Du er her:
Stjerner i lyståge
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Stjerner i lyståge
  Versetype:strofisk strofegruppe femfotsjambe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
a Just under min kometfærd mod en egn, 
Bhvorhen jeg stævned for at finde hjemmet, 
Bi verdensrummet viste sig en fremmed 
auventet gæst ved Andromedas tegn. 
   
a5Der bares bud ned til vor gamle jord 
Bat ude i det højtidsstille fjerne 
B der havde kaos skabt sig til en stjerne 
ada det slog ind på samlingslovens spor. – 
   
aJeg fandt et andet kaos rundt omkring, 
B10med spredte viljer og med skilte veje 
aog uden drift til fælles banesving 
Bog uden higen mod et midtpunkts leje. 
   
A Men da jeg atter stod i fjernets stilhed 
bda tog jeg varsel af hvad der var sket, – 
b15tog varsel af hvad selv jeg havde set: 
Alystågers samling til en stjernes billed. 
   
ALystågen tror jeg , skønt uden orden, 
bkaotisk løst, den vælter sig i nord; 
b jeg tror den er på samlingslovens spor, – 
A20en lysrig stjerne i sin første vorden. 
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her