Du er her:
Langt borte
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Langt borte
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a a) | (A A) | (Aa Aa)
  Metrisk formel:bi+ ('8 '8) | ('9 '9)
ASnart samles i Upsal alle de unge;∪-∪∪-∪-∪∪-∪
Ataler skal strømme og sange skal runge.-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ASelv har jeg digtet til ungdoms-mødet,-∪∪-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪-∪
Akendt mig ildnet i ånden og kødet.-∪-∪∪-∪∪-∪
   
Aa5Jeg nytted et øjebliks tro mellem tvivlene,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
Aaog stod alt med foden mod stævnet stilende.∪-∪∪-∪∪-∪-∪∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪∪
   
ANu er det over. Afgørelsens porte-∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
Aslog jeg ilås og blir ensom, langt borte.-∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
   
aHeld over al eders sorgløse flok!-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
a10Held over eder, hvem legen er nok!-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
   
ASommerens magter lad skydækket dele!-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ASkogduft for alle de stundende sjæle!-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
Aa Godvejr, så koret kan bæres for vindene!-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
AaBris under fanerne, sol over sindene!-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
   
A15Glitrende dage, og nætter klare,-∪∪-∪∪-∪-∪
Ahvor I skal færdes og hvor I skal fare!-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Langt borte jeg ser eder stryge forbi;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ajeg hører den velkendte melodi.∪-∪∪-∪∪-∪-
   
AOg dog så forunderlig fjernt og fremmed∪-∪∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪
A20mig tykkes det jublende tog gennem hjemmet.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
aGenfærd af afdøde tider og mænd-∪∪-∪∪-∪∪-
agår i vor ynglinge-skare igen.-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
   
AaAf frasernes tåger og festernes røgelse∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
Aaformes et verdenshistoriens spøgelse.-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
   
a25Sligt tog, som nu suser deroppe i Nord,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ahar sust over hele Italiens jord.∪-∪∪-∪∪-∪∪-
   
AaUngdoms-toget langs Apenninerne-∪-∪∪-∪-∪∪
Aarusked af søvnen folke-ruinerne.-∪∪-∪-∪∪-∪∪
   
A Det var i århundredets skyfulde morgen.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪
A30Idag vajer fanen fra Engelsborgen.∪-∪∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪
   
aSligt tog, som nu suser deroppe i Nord,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ahar sust over hele den tyske jord.∪-∪∪-∪∪-∪-
   
ADer drømtes om ening ad spredte baner;∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Ader drømtes om sortrøde gylden-faner.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
Aa35Så kom den alvorlige del af festerne.∪-∪∪-∪∪-∪-∪∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪-∪∪
AaGrånede gubber var ungdoms-gæsterne.-∪∪-∪∪-∪-∪∪
   
a Uryggeligt dog for den samme sag,∪-∪∪-∪∪-∪-
asom ildned til leg, de højned sit flag.∪-∪∪-∪-∪∪-
   
aGennem trængsler og storme de bar den frem;∪∪-∪∪-∪∪-∪-
a40de mured sit hus og de gærded sit hjem.∪-∪∪-∪∪-∪∪-
   
ADe vilde sin drøm; så kom sejren siden.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
AEuropa er voksent, og vågen er tiden.∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
ASe, derfor så underlig fjernt og fremmed∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Amig tykkes det jublende tog i hjemmet.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
a45Genfærd af afdøde tider og mænd-∪∪-∪∪-∪∪-
agår i vor ynglinge-skare igen.-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-∪∪-
   
Aa Af frasernes tåger og festernes røgelse∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
Aaformes et verdenshistoriens spøgelse.-∪∪-∪∪-∪∪-∪∪
   
aHvi tier den eneste myndige mund,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
a50som bryder alt blændværk og vækker af blund?∪-∪∪-∪∪-∪∪-
   
AJeg skal sige jer det. Den blev stum som graven,∪∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Ada et ufærdigt folk fik friheds-gaven.∪∪-∪∪-∪-∪-∪
   
aDet er farligt at tage sig selv som skænk;∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aden ballast kan krænge en skude isænk.∪-∪∪-∪∪-∪∪-
   
a55Man stak os ihænde et fuldgodt sværd,∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
amen lærte os ikke sligt værges værd.∪-∪∪-∪∪-∪-
   
A Se, derfor vor skæbne vipper og vender,∪-∪∪-∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪∪-∪
Asom kniven i barnets legende hænder.∪-∪∪-∪-∪∪-∪
   
ADer står vi og lytter til forsker og gransker,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪
A60og taster på tingen med silkehandsker.∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDer går vi og drømmer og véd ikke råd∪-∪∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪∪-
atil en bristende eller bærende dåd.∪∪-∪∪-∪-∪∪-
   
ANår kommer og rusker os op af døsen∪-∪∪-∪∪-∪-∪
Aårhundredets ånd med århundredets løsen?∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
München den 2den Juni 1875
Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her