Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Indvielsen af de nye Bygninger for Lillehammers Lærde- og Realskole
Fredagen den 5te Novbr. 1858
(Mel. I Rosenlund under Sagas Hal)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi+ reg ('8 '7)² ('8 '7)² (∪-∪-∪∪-∪-/∪-∪-∪∪-∪/)² (∪-∪-∪-∪-/∪-∪-∪-∪/)²

aMens Lien lysner, og Skogens Flor 
BFor Løvfaldsstakken maa vige, – 
aHer vier ind vi en Urtegaard  
BFor Aandens evige Rige. 
c5Den ligger høit paa Klippegrund, 
DDen staar med Mure trygge; – 
cGud signe mildt fra denne Stund 
DDet Værk vi her mon bygge! 
   
aMen Fjeldets Sønner de veed saa vel, 
B10At Urt kan artes paa Heien, 
aAt Tollens Top, der den gror paa Fjeld, 
BMod Himlen kjækt finder Veien; 
cDe veed at Straa bag Bergets Ur 
DKan gyldne Kroner bære; – 
c15Saa trives og bag Skolens Mur 
DDen grøderige Lære! 
   
a Thi Gud vil sende sit Godveir ned 
BTil Urtegaarden herinde, 
aSaa Tankens Spirer, saa Aandens Sæd 
B20Sig frem til Modning kan vinde; 
c Han skjænke Frimarks Luftning mild, 
DOg Lys fra Livets Vidder; 
cThi Friluft trænger Tanken til, 
DSom Vaaren Fuglekvidder! 
   
a25 Saa vær da viet til Sjælerøgt, 
BDu Aandens hellige Have! 
aDet Frø her lægges, det spire trygt  
BUdover Slægternes Grave! 
cSkil aldrig Livets Vaarnatur 
D30Fra Skolestuens Tanke, – 
cOg see i Skolehusets Mur 
DEt Værn, men ei en Skranke! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her