Du er her:
Paa Vidderne
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Paa Vidderne
Et Digt
  Versetype:strofisk 1: Ibsenstrofe, 2: runometer, 3: -
  Rimskjema:1: (a b)² c d c c d, 2: (A B)², 3: a B a a B
  Metrisk formel:1: bi (8 6)² 8 6 8 8 6, 2: bi (8 8)², 3: bi+ 8 7 8 8 7
aNu Skræppen over Ryggen slængt, 
bOg Riflen ladt i Haand, 
aOg Spjeldet lukt og Døren stængt 
bMed Tap og Vidjevaand; 
c5Saa indom til min gamle Moer 
dI Stuen nærmest ved, – 
cEt Haandslag til Farvel, – et Ord, – 
c«Jeg kommer hjem saa snyg jeg foer, – 
dOg indtil da – Guds Fred!» 
   
a10Opefter bugtes Veien smal, 
bDet bær i Holtet ind; 
aMen bag mig ligger Fjord og Dal 
bI disigt Maaneskin. 
cJeg foer forbi min Grandes Væg, – 
d15Paa Gaarden var saa stilt; 
cMen bortmed Grinden under Hægg 
cDet lød som Løv paa Linets Lægg, 
dDer ringled let og mildt! 
   
a Der stod hun i det hvide Lin, 
b20Og hilste mig Godkveld; 
aHun var saa væn, hun var saa fin, 
b Saa frisk, som Blom paa Fjeld. 
c Et Øie lo hun med, og et  
dHun gjøned med saa smaat; – 
c25Jeg lo som hun, og med et Sæt 
cJeg stod ved Grinden ganske tæt, – 
dMen da var Øiet vaadt! 
   
aJeg slog min Arm om hendes Liv, 
bOg hun blev rød og bleg; 
a30Jeg kaldte hende for min Viv, 
bOg Barmen faldt og steg. 
cJeg svor, at nu – nu var hun min 
dTilbunds, – ei lidt – ei halv –! 
cHun saa – jeg troer, paa Skoen sin, – 
c35Der ringled Løv paa Bringens Lin: 
dDet var fordi hun skalv! 
   
aHun bad saa vakkert, og jeg slap, 
bOg Spøgen gik som før; 
aMen Hjertet mit gik Klap i Klap, 
b40Min Hug var vild og ør; – 
cJeg bad saa vakkert, og hun taug, – 
dVi fulgtes ad, vi to; 
cMig tyktes som det sang i Houg, 
cSom Elverfolk og Nøkk og Draug 
d45Indunder Løvet lo! 
   
aSaa bar det opfor Veien smal, 
bDet bar i Holtet ind; 
aMen nedenfor laa Fjord og Dal 
bI disigt Maaneskin. 
c50Jeg sad saa hed, hun sad saa mat 
dTæt udpaa Stupets Kant; 
c Vi hvisked i den lumre Nat, – 
cJeg ved ei selv hvor det var fat, 
dMen veed min Pande brandt! 
   
a55 Jeg slog min Arm om hendes Liv, 
bHun hvilte paa mit Fang, – 
aSaa fæsted jeg min unge Viv, 
bMens Nøkk i Natten sang; 
cOm Draugen lo, da hun blev min, 
d60Det mindes jeg kun halv; – 
cMig skræmte ingen Vættes Grin, – 
cJeg saa kun hun var ræd og fin, 
dOg kjendte hvor hun skalv! 
   
aJeg laa i Skardet vendt mod Sør, 
b65Og saa hvor Solen randt; 
aOm Dybet laa et Skyggeslør, 
bMens Fond og Jøkler brandt. 
cDet røde Hus, min Moers og mit, 
dHerovenfra jeg seer; 
c70Der har hun strævt, der har hun stridt, 
cDer blev mit Sind saa frisk og frit, – 
dGud ved hvad det blev meer! 
   
aHun er alt oppe; Røgens Svev 
bJeg tror iveiret slaar, 
a75Paa Blegen ved den hvide Væv 
bDet tykkes mig hun gaaer. 
cJa, driv du kun dit vante Stell; 
dFor det dig signe Gud! 
cHos Renen paa det vilde Fjeld 
c80 Jeg henter dig en vakker Fell, 
dOg to–tre til min Brud! 
   
aJa hvor er hun? Hun færdes vist 
bI Drømmens spredte Spil. 
aKom Ingenting ihug fra sidst, 
b85 Drøm om det, hvis du vil! 
cMen er du vaagen, – riv det ud 
dAf Mindet, – saa gjør jeg. 
cLid paa du er min væne Brud, 
cVæv Lin og sy dit Bryllupsskrud; 
d90Kort er vor Kirkevei! 
   
a Det tykkes tungt at skilles ad, 
bFra den Ens Sjel har kjær; – 
aMen Længslen er et Tvætningsbad, 
bTil mig den Helse bær. 
c95Her staar jeg som paany besjælt, 
dSaa svalt er nu mit Blod; – 
cEt Liv, ei halvt – langtmindre helt, 
cEt Liv i Synd og Anger delt, 
dJeg træder under Fod! 
   
a100Hver Mørkets Lyst, hver vild Begjær 
bAf Hugen drives ud; 
aJeg er saa frisk, jeg staar saa nær 
bMig selv og nær min Gud! 
cEt Syn udover Aas og Fjord, 
d105Udover Furutop, – 
cOg saa tilfjelds i Renens Spor; – 
cFarvel, min Viv! Gudsfred, min Moer! 
dOg nu paa Vidden op! 
   
aIbrand staar Skyen lavt i Vest, 
b110Det flammer over Fjeld; 
aMen over Dalens sidste Rest 
bSig spænder Taagens Tjeld. 
cTungt var mit Syn og træt min Fod, 
dOg tankefuldt mit Sind; 
c115Men udfor Stupet, der jeg stod, 
cLaa Lyng og lyste som i Blod, 
dOg skalv for Kveldens Vind. 
   
aJeg brak en Kvist af Lyngens Dusk, 
bOg stak den i min Hat; 
a120Tæt bag mig stod en fattig Busk, 
bDer laa jeg lunt den Nat. 
cOg Tanker gik og Tanker kom, 
dSom Folk paa Kirkesti; 
cDe flokked sig og saa sig om, 
c125De satte Ret og de holdt Dom, 
dOg skred saa stilt forbi. 
   
a Var jeg Dig nær i denne Stund, 
bDu Blom, igaar jeg brak, – 
aJeg lagde mig som trofast Hund 
b130For Sømmen af din Stak. 
cJeg svam i dine Øine ind, 
dDer tvætted jeg min Sjæl; 
cDet Trold, som hexebandt mit Sind 
cIgaarkveld ved din Faders Grind, 
d135Jeg slog med Spot ihjæl! 
   
a Op sprang jeg sejersvarm og bad 
bEn vinget Bøn til Gud 
aOm Sol paa alle Dages Rad 
bFor dig, min lyse Brud! 
c140Dog nei, til det jeg er for stærk, 
dTil det jeg er for ung; 
cJeg veed og vil et bedre Værk, 
cOg derfor, Gud, min Bøn dig mærk: 
dGjør hendes Livssti tung! 
   
a145Stem Elven op hvorhelst hun gaar, 
bGjør Kloppen smal og glat, 
aLad Urden gnage Foden saar, 
bGjør Sæterveien brat; 
cJeg løfter hende høit paa Arm 
d150Igjennem stridest Flom; 
cJeg bænker hende ved min Barm, – 
cFrist der at volde hende Harm, 
dDet vil vi strides om! 
   
ALangveis sørfra er han kommen, 
B155Kommen over brede Vande; 
ATause Tanker ligger som en 
BNordlysbrydning om hans Pande. 
   
A Graaden leger i hans Latter, 
BLæben taler, naar den tier; 
A160Men om hvad? Jeg bedre fatter 
BVindens Kvad i Lund og Lier. 
   
A Jeg er ræd hans kolde Øie, 
BHar saa lidt dets Dybde fundet, 
ASom det sortblaa Tjerns af høie 
B165Jøklers Barme født og bundet. 
   
ATunge Tankefugle stryger 
BLavt og langsomt over Speilet; 
ASnart igjen i Raak det fyger, – 
BBerg dig da, – tildæks med Seilet! 
   
A170Midtpaa Vidderne vi mødtes, 
BJeg med Rifle, han med Hunde; 
AMellem os et Forbund fødtes, 
BSom jeg brød, ifald jeg kunde. 
   
AHvorfor har hos ham jeg tøvet? 
B175Tidt jeg gad mig fra ham skille; 
ANu jeg troer, han har mig røvet 
BSelve Evnen til at ville! 
   
A«Hvorfor længter du om Kvælden 
BNedad til din Moders Stue; 
A180Sov du bedre under Felden, 
BEnd paa Viddens brune Tue?» 
   
A Hjemme sad paa Sengestokken 
BGamle Moer med mig og Katten, 
ASpandt og sang, til Drømmeflokken 
B185Bar mig ud til Leg i Natten. 
   
A «Drømme, drømme, – hvorfor drømme? 
BTro mig, Dagens Daad er bedre! 
ABedre Livets Støp at tømme, 
BEnd en Blund blandt fældte Fædre!» 
   
A190«Over Vidden flyger Renen; 
BEfter den i Vind og Væde! – 
ABedre det, end bryde Stenen 
BOp af fattig Jord dernede!» 
   
AMen jeg hører Klokken ringe 
B195Op fra Kirken udpaa Tangen! 
A«Lad det ringe, lad det klinge, 
BBedre Klang har Fossesangen!» 
   
AGamle Moer og hun til Kirke 
BGaar med Bogen svøbt i Klædet. 
A200«Tro mig, Mand, du bedre virke 
BKan, end slide Kirkeledet!» 
   
AOrglet synger indfor Grinden; 
BDer er Lys ved Altertavlen. 
A«Bedre synger Storm om Tinden, 
B205Bedre skinner Sol paa Skavlen!» 
   
ANu, saa kom! I Veir og Væde 
BOver Viddens hvide Bølge! 
ALad saa Kirkestien træde 
BHvo som vil, – jeg slaaer ei Følge! 
   
A210 Høsten kommer; hør den sidste 
BBølings Bjelder under Aasen! 
AViddens Frihed maa den miste, 
BFaar igjen et Liv – paa Baasen! 
   
ASnart er Vintrens Tæpper hængte 
B215Foldrigt udfor Stupets Vægge; 
ASnart er alle Stier stængte, – 
BHjemad maa jeg Veien lægge. 
   
AHjemad? Har da der jeg hjemme, 
BHvor min Hug ei længer færdes? 
A220Han har længst mig lært at glemme, 
BSelv jeg lærte mig at hærdes. 
   
ADagens Daad har intet Mærke, 
BSlig som den dernede drives; 
A Her blev mine Tanker stærke, 
B225Kun paa Vidden kan jeg trives. 
   
AI den øde Sæterstue 
BAl min rige Fangst jeg sanker; 
ADer er Krak og der er Grue, 
BFriluftsliv for mine Tanker. 
   
A230Der er Vættespil i Natten; 
BKløgtig Skytte Faren vejrer. 
A Han har skjænkt mig Tryllehatten; 
BJeg kan fristes, men jeg sejrer! 
   
AVinterliv paa vilde Vidder 
B235Sætter Staal i veke Tanker, – 
A Intet Sagn om Fuglekvidder 
BSygt igjennem Aaren banker. 
   
A Er til Vaar i Staal jeg drevet, 
BHenter jeg de To fra Dalen, – 
A240Løfter dem fra Hverdagsstrævet, 
BBænker dem i Høifjeldssalen, 
   
ALærer dem min nye Visdom, 
BLokker Latter over Hjemmet; 
ASnart er Livet paa de isom- 
B245spændte Vidder dem ei fremmed.  
   
AHer jeg sad i lange Uger, – 
BKan ei Eensomheden bære; 
AMindekrigen Kraften sluger, 
BNedad maa jeg til de Kjære. 
   
A250Kun en Dag, og saa jeg stiger 
BOp igjen fra Moer og hende, – 
AOp til mine høie Riger, 
BSom til Vaar skal rumme Trende. 
   
AUd jeg maa! – Hu, Sneen fyger! 
B255Lidt forsent jeg mig betænkte. 
AVintervejr langs Vidden stryger, – 
BNu er alle Stier stængte. 
   
a Uger gik og jeg vandt mig selv,-∪-∪∪-∪-
BMin Hjemvee kom aldrig tilorde;∪-∪∪-∪∪-∪
a260Under Isklædets Folder laa Bæk og Elv,∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aMaanen stod rund over Fondens Hvælv,-∪∪-∪∪-∪-
BOg Stjernerne tindred sig store.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a For frisk jeg var til at sidde stur∪-∪-∪∪-∪-
BI Stuen da Dagen hælded;∪-∪∪-∪-∪
a265Saa lidt som min Tanke jeg trives i Bur,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
aOver Vidden jeg jog, til den styrtende Urd∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BStandsed mig yderst paa Fjeldet.-∪∪-∪∪-∪
   
aI det gabende Dyb laa Dalen stilt;∪∪-∪∪-∪-∪-
BDa toned det ude paa Tangen –!∪-∪∪-∪∪-∪
a270Jeg lytted –, det lød baade lindt og mildt;∪-∪∪-∪∪-∪-
aHvor hørte jeg før den Slaatten blev spilt –?∪-∪∪-∪-∪∪-
BDa kjendte jeg Klokkeklangen!∪-∪∪-∪-∪
   
aDe ringede Julens Høitid ind∪-∪∪-∪-∪-
BMed de gamle hjemlige Klokker.∪∪-∪-∪∪-∪
a275Det lyser bagved min Grandes Grind,∪-∪∪-∪-∪-
aFra min Moders Stue gaar ud et Skin,∪∪-∪-∪∪-∪-
BSom sælsomt mig maner og lokker.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aHjemmet med alt sit fattige Liv-∪∪-∪-∪∪-
BBlev en Saga med Billeder rige!∪∪-∪∪-∪∪-∪
a280Heroppe laa Fjeldvidden stor og stiv,∪-∪∪-∪∪-∪-
aDernede havde jeg Moer og Viv, –∪-∪-∪∪-∪-
BTil dem jeg maatte vel hige.∪-∪-∪∪-∪
   
aDa lo det bag mig saa kort og tørt;∪-∪-∪∪-∪-
BDet var den fremmede Skytte.∪-∪-∪∪-∪
a285 Han havde min ordløse Tanke hørt:∪-∪∪-∪∪-∪-
a«Mig synes min unge Ven er rørt, –∪-∪∪-∪-∪-
BAk ja, den hjemlige Hytte!»∪-∪-∪∪-∪
   
aOg atter jeg stod med staalsat Arm,∪-∪∪-∪-∪-
BOg kjendte jeg var den Stærke;∪-∪∪-∪-∪
a290Viddernes Luftning kjølte min Barm,-∪∪-∪-∪∪-
aAldrig den mere skal banke sig varm-∪∪-∪∪-∪∪-
BFor et vinkende Julemærke!∪∪-∪∪-∪-∪
   
a Da lyste det op om Tun og Tag∪-∪∪-∪-∪-
BUdfor min Moders Stue;-∪∪-∪-∪
a295Først var det som dæmrende Vinterdag,∪-∪∪-∪∪-∪-
aSaa rulled sig Røgen i tunge Lag,∪-∪∪-∪∪-∪-
BOg saa kom den røde Lue.∪-∪∪-∪-∪
   
aDet lyste, det brændte, det knak i Grus;∪-∪∪-∪∪-∪-
BAf Kvide jeg skreg i Natten;∪-∪∪-∪-∪
a300Men Skytten trøsted: «Hvi saa konfus?∪-∪-∪∪-∪-
aDet brænder jo bare, det gamle Hus,∪-∪∪-∪∪-∪-
BMed Juleøllet og Katten!»∪-∪-∪∪-∪
   
aHan talte saa klogt i al min Nød,∪-∪∪-∪-∪-
BAt fast mig voldtes en Gysning;∪-∪-∪∪-∪
a305Han viste, hvor virksomt Luens Glød∪-∪∪-∪-∪-
aOver i Maanens Streiflys flød-∪∪-∪-∪-
BTil en sammensat Natbelysning.∪∪-∪∪-∪-∪
   
aHan kikked gjennem den hule Haand∪-∪-∪∪-∪-
BTil Vinding for Perspektivet;∪-∪∪-∪-∪
a310 Da toned en Sang over Fjeld og Fond,∪-∪∪-∪∪-∪-
aDa skjønte jeg grant, min Moders Aand∪-∪∪-∪-∪-
BI Englenes Vold var givet:∪-∪∪-∪-∪
   
a«Stille du stelled, stille du led,-∪∪-∪-∪∪-
BStille du vandred i Vrimlen;-∪∪-∪∪-∪
a315Saa lempeligt bærer vi dig afsted∪-∪∪-∪∪-∪-
aHøit over Vidden til Lys og Fred,-∪∪-∪∪-∪-
BTil Julekvældsglæde i Himlen!»∪-∪∪-∪∪-∪
   
aBorte var Skytten, og Maanen dækt;-∪∪-∪∪-∪-
BI Blodet var Brand og Frysning, –∪-∪∪-∪-∪
a320Over Vidden jeg bar min Kvides Vægt, – –∪∪-∪∪-∪-∪-
aMen det kan ikke nægtes, der var Effekt∪∪-∪∪-∪∪-∪-
BI den dobbelte Natbelysning!∪∪-∪∪-∪-∪
   
a Midsommerdagen laa som bedst-∪∪-∪-∪-
BOg dirred hed over Heien;∪-∪-∪∪-∪
a325Klokkerne ringed til Bryllupsfest,-∪∪-∪∪-∪-
aDybt dernede for Folk tilhest-∪-∪∪-∪-
BLangsefter Alfarveien.-∪∪-∪-∪
   
aDe skjød fra min Grandes Laavebro,∪-∪∪-∪-∪-
BDer var Bjerkebusker ved Grinden,∪∪-∪-∪∪-∪
a330Paa Tunet var folksomt nok, kan du tro;∪-∪∪-∪-∪∪-
aMen jeg laa yderst paa Stupet og lo,∪-∪-∪∪-∪∪-
BMens Taarerne brandt i Vinden.∪-∪∪-∪-∪
   
aDet var som jeg hørte gjønende Stev∪-∪∪-∪-∪∪-
BOg tankehvas Latter at runge,∪-∪∪-∪∪-∪
a335Mig syntes et Spottekvad op mod mig drev;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
a Jeg laa over Stupet; i Lyngen jeg rev,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BOg bed i min egen Tunge.∪-∪∪-∪-∪
   
aAfgaarde de red i stadselig Flok,∪-∪∪-∪-∪∪-
BBruden sad rank i Sadlen,-∪∪-∪-∪
a340Sidt over Lænderne svam hendes Lok, –-∪∪-∪∪-∪∪-
aDen glittred, den lyste, – jeg kjendte den nok∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BFra den sidste Kveldstund i Dalen.∪∪-∪-∪∪-∪
   
aOver Bækken red hun Skridt for Skridt∪∪-∪-∪-∪-
BTæt indved Brudgommens Side. –-∪∪-∪∪-∪
a345Da havde jeg sørget mit Hjerte frit,∪-∪∪-∪∪-∪-
aTilende havde jeg Kampen stridt,∪-∪-∪∪-∪-
BJeg havde ikke Mere at lide.∪-∪∪∪-∪∪-∪
   
aJeg stod for Stupet med staalsat Aand∪-∪-∪∪-∪-
BOg høit over Sommerlivet.∪-∪∪-∪-∪
a350Toget saa ud som et blinkende Baand, –-∪∪-∪∪-∪∪-
aJeg holdt for Øiet den hule Haand∪-∪-∪∪-∪-
BTil Vinding for Perspektivet.∪-∪∪-∪-∪
   
a De flagrende Skaut, det skinnende Lin,∪-∪∪-∪-∪∪-
BOg Mændenes Kofter røde,∪-∪∪-∪-∪
a355Kirken med Vigselens Himmelvin,-∪∪-∪∪-∪-
aBruden, den Fagre, som engang var min,-∪∪-∪∪-∪∪-
BOg Lykken, som fra mig døde, –∪-∪∪-∪-∪
   
aDet alt tilhobe jeg stod og saa∪-∪-∪∪-∪-
BOppe fra Livets Vidder;-∪∪-∪-∪
a360Et høiere Lys over Synet laa, –∪-∪∪-∪∪-∪-
aMen see, det kan nu Ingen forstaa,∪-∪-∪-∪∪-
BSom nede i Sværmen sidder.∪-∪∪-∪-∪
   
a Da lo det bagved mig kort og tørt,∪-∪∪-∪-∪-
BDet var den fremmede Skytte:∪-∪-∪∪-∪
a365«Kammerat, efter det jeg nu har hørt,∪∪-∪∪-∪-∪-
aJeg seer jeg forgjæves har Skræppen snørt, –∪-∪∪-∪∪-∪-
BHer er jeg til ingen Nytte!»∪-∪∪-∪-∪
   
aNei, nu er jeg Mand for at hjælpe mig selv,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BMen Tak for din gode Mening;∪-∪∪-∪-∪
a370Det flommer ei længer i Aarens Elv,∪-∪∪-∪∪-∪-
aOg jeg tror jeg mærker i Bringens Hvælv∪∪-∪-∪∪-∪-
BAlleslags Tegn til Forstening.-∪∪-∪∪-∪
   
aDen sidste styrkende Saft jeg drak;∪-∪-∪∪-∪-
BEi længer paa Vidden jeg fryser;∪-∪∪-∪∪-∪
a375Mit Seil gik under, mit Livstræ knak, –∪-∪-∪∪-∪-
aMen see, hvor smukt hendes røde Stak∪-∪-∪∪-∪-
BMellem Bjerkestammerne lyser.∪∪-∪-∪∪-∪
   
aDet gaar i Galop, men see, der blev∪-∪∪-∪-∪-
BDe borte ved Kirkesvingen.∪-∪∪-∪-∪
a380Mit væneste Minde, i Lykke lev!∪-∪∪-∪∪-∪-
aNu bytted jeg bort mit sidste Stev∪-∪∪-∪-∪-
BFor et høiere Syn paa Tingen.∪∪-∪∪-∪-∪
   
a Nu er jeg staalsat, jeg følger det Bud,-∪∪-∪∪-∪∪-
BDer byder i Høiden at vandre!∪-∪∪-∪∪-∪
a385Mit Lavlandsliv har jeg levet ud;∪-∪-∪∪-∪-
aHeroppe paa Vidden er Frihed og Gud,∪-∪∪-∪∪-∪-∪
BDernede famler de Andre.∪-∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her