Du er her:
Med en Vandlilje
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Med en Vandlilje
  Versetype:strofisk strofegruppe runometer
  Rimskjema:A A B B
  Metrisk formel:bi 8 8 8 8
ASe, Marie, hvad jeg bringer; 
ABlomsten med de hvide Vinger. 
BPaa de stille Strømme baaren 
BSvam den drømmetung i Vaaren. 
   
A5Vil Du den til Livet vie, 
AFæst den ved dit Bryst, Marie; 
BBag dens Blade da sig dølge 
BVil en mindre stille Bølge. 
   
AVogt dig, Barn, for Tjernets Strømme. 
A10Farligt, farligt der at drømme! 
BNøkken lader som han sover; – 
BLiljer leger ovenover. 
   
ABarn, din Barm er Tjernets Strømme. 
AFarligt, farligt der at drømme; – – 
B15Aa, jeg ved nok, at igrunden 
BLurer der en Nøkk paa Bunden! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her