Du er her:
Til Storthinget
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Storthinget
Mel. af H. Kjerulf
  Versetype:strofisk strofegruppe Gubben Noach variant
  Rimskjema:A A b C C D D b
  Metrisk formel:bi 4 4 5 6 6 4 4 5
ABroder, mindes 
ADu, hvad findes 
bGjemt fra Sagnets Nat? 
CEller mon Du glemte 
C5Egils Tog til Jæmte- 
DJarlen gjæve, 
DFor at kræve 
bNorske Kongens Skat? 
   
AEgils Følge 
A10Ræd sig dølge 
bMaa, der Gubben foer; 
CEn for En ham svigter, – 
C Jæmten staar og sigter, 
D Dulgt i Lien; – 
D15Nedpaa Stien 
bBlodets Roser gror. 
   
ADa gaar brede 
ADrag af Vrede 
bOver Gubbens Bryn; 
C20Rundtom Fiender flokket, 
CSkjoldeløs han lokket 
DStaar i Fælde; 
DSaga melde 
bMonne da et Syn: 
   
A25Bergets Helle, 
ABrudt i Vælde, 
bSurred han med Bast, 
CBandt den frempaa Bringen, 
CSkred, skjønt fulgt af Ingen, 
D30Frem mod Maalet; – 
DJæmtestaalet, 
bJæmte-Fylking brast. 
   
AJarlen fandt han, 
ASkatten vandt han, 
b35Sad i Jæmtens Hal; 
CVennesælt lød Ordet, 
CMjøden gik om Bordet; 
DEndt var Striden, 
DAldrig siden 
b40Ønsktes Egils Fald. – 
   
A Frihedsbaarne, 
AFolkekaarne 
bMænd fra Dal og Strand! 
CEgils Hverv er Eders; 
C45Thi skal og hans hæders- 
Dklædte Minde 
DSagabinde 
bHver, der staar som han! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her