Du er her:
Terje Vigen
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Terje Vigen
  Versetype:strofisk strofegruppe Ibsenstrofe
  Rimskjema:(a b)² c d c c d
  Metrisk formel:bi+ ('8 '6)² '8 '6 '8 '8 '6

aDer bo’de en underlig graasprængt En∪-∪∪-∪∪-∪-
bPaa den yderste, nøgne Ø; –∪∪-∪∪-∪-
aHan gjorde vist intet Menneske Meen∪-∪∪-∪-∪∪-
bHverken paa Land eller Sjø;-∪∪-∪∪-
c5Dog stundom gnistred hans Øjne stygt, –∪-∪-∪∪-∪-
dHelst mod uroligt Vejr, –-∪∪-∪-
cOg da mente Folk, at han var forrykt,∪∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪∪-
cOg da var der Faa, som uden Frygt∪-∪∪-∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪-
dKom Terje Vigen nær.∪-∪-∪-
   
a10Siden jeg saa ham en enkelt Gang,-∪∪-∪∪-∪-
bHan laa ved Bryggen med Fisk;∪-∪-∪∪-
a Hans Haar var hvidt, men han lo og sang∪-∪-∪∪-∪-
bOg var som en Ungdom frisk.∪-∪∪-∪-
cTil Pigerne havde han skjemtsomme Ord,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d15Han spøgte med Byens Børn,∪-∪∪-∪-
cHan svinged Sydvesten og sprang ombord,∪-∪∪-∪∪-∪-
cSaa hejste han Fokken, og hjem han foer∪-∪∪-∪∪-∪-
dI Solskin, den gamle Ørn.∪-∪∪-∪-
   
aNu skal jeg fortælle, hvad jeg har hørt∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪∪-
b20Om Terje fra først til sidst,∪-∪∪-∪-
aOg skulde det stundom falde lidt tørt,∪-∪∪-∪-∪∪-
bSaa er det dog sandt og vist;∪-∪∪-∪-
cJeg har det just ej fra hans egen Mund,∪-∪∪-∪∪-∪-
dMen vel fra hans nærmeste Kreds, –∪-∪∪-∪∪-
c25Fra dem, som stod hos i hans sidste Stund∪-∪∪-∪∪-∪-
cOg lukked hans Øjne til Fredens Blund,∪-∪∪-∪∪-∪-
dDa han døde højt opp’i de Treds.∪∪-∪∪-∪∪-
   
a Han var i sin Ungdom en vild Krabat,∪-∪∪-∪∪-∪-
bKom tidlig fra Far og Mor,∪-∪∪-∪-
a30Og havde alt døjet mangen Dravat∪-∪∪-∪-∪∪-
bSom yngste Jungmand ombord.∪-∪-∪∪-
cSiden han rømte i Amsterdam,-∪∪-∪∪-∪-
dMen længtes nok hjem tilslut,∪-∪∪-∪-
cOg kom med «Foreningen,» Kaptejn Pram;∪-∪∪-∪∪-∪-
c35Men hjemme var Ingen, som kjendte ham,∪-∪∪-∪∪-∪-
dDer rejste som liden Gut.∪-∪∪-∪-
   
aNu var han voxet sig smuk og stor,∪-∪-∪∪-∪-
bOg var dertil en velklædt Knægt.∪∪-∪∪-∪-
aMen døde var baade Far og Mor,∪-∪∪-∪-∪-
b40Og sagtens hans hele Slægt.∪-∪∪-∪-
cHan stured en Dag, ja kanhænde to, –∪-∪∪-∪∪-∪-
d Men saa rysted han Sorgen af.∪∪-∪∪-∪-
cHan fandt ej, med Landjorden under sig, Ro;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cNej, da var det bedre at bygge og bo∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
d45Paa det store bølgende Hav!∪∪-∪-∪∪-
   
aEt Aar derefter var Terje gift, –∪-∪-∪∪-∪-
bDet kom nok paa i en Hast.∪-∪-∪∪-
aFolk mente, han angred paa den Bedrift,∪-∪∪-∪∪-∪-
bSom bandt paa et Sæt ham fast.∪-∪∪-∪-
c50Saa leved han under sit eget Tag∪-∪∪-∪∪-∪-
dEn Vinter i Sus og Dus –∪-∪∪-∪-
cSkjønt Ruderne skinned, som klareste Dag,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cMed smaa Gardiner og Blomster bag,∪-∪-∪∪-∪-
dI det lille rødmalte Hus.∪∪-∪-∪∪-
   
a55Da Isen løsned for Lindvejrs Bør,∪-∪-∪∪-∪-
bGik Terje med Briggen paa Rejs;∪-∪∪-∪∪-
aOm Høsten, da Graagaasen fløj mod Sør,∪-∪∪-∪∪-∪-
bHan mødte den undervejs.∪-∪∪-∪-
cDa faldt som en Vægt paa Matrosens Bryst:∪-∪∪-∪∪-∪-
d60Han kjendte sig stærk og ung,∪-∪∪-∪-
cHan kom fra Solskinnets lysende Kyst,∪-∪-∪∪-∪∪-
cAgter laa Verden med Liv og Lyst, –-∪∪-∪∪-∪-
dOg for Bougen en Vinter tung.∪∪-∪∪-∪-
   
a De ankred, og Kammeraterne gik∪-∪∪-∪-∪∪-
b65Med Landlov til Sus og Dus.∪-∪∪-∪-
aHan sendte dem endnu et Længselsblik,∪-∪∪-∪∪-∪-
bDa han stod ved sit stille Hus.∪∪-∪∪-∪-
cHan glytted ind bag det hvide Gardin, –∪-∪-∪∪-∪∪-
dDa saa han i Stuen To, –∪-∪∪-∪-
c70Hans Kone sad stille og hespled Liin,∪-∪∪-∪∪-∪-
c Men i Vuggen laa, frisk og rød og fin,∪∪-∪∪-∪-∪-
dEn liden Pige og lo.∪-∪-∪∪-
   
aDer sagdes at Terjes Sind med Et∪-∪∪-∪-∪-
bFik Alvor fra denne Stund.∪-∪∪-∪-
a75Han trælled og sled, og blev aldrig træt∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪∪-
bAf at vugge sit Barn i Blund.∪∪-∪∪-∪-
cOm Søndagskvælden, naar Dandsen klang∪-∪-∪∪-∪-
dVildt fra den nærmeste Gaard,-∪∪-∪∪-
cSine gladeste Viser han hjemme sang,∪∪-∪∪-∪∪-∪-
c80Mens lille Anna laa paa hans Fang∪-∪-∪-∪∪-
dOg drog i hans brune Haar.∪-∪∪-∪-
   
aSaa lakked og led det til Krigens Aar∪-∪∪-∪∪-∪-
bI Attenhundred og Ni.∪-∪-∪∪-
aEndnu gaar Sagn om de Trængselskaar,-∪∪-∪∪-∪-
b85Som Folket da stedtes i.∪-∪∪-∪-
cEngelske Krydsere stængte hver Havn,-∪∪-∪∪-∪∪-
dI Landet var Misvæxt og Nød,∪-∪∪-∪∪-
cDen Fattige sulted, den Rige led Savn,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cTo kraftige Arme var Ingen til Gavn,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d90For Døren stod Hunger og Død.∪-∪∪-∪-
   
aDa stured Terje en Dag eller to,∪-∪-∪∪-∪∪-
bSaa rysted han Sorgen af;∪-∪∪-∪-
aHan mindtes en Kjending, gammel og tro:∪-∪∪-∪-∪∪-
bDet store bølgende Hav. –∪-∪-∪∪-
c95Der Vester har endnu hans Gjerning Liv∪-∪∪-∪∪-∪-
dI Sagnet, som djerveste Daad:∪-∪∪-∪∪-
c«Da Vinden kuled lidt mindre stiv,∪-∪-∪∪-∪-
cTerje Vigen ro’de for Barn og Viv∪∪-∪-∪∪-∪-
dOver Havet i aaben Baad!»∪∪-∪∪-∪-
   
a100 Den mindste Skjægte, der var at faa,∪-∪-∪∪-∪-
bBlev valgt til hans Skagensfart.∪-∪∪-∪-
aSejl og Mast lod han hjemme staa, –-∪-∪∪-∪-
bSlig tyktes han bedst bevart.∪-∪∪-∪-
cHan mente nok, Terje, at Baaden bar∪-∪∪-∪∪-∪-
d105Om Sjøen kom lidt paatvers;∪-∪∪-∪-
cDet jydske Rev var vel svært at gaa klar, –∪-∪-∪∪-∪∪-
cMen værre den engelske «Man of War»∪-∪∪-∪∪-∪-
dMed Ørneøjne fra Mers.∪-∪-∪∪-
   
aSaa gav han sig trøstig Lykken ivold∪-∪∪-∪-∪∪-
b110Og tog til Aarerne hvast.∪-∪-∪∪-
aTil Fladstrand kom han i god Behold∪-∪-∪∪-∪-
bOg hented sin dyre Last.∪-∪∪-∪-
cGud ved, hans Føring var ikke stor:∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪-∪∪-
dTre Tønder Byg, det var Alt;∪-∪-∪∪-
c115Men Terje kom fra en fattig Jord, –∪-∪-∪∪-∪-
cNu havde han Livsens Frelse ombord;∪-∪∪-∪-∪∪-
dDet var Hustru og Barn det gjaldt.∪∪-∪∪-∪-
   
aTre Nætter og Dage til Toften bandt∪-∪∪-∪∪-∪-
bDen stærke modige Mand;∪-∪-∪∪-
a120Den fjerde Morgen, da Solen randt,∪-∪-∪∪-∪-
bHan skimted en taaget Rand.∪-∪∪-∪-
cDet var ikke flygtende Skyer han saa,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dDet var Fjelde med Tinder og Skar;∪∪-∪∪-∪∪-
cMen højt over alle Aasene laa∪-∪∪-∪-∪∪-
c125Imenæssadlen bred og blaa.∪-∪-∪-∪- & -∪∪-∪-∪-
dDa kjendte han, hvor han var.∪-∪∪-∪-
   
a Nær Hjemmet var han; en stakket Tid∪-∪-∪∪-∪-
bHan holder endnu vel ud!∪-∪-∪∪-
aHans Hjerte sig løfted i Tro og Lid,∪-∪∪-∪∪-∪-
b130Han var nær ved en Bøn til Gud.∪∪-∪∪-∪-
cDa var det som Ordet frøs paa hans Mund;∪-∪∪-∪-∪∪-
dHan stirred, han tog ikke Fejl, –∪-∪∪-∪∪-
cGjennem Skodden, som letted i samme Stund,∪∪-∪∪-∪∪-∪-
cHan saa en Korvet i Hesnæs Sund∪-∪∪-∪-∪-
d135At duve for bakkede Sejl.∪-∪∪-∪∪-
   
a Baaden var røbet; der lød et Signal,-∪∪-∪∪-∪∪-
bOg det nærmeste Løb var lukt;∪∪-∪∪-∪-
aMen Solgangsvinden blafrede skral, –∪-∪-∪-∪∪-
bMod Vester gik Terjes Flugt.∪-∪∪-∪-
c140Da firte de Jollen fra Rælingens Kant,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dHan hørte Matrosernes Sang, – –∪-∪∪-∪∪-
cMed Fødderne stemte mod Skjægtens Spant∪-∪∪-∪∪-∪-
cHan ro’de saa Sjøen fossed og brandt,∪-∪∪-∪-∪∪-
dOg Blodet fra Neglerne sprang.∪-∪∪-∪∪-
   
a145Gjæslingen kaldes de blinde Skjær-∪∪-∪∪-∪-
bLidt østenfor Homborgsund.∪-∪∪-∪-
aDer bryder det stygt i Paalandsvejr,∪-∪∪-∪-∪-
bUnder to Fod Vand er der Bund.∪∪-∪-∪∪-
cDer sprøjter det hvidt, der glittrer det gult,∪-∪∪-∪-∪∪-
d150Selv stilleste Havbliksdag; –∪-∪∪-∪-
cMen gaar end Dønningen aldrig saa hult,∪-∪-∪∪-∪∪-
cIndenfor er det som tidest smult,-∪∪-∪∪-∪-
dMed brækkede Bølgedrag.∪-∪∪-∪-
   
aDidind Terje Vigens Skjægte foer∪-∪∪-∪-∪-
b155Lig en Pil mellem Braatt og Brand;∪∪-∪∪-∪-
a Men bag efter ham, i Kjølvandets Spor,∪-∪∪-∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪-∪∪-
bJog Jollen med femten Mand.∪-∪∪-∪-
cDa var det han skreg gjennem Brændingens Sus∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dTil Gud i sin højeste Nød:∪-∪∪-∪∪-
c160«Inderst derinde paa Strandens Grus-∪∪-∪∪-∪-
cSidder min Viv ved det fattige Hus,-∪∪-∪∪-∪∪-
dOg venter med Barnet paa Brød!»∪-∪∪-∪∪-
   
aDog, højere skreg nok de Femten, end han:∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bSom ved Lyngør, saa gik det her.∪∪-∪∪-∪-
a165Lykken er med den engelske Mand-∪∪-∪-∪∪-
bPaa Rov mellem Norges Skjær.∪-∪∪-∪-
cDa Terje tørned mod Baaens Top,∪-∪-∪∪-∪-
dDa skured og Jollen paa Grund;∪-∪∪-∪∪-
cFra Stavnen bød Officeren «Stop!»∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪-
c170Han hæved en Aare med Bladet op∪-∪∪-∪∪-∪-
dOg hug den i Skjægtens Bund.∪-∪∪-∪-
   
a Spant og Planker for Hugget brast,-∪-∪∪-∪-
bSjøen stod ind som en Fos;-∪∪-∪∪-
aPaa to Fod Vand sank den dyre Last,∪-∪-∪∪-∪-
b175Dog sank ikke Terjes Trods.∪-∪∪-∪-
cHan slog sig gjennem de væbnede Mænd∪-∪-∪∪-∪∪-
dOg sprang over Æsingen ud, –∪-∪∪-∪∪-
cHan dukked og svømmed og dukked igjen;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cMen Jollen kom los; hvor han vendte sig hen∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d180Klang Sabler og Rifleskud.∪-∪∪-∪-
   
aDe fisked ham op, han førtes ombord,∪-∪∪-∪-∪∪-
bKorvetten gav Sejerssalut;∪-∪∪-∪∪-
a Agter paa Hytten, stolt og stor,-∪∪-∪-∪-
bStod Chefen, en attenaars Gut.∪-∪∪-∪∪-
c185Hans første Batalje gjaldt Terjes Baad,∪-∪∪-∪∪-∪-
dThi knejste han nu saa kjæk;∪-∪∪-∪-
cMen Terje vidste ej længere Raad, –∪-∪-∪∪-∪∪-
cDen stærke Mand laa med Bøn og Graad∪-∪-∪∪-∪-
dIknæ paa Korvettens Dæk.∪-∪∪-∪-
   
a190Han kjøbte med Taarer, de solgte ham Smil,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bDe aagred med Spot for Bøn.∪-∪∪-∪-
aDet kuled fra Øster, tilhavs med Il∪-∪∪-∪∪-∪-
bStod Englands sejrende Søn.∪-∪-∪∪-
cDa taug Terje Vigen; nu var det gjort,∪-∪∪-∪∪-∪-
d195Nu tog han sin Sorg for sig selv.∪-∪∪-∪∪-
cMen de, som ham fanged, fandt sært hvor fort∪-∪∪-∪∪-∪-
cEt Noget var ligesom vejret bort∪-∪∪-∪∪-∪-
dFra hans Pandes skyede Hvælv.∪∪-∪-∪∪-
   
aHan sad i Prisonen i lange Aar,∪-∪∪-∪∪-∪-
b200Der siges, i fulde fem;∪-∪∪-∪-
aHans Nakke bøjed sig, graat blev hans Haar∪-∪-∪∪-∪∪-
bAf Drømmene om hans Hjem.∪-∪∪-∪-
cNoget han bar paa, men gav ej Besked, –-∪∪-∪∪-∪∪-
dDet var som hans eneste Skat.∪-∪∪-∪∪-
c205Saa kom Attenhundred og Fjorten med Fred;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cDe norske Fanger, og Terje med,∪-∪-∪∪-∪-
dFørtes hjem paa en svensk Fregat.∪∪-∪∪-∪-
   
a Hjemme ved Bryggen han steg iland-∪∪-∪∪-∪-
bMed Kongens Patent som Lods;∪-∪∪-∪-
a210Men Faa kun kjendte den graasprængte Mand,∪-∪-∪∪-∪∪-
bDer rejste som ung Matros.∪-∪∪-∪-
cHans Hus var en Fremmeds; hvad der blev af∪-∪∪-∪∪-∪-
d De To, – han derinde erfor:∪-∪∪-∪∪-
c«Da Manden forlod dem og Ingen dem gav,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
c215Saa fik de til Slutning en fælles Grav∪-∪∪-∪∪-∪-
dAf Kommunen i Fattigfolks Jord.» – –∪∪-∪∪-∪∪-
   
aAarene gik og han røgted sin Dont-∪∪-∪∪-∪∪-
bSom Lods paa den yderste Ø;∪-∪∪-∪∪-
aHan gjorde vist intet Menneske Ondt,∪-∪∪-∪-∪∪-
b220Hverken paa Land eller Sjø;-∪∪-∪∪-
cMen stundom gnistred hans Øjne stygt,∪-∪-∪∪-∪-
dNaar det brød over Baaer og Skjær, –∪∪-∪∪-∪∪-
cOg da mente Folk at han var forrykt,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
cOg da var der Faa, som uden Frygt∪-∪∪-∪-∪-
d225Kom Terje Vigen nær.∪-∪-∪-
   
aEn Maaneskinskvæld med Paalandsvind∪-∪∪-∪-∪-
bKom der Liv i Lodsernes Flok;∪∪-∪-∪∪-
aEn engelsk Yacht drev mod Kysten ind∪-∪-∪∪-∪-
bMed revnet Storsejl og Fok.∪-∪-∪∪-
c230Fra Fortoppen sendte det røde Flag∪-∪∪-∪∪-∪-
dEt Nødskrig foruden Ord.∪-∪∪-∪-
cLidt indenfor gik der en Baad over Stag,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cDen vandt sig mod Uvejret Slag for Slag,∪-∪∪-∪∪-∪-
dOg Lodsen stod stout ombord.∪-∪∪-∪-
   
a235Han tyktes saa tryg, den graasprængte Mand;∪-∪∪-∪-∪∪-
bLig en Kjæmpe i Rattet han greb; –∪∪-∪∪-∪∪-
aYachten lystred, stod atter fra Land,-∪-∪∪-∪∪-
bOg Baaden svam efter paa Slæb.∪-∪∪-∪∪-
cLorden, med Lady og Barn i Arm,-∪∪-∪∪-∪-
d240Kom agter, han tog til sin Hat:∪-∪∪-∪∪-
c«Jeg gjør Dig saa rig, som Du nu er arm, ∪-∪∪-∪∪-∪-
c Hvis frelste Du bær os af Brændingens Larm» –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dMen Lodsen slap Roer og Rat.∪-∪∪-∪-
   
a Han hvidned om Kinden, det lo om hans Mund,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
b245Lig et Smil, der omsider faar Magt.∪∪-∪∪-∪∪-
aIndover bar det, og højt paa Grund-∪∪-∪∪-∪-
bStod Lordens prægtige Yacht.∪-∪-∪∪-
c«Den svigted Kommando! I Baadene ned!∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dMylord og Mylady med mig!∪-∪∪-∪∪-
c250Den slaar sig i Splinter, – jeg ved Besked –∪-∪∪-∪∪-∪-
cMen indenfor ligger den trygge Led;∪-∪∪-∪∪-∪-
dMit Kjølspor skal vise jer Vej!»∪-∪∪-∪∪-
   
aMorilden brændte der Skjægten fløj-∪∪-∪∪-∪-
bMod Land med sin dyre Last.∪-∪∪-∪-
a255Agter stod Lodsen, stærk og høj,-∪∪-∪-∪-
bHans Øje var vildt og hvast.∪-∪∪-∪-
cHan skotted i Læ mod Gjæslingens Top,∪-∪∪-∪-∪∪-
dOg til Luvart mod Hesnæs Sund;∪∪-∪∪-∪-
cDa slap han Roer og Stagsejlstrop,∪-∪-∪-∪-
c260Han svinged en Aare med Bladet op∪-∪∪-∪∪-∪-
dOg hug den i Baadens Bund.∪-∪∪-∪-
   
aInd stod Sjøen med skumhvidt Sprøjt – –-∪-∪∪-∪-
bDer raste paa Vraget en Strid –;∪-∪∪-∪∪-
aMen Moderen løfted sin Datter højt∪-∪∪-∪∪-∪-
b265Paa Armen, af Rædsel hvid.∪-∪∪-∪-
c«Anna, mit Barn!» hun skreg i sin Vee;-∪∪-∪-∪∪-
dDa bævred den graasprængte Mand;∪-∪∪-∪∪-
cHan fatted om Skjødet, drev Roret i Læ,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cOg Baaden var fast som en Fugl at see,∪-∪∪-∪∪-∪-
d270Slig foer den i Braatt og Brand.∪-∪∪-∪-
   
a Den tørned, de sank; men Havet var smult∪-∪∪-∪-∪∪-
bDerindenfor Brændingens Kreds;∪-∪∪-∪∪-
aOpover rak sig en Langgrund skjult,-∪∪-∪∪-∪-
bDer stod de i Vand tilknæs.∪-∪∪-∪-
c275Da raabte Lorden: «Kjend, – Baaens Ryg –∪-∪-∪∪-∪-
dDen svigter, – det er ingen Flu!»∪-∪∪-∪∪-
cMen Lodsen smilte: «Nej vær De tryg;∪-∪-∪∪-∪-
cEn sunken Skjægte med tre Tønder Byg∪-∪-∪∪-∪∪-
dEr Baaen, som bær os nu.»∪-∪∪-∪-
   
a280 Der jog et Minde om halvglemt Daad∪-∪-∪∪-∪-
bLig et Lyn over Lordens Træk –,∪∪-∪∪-∪-
aHan kjendte Matrosen, som laa med Graad∪-∪∪-∪∪-∪-
bIknæ paa Korvettens Dæk!∪-∪∪-∪-
cDa skreg Terje Vigen: «Alt Mit Du holdt∪-∪∪-∪∪-∪-
d285I din Haand, og Du slap det for Ros.∪∪-∪∪-∪∪-
cEt Øjeblik endnu, og Gjengjæld er voldt – –»∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cDa var det den engelske Stormand, stolt,∪-∪∪-∪∪-∪-
dBøjed Knæ for den norske Lods.∪∪-∪∪-∪-
   
aMen Terje stod støttet til Aarens Skaft,∪-∪∪-∪∪-∪-
b290Saa rank som i Ungdommens Aar;∪-∪∪-∪∪-
aHans Øjne brandt i ubændig Kraft,∪-∪-∪∪-∪-
bFor Vinden flommed hans Haar.∪-∪-∪∪-
c«Du sejled imag paa din store Korvet,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dJeg ro’de min ringe Baad;∪-∪∪-∪-
c295Jeg trælled for Mine til Døden træt,∪-∪∪-∪∪-∪-
cDu tog deres Brød, og det faldt Dig saa let∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dAt haane min bittre Graad.∪-∪∪-∪-
   
aDin rige Lady er lys som en Vaar,∪-∪-∪∪-∪∪-
bHendes Haand er som Silke fin, –∪∪-∪∪-∪-
a300 Min Hustrus Haand den var grov og haard;∪-∪-∪∪-∪-
bMen hun var nu alligevel min.∪∪-∪∪-∪∪-
c Dit Barn har Guldhaar og Øjne blaa,∪-∪-∪∪-∪-
dSom en liden Vorherres Gjæst;∪∪-∪∪-∪-
c Min Datter var Intet at agte paa,∪-∪∪-∪∪-∪-
c305Hun var, Gud bedre det, mager og graa,∪-∪-∪∪-∪∪-
dSom Fattigfolks Børn er flest.∪-∪∪-∪-
   
aSee, det var min Rigdom paa denne Jord,∪-∪∪-∪∪-∪-
bDet var Alt, hvad jeg kaldte for mit.∪∪-∪∪-∪∪-
aDet tyktes for mig en Skat saa stor;∪-∪∪-∪-∪-
b310Men det vejed for Dig saa lidt. –∪∪-∪∪-∪-
cNu er det Gjengjældelsens Time slaar, –∪-∪∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
dThi nu skal Du friste en Stund,∪-∪∪-∪∪-
cSom vel kommer op mod de lange Aar,∪-∪∪-∪∪-∪-
cDer bøjde min Nakke og blegte mit Haar∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d315Og sænkte min Lykke paa Grund.»∪-∪∪-∪∪-
   
a Barnet han greb og svinged det frit,-∪∪-∪-∪∪-
bMed den Venstre om Ladyens Liv.∪∪-∪∪-∪∪-
a«Tilbage, Mylord! Et eneste Skridt, –∪-∪∪-∪-∪∪-
bOg det koster Dig Barn og Viv!»∪∪-∪∪-∪-
c320Paa Sprang stod Britten til Kamp paany;∪-∪-∪∪-∪-
dMen Armen var veg og mat; –∪-∪∪-∪-
cHans Aande brændte, hans Øjne var sky,∪-∪-∪∪-∪∪-
cOg hans Haar, – saa kjendtes ved første Gry –∪∪-∪-∪∪-∪-
dBlev graat i den eneste Nat.∪-∪∪-∪∪-
   
a325Men Terjes Pande bar Klarhed og Fred,∪-∪-∪∪-∪∪-
bHans Bringe gik frit og stilt.∪-∪∪-∪-
a Ærbødig løfted han Barnet ned,∪-∪-∪∪-∪-
bOg kyssed dets Hænder mildt.∪-∪∪-∪-
cHan aanded, som løst fra et Fængsels Hvælv,∪-∪∪-∪∪-∪-
d330Hans Stemme lød rolig og jævn:∪-∪∪-∪∪-
c«Nu er Terje Vigen igjen sig selv.∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
cIndtil nu gik mit Blod som en stenet Elv;∪∪-∪∪-∪∪-∪-
dFor jeg maatte – jeg maatte ha’e Hævn!∪∪-∪∪-∪∪-
   
aDe lange Aar i Prisonens Kvalm,∪-∪-∪∪-∪-
b335De gjorde mit Hjerte sygt.∪-∪∪-∪-
aBagefter laa jeg, som Hejens Halm,-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
bOg saa i et Braadyb stygt.∪-∪∪-∪-
cMen nu er det over; vi To er kvit;∪-∪∪-∪∪-∪-
dDin Skyldner foer ej med Svig.∪-∪∪-∪-
c340Jeg gav det jeg havde, – Du tog alt Mit,∪-∪∪-∪∪-∪-
cOg kræv, om Du tror Du har Uret lidt,∪-∪∪-∪∪-∪-
dVorherre, som skabte mig slig.» – –∪-∪∪-∪∪-
   
aDa Dagningen lyste var Hvermand frelst;∪-∪∪-∪∪-∪-
bYachten laa længst i Havn.-∪∪-∪-
a345Med Nattens Saga taug de nok helst,∪-∪-∪-∪∪-
bMen vidt foer dog Terjes Navn.∪-∪∪-∪-
cDrømmenes Uvejrskyer graa-∪∪-∪-∪-
dFejed en Stormnat væk;-∪∪-∪-
cOg Terje bar atter saa rank, som Faa,∪-∪∪-∪∪-∪-
c350Den Nakke, der krøgtes hin Dag han laa∪-∪∪-∪∪-∪-
dIknæ paa Korvettens Dæk.∪-∪∪-∪-
   
a Lorden kom, og Mylady med,-∪-∪∪-∪-
bOg Mange, Mange med dem;∪-∪-∪∪-
aDe rysted hans Haand til Farvel og Guds Fred,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
b355Der de stod i hans ringe Hjem.∪∪-∪∪-∪-
cDe takked for Frelsen da Stormen peb,∪-∪∪-∪∪-∪-
d For Frelsen fra Sjøgang og Skjær;∪-∪∪-∪∪-
cMen Terje strøg over Barnets Slæb:∪-∪-∪∪-∪-
c«Nei, den som frelste, da værst det kneb,∪-∪-∪∪-∪-
d360Det var nok den Lille der!» – –∪-∪∪-∪-
   
aDa Yachten drejed for Hesnæs Sund,∪-∪-∪∪-∪-
bDen hejste det norske Flag.∪-∪∪-∪-
aLidt længere Vest er en skumklædt Grund, –∪-∪∪-∪∪-∪-
b Der gav den det glatte Lag.∪-∪∪-∪-
c365Da tindred en Taare i Terjes Blik;∪-∪∪-∪∪-∪-
dHan stirred fra Hejen ud:∪-∪∪-∪-
c«Stort har jeg mistet, men Stort jeg fik.-∪∪-∪∪-∪-
cBedst var det, kanhænde, det gik, som det gik, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dOg saa faar Du ha’e Tak da, Gud!»∪∪-∪∪-∪-
   
a370Slig var det jeg saa ham en enkelt Gang,∪-∪∪-∪∪-∪-
bHan laa ved Bryggen med Fisk.∪-∪-∪∪-
aHans Haar var hvidt, men han lo og sang,∪-∪-∪∪-∪-
bOg var som en Ungdom frisk.∪-∪∪-∪-
cTil Pigerne havde han skjemtsomme Ord,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d375Han spøgte med Byens Børn;∪-∪∪-∪-
cHan svinged Sydvesten og sprang ombord,∪-∪∪-∪∪-∪-
cSaa hejste han Fokken, og hjem han foer∪-∪∪-∪∪-∪-
dI Solskin, den gamle Ørn.∪-∪∪-∪-
   
aVed Fjære Kirke jeg saa en Grav,∪-∪-∪∪-∪-
b380Den laa paa en vejrhaard Plet;∪-∪∪-∪-
aDen var ikke skjøttet, var sunken og lav,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bMen bar dog sit sorte Bræt.∪-∪∪-∪-
c Der stod «Thærie Wiighen» med hvidmalt Skrift,∪-∪∪-∪∪-∪-
dSamt Aaret, han Hvile fandt. –∪-∪∪-∪-
c385 Han lagdes for Solbrand og Vindes Vift,∪-∪∪-∪∪-∪-
cOg derfor blev Græsset saa stridt og stivt,∪-∪∪-∪∪-∪-
dMen med vilde Blomster iblandt.∪∪-∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her