [ved Studentersamfundets aftenunderholdning for Det norske Theater i Bergen 15. oktober 1851]   [1851]
Prolog [ved en privat oppførelse av Hostrups Soldaterløjer julen 1855]   [1855]
Prolog [ved en forestilling på Studentersamfundets Theater 19. mars 1860]   [1860]
Prolog fremsagt den 17de Mai i «det norske Theater»     [1855]
Prolog fremsagt i det norske Theater den 21de August     [1859]
Prolog paa det Norske Theaters Stiftelsesdag den 2. Januar 1852     [1852]
Prolog ved Fjeldeventyrets første Opførelse paa Christiania norske Theater     [1857]
Prolog ved den første Forestilling paa Theatret af de bergenske Skuespillere     [1854]
Prolog ved det norske Theaters Festforestilling d. 10de Oktbr.   [Digte] [1861]
Prolog, fremsagt paa Theatret ved Forestillingen d. 17de Novbr. 1851     [1851]
Rejsesang     [1853]
Resignation   [Blandede Digtninger] [1892]
Sang for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten paa Klingenberg den 2den September 1861     [1861]
Sang for de Vindende ved Skyttefesten paa Ladegaardsøen den 1ste Juli 1860     [1860]
Sang ianledning Hr. Skibsfører Jan Andersens og Jomfru M. B. Campbells Bryllupsfest den 25de September 1856     [1856]
Sang til de svenske Rigsdagsmænd den 17de August 1860     [1860]
Sang til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation i Trondhjem 1860   [Digte] [1860]
Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1858     [1858]
Sang ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1861     [1861]
Sang ved Festen til Fædrenes Minde 13de Januar 1858     [1858]
Sang ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav den 30te Mai 1859     [1859]
Sang ved Halvhundredeaars-Festen i Selskabet Christian Augusts Venner 1858     [1858]
Sang ved Hr. Skuespiller A. H. Isachsens og Jomfru Janny Grips Bryllupsfest den 10de November 1853     [1853]
Sang ved Hr: skuespiller H. Nielsens og Skuespillerinde Jfr: F. Jensens Bryllup den 27. November 1856     [1856]
Sang ved Hs. Maj. Kongens Fest paa Kroningsdagen     [1860]
Sang ved Indvielsen af de nye Bygninger for Lillehammers Lærde- og Realskole Fredagen den 5te Novbr. 1858   [Digte] [1858]
Sang ved Kjøbmand Nicolay L. Sontums og Jomfru B. Nicolaysens Bryllupsfest, 31te October 1851     [1851]
Sang ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen den 30te Mai 1863   [Digte] [1863]
Sang ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster den 9de Mai 1863     [1863]
Sang ved Studenterballet den 15de December 1858     [1858]
Sang ved Studenternes Hjemkomst den 22de Juni 1862     [1862]
Sang ved Studentersamfundets Bal den 13de Februar 1863     [1863]
Sang ved Studentersamfundets Fest den 13de Januar 1863     [1863]
Sang ved Turnfesten den 26de Juni 1859     [1859]
Sendebrev til H.Ø. Blom   [Digte] [1859]
Serenade udført ved Hans Kongelige Høihed Vicekongens Besøg i Bergen d. 24. Juli 1856     [1856]
Sigurd von Finkelbech's Gravsted     [1847]
Skjalden i Valhal   [Blandede Digtninger] [1850]
Sonetter     [1850]
Stemmer fra Skoven     [1850]
Stjerner i lyståge   [Digte] [1886]
Studenternes Hilsen til Hans Majestæt Kong Carl den 5te Oktober 1859     [1859]
Studenternes Hilsen til Professor A.M. Schweigaard den 13de Mai 1860   [Digte] [1860]
Studentersamfundets Halvhundredeaarsfest 2den Oktober 1863     [1863]
Svanen     [1851]
Sæterhytten paa Dronningbjerget     [1862]
Taaren     [1851]
Terje Vigen   [Digte] [1862]
Til Bergenske Blade i Anledning af Magister Stubs Theaterartikler     [1851]
Til Carl Johans Minde     [1858]
Til Fredrik den Syvendes Minde   [Digte] [1864]
Til Frøken Estance Steen!     [1856]
Til Hr. Capt. Edward Sontum og Jfr. Susanna Bruun paa deres Bryllupsdag den 27de Februar 1855     [1855]
Til Kvinden   [Digte] [1859]
Til Norges Skjalde   [Blandede Digtninger] [1892]
Til R: H!     [1853]
Til Sophie Thoresen     [1857]
Til Stjernen   [Blandede Digtninger] [1903]
Til Storthinget   [Digte] [1860]
Til Susannah Thoresen     [1856]
Til Ungarn!   [Blandede Digtninger] [1892]
Til Upsala Studenter   [Digte] [1875]
Til den eneste     [1856]
Til frøken Emma Klingenfeld     [1876]
Til lille Eldrid!     [1896]
Til min Aurikel     [1853]
Til min Rose     [1857]
Til mine Abonnenter!     [1851]
Til: En Troubadour     [1851]
Toget til Ulrikken den 15de Mai 1853     [1853]
Tvivl og Haab   [Blandede Digtninger] [1892]
Ungdomsdrømme     [1850]
Ved Festmødet i Foreningen af 22de December 1855     [1855]
Ved Havet   [Blandede Digtninger] [1903]
Ved Indvielsen af Sangerfanen den 23de Novbr. 1859     [1859]
Ved J.L. Heibergs Død   [Digte] [1860]
Ved Ole Vig's Grav den 24de December 1857     [1857]
Ved Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav den 12te October 1859     [1859]
Ved Tusendårs-festen den 18de Juli 1872   [Digte] [1872]
Ved herr Jacob Hegels og frøken Julie Bagges Bryllupsfest den 9de Oktober 1874   [Digte] [1874]
[Devise til herr Hartmann]     [1876]
[Devise til herr Prom]     [1876]
[Deviser]     [1876]
[Epilog ved skuespiller Buchers benefice på Det Norske Theater 14. Januar 1861]     [1861]
[Hr. Stabell]     [1851]
[Leben heisst: in Herz und Hirn]     [1883]
[Mit Fædreland]     [1891]
[Naar Birkegrenen bugned]     [1858]
[Prolog ved oppførelsen av Sancthansnatten 2. januar 1853]     [1853]
[Prolog ved sesongåpningen av Det norske Theater i Bergen 5. oktober 1853]     [1853]
[Sang til Haandverkssvendenes Dannelses-Forening 24. januar 1857]     [1857]
[Skjær min Pen]     [1844-46]
[Til denne bog]     [1876]
[Variant til «Brændte skibe»]   [Digte] [1892]