Du er her:
Lincolns Mord
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Lincolns Mord
  Versetype:strofisk strofegruppe Ibsenstrofe
  Rimskjema:(a b)² c d c c d
  Metrisk formel:bi+ ('8 '6)² '8 '6 '8 '8 '6
aDe løsned et Skud derovre i Vest,∪-∪∪-∪-∪∪-
bOg det skaked Europa op.∪∪-∪∪-∪-
aHei, hvilket Liv der med Et blev blæst-∪∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-∪-
bI den hele broderte Trop!∪∪-∪∪-∪-
c5Du gamle Europa med Orden og Ret,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dMed Lov for hvert eneste Steg,∪-∪∪-∪∪-
cMed Rygte foruden Meen og Plet,∪-∪∪-∪-∪-
cMed dydig Harm mod alt Sort og Slet, –∪-∪-∪∪-∪-
dDu blev saa forunderlig bleg!∪-∪∪-∪∪-
   
a10Paa Sørgelak trykkes Enhjørning og Ørn∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bOg alle de andre Dyr;∪-∪∪-∪-
aPaketbaaden stikker paa Kabelets Tørn;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bDepecherne myldre og kryr.∪-∪∪-∪∪-
cBomuldsmagnaten, Gloirens Søn,-∪∪-∪-∪∪-
d15De Tusind fra Løgnens Land,∪-∪∪-∪-
cDe stod alt og greb efter Fredspalmen grøn, –∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
cSaa knalded det ene Revolverdrøn,∪-∪∪-∪∪-∪-
dOg saa faldt der den ene Mand.∪∪-∪∪-∪-
   
a Og saa tog I Skræk! Europas Raad,∪-∪∪-∪-∪- & ∪∪-∪-∪-∪-
b20Er det som sig hør og bør?∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪-
aEn Tydsker-Gjerning, en Dybbøl-Daad∪-∪-∪∪-∪-
bVar Verden vel Vidne til før.∪-∪∪-∪∪-
cSin Broder hakker da ingen Ravn; –∪-∪-∪∪-∪-
dI komme dog Polen i Hu?∪-∪∪-∪∪-
c25Og Engelskmanden for Kjøbenhavn?∪-∪-∪∪-∪-
cOg Graven ved Flensborg? Og Sønderborgs Navn?∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dMen hvorfor da harmes nu?∪-∪∪-∪-
   
aDen røde Rose, som blommer hist∪-∪-∪∪-∪-
bOg skræmmer Jer med sin Flor,∪-∪∪-∪-
a30Til den gav Europa sin Podeqvist∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
bOg Vesten sin yppige Jord.∪-∪∪-∪∪-
cI planted som Stikling hin frodige Vaand,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dDer rødmer Amerikas Kyst;∪-∪∪-∪∪-
cJer var det, som bandt med høistegen Haand∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
c35Det blussende blodrøde Ridderbaand∪-∪∪-∪∪-∪-
dPaa Abraham Lincolns Bryst.∪-∪∪-∪-
   
aMed glemte Løfter, med svegne Ord,∪-∪-∪∪-∪-
bMed Tractaters forrevne Ark,∪∪-∪∪-∪-
aMed Brud fra iaar paa Jer Ed fra ifjor∪-∪∪-∪∪-∪∪-
b40Har I gjødet Historiens Mark.∪∪-∪∪-∪∪-
c Og saa vented I endda trygge i Sind∪∪-∪∪-∪-∪∪-
dEn Høst af den ædleste Slags!∪-∪∪-∪∪-
cOg saa spirer Jer Sæd; – hvilket flammende Skin!∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cI undres; I veed hverken ud eller ind; –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d45Thi der voxer Stiletter for Ax! – –∪∪-∪∪-∪∪-
   
aHvor Loven sidder paa Dolkens Spids∪-∪-∪∪-∪-
bOg Retten paa Galgen boer,∪-∪∪-∪-
a Er Dagningens Seir mere nær og vis,∪-∪∪-∪∪-∪-
bEnd her, hvor der myrdes med Ord.∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-
c50En Villie vaager og holder Dom∪-∪-∪∪-∪-
dOg knuser hvert Løgnens Bur;∪-∪∪-∪-
cMen Ormen maa først æde Skallen tom,∪-∪∪-∪∪-∪-
cOg Tiden maa først faae krænget sig om∪-∪∪-∪-∪∪-
dTil sin egen Karrikatur.∪∪-∪-∪∪- & ∪-∪∪-∪∪-
   
a55Der raader en Dæmon med evig Magt; –∪-∪∪-∪∪-∪-
bPrøv kun paa at byde ham Trods!∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-
aI Støv maatte «domus aurea»s Pragt,∪-∪∪-∪∪-∪-
bI Grus maatte Neros Kolos.∪-∪∪-∪∪-
cMen først maatte Romerforbrydelsen naae∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d60Over Jorden fra Pol til Pol,∪∪-∪∪-∪-
cTyrannen sin Apotheose faae,∪-∪∪-∪∪-∪-
cOg Keisernes gyldne Billeder staae∪-∪∪-∪-∪∪-
dSom Guder paa Capitol.∪-∪∪-∪-
   
aSaa ramled det sammen. Circus og Slot,∪-∪∪-∪-∪∪-
b65Templer, Colonners Skov,-∪∪-∪-
aBuer, Arkader, Alt trampedes smaat-∪∪-∪∪-∪∪-
bUnder Bøffelens skoede Hov.∪∪-∪∪-∪∪-
cSaa byggedes Nyt paa det Gamles Grund,∪-∪∪-∪∪-∪-
dOg Luften var ren til en Tid; –∪-∪∪-∪∪-
c70Nu varsler det mod Foryngelsens Stund;∪-∪∪-∪-∪∪-
cNu stiger der Pest fra den mosede Bund∪-∪∪-∪∪-∪∪-
dOg vifter snart hid snart did.∪-∪∪-∪-
   
aMen er det i Raaddenskabs Sumpe vi gaaer,∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
bJeg raaber ei Ak og Vee∪-∪∪-∪-
a75Over hver en brammende Giftblomst, som staaer∪∪-∪-∪∪-∪∪-
bI Fylde paa Tidens Træ.∪-∪∪-∪-
cLad Ormen kun hule; før Skallen er tom,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
d Før brister ei Hvælv og Tag;∪-∪∪-∪-
cOg lad kun «Systemet» faae vrængt sig om, –∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
c80Des før kommer Hævnen og holder Dom∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
dPaa Tidsløgnens yderste Dag!∪-∪∪-∪∪-
   
Rom, den 30te April 1865
Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her