Du er her:
Fra Sangertoget
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Fra Sangertoget
I. Langs Leden
  Versetype:strofisk strofegruppe Heinestrofe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)²
AFrem gjennem Holmernes Række,-∪∪-∪∪-∪
bDen dejlige skinnende Dag,∪-∪∪-∪∪-
ADamper vor stolte Snekke,-∪∪-∪-∪
bPyntet med hundrede Flag.-∪∪-∪∪-
   
A5Ungdommens Sang inden Borde,-∪∪-∪∪-∪
bJubel fra Bryst og Mund,-∪∪-∪-
AVælter sig vidt over Fjorde,-∪∪-∪∪-∪
bFylder de trange Sund.-∪∪-∪-
   
AFremmest i Stavnen klinger-∪∪-∪-∪
b10Hornets og Tubaens Slag;-∪∪-∪∪-
AKirkeklokkerne ringer, –-∪-∪∪-∪
bDem hører ej Strilen idag.∪-∪∪-∪∪-
   
AHan hører ej Klokker kime,∪-∪∪-∪-∪
bHan glemmer sin Salmebog,∪-∪∪-∪-
A15Han glemmer Sabbatens Time∪-∪-∪∪-∪
bFor Sangernes Søndagstog.∪-∪∪-∪-
   
AMen, tro mig, som der han sidder∪-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
bOg undres og stirrer ud∪-∪∪-∪-
AOver de tonende Vidder, –-∪∪-∪∪-∪
b20Han er ikke langt fra Gud.∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪-
   
A Han skjønner ej Togets Tanke,∪-∪∪-∪-∪
bVed ej, hvad slig Færd har voldt, –∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪-
AMen kjender nok Blodet banke∪-∪∪-∪-∪
bI Vexling snart varmt, snart koldt.∪-∪∪-∪-
   
A25Han letter sig fra sin Tue∪-∪∪-∪-∪
bDerborte paa Næssets Knatt,∪-∪∪-∪-
AOg Sangeren svinger sin Hue,∪-∪∪-∪∪-∪
bOg Strilen tar til sin Hatt.∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-
   
AGjennem Leden skaldet og nøgen∪∪-∪-∪∪-∪
b30 Vi stryger paa Rullinger blaa;∪-∪∪-∪∪-
A Han sidder og ser efter Røgen∪-∪∪-∪∪-∪
bSaa langt, som Øjet kan naa.∪-∪-∪∪-
   
A Vi flyver med flagrende Faner,∪-∪∪-∪∪-∪
b Vi synger os fuglefri;∪-∪∪-∪-
A35 Han sidder igjen og aner:∪-∪∪-∪-∪
bNu strøg noget Stort forbi.∪-∪∪-∪-
   
A Vi stævner til straalende Fester∪-∪∪-∪∪-∪
bMed Blomster og Lampeskjær;∪-∪∪-∪-
A Han kjender ej andre Gjæster,∪-∪∪-∪-∪
b40End Alvorets tause Hær.∪-∪∪-∪-
   
AOg dog, lad det aldrig Dig nage,∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪
bDu hindred hans Kirkegang;∪-∪∪-∪-
AVist tog han fra Mødet tilbage∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪
bEn Afglands af Lys og Sang. –∪-∪∪-∪-
   
A45Se, slig skal vi Brødre, vi Unge,∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪
bPaa Livsfærden festlig og rig,∪-∪∪-∪∪-
A Vidne med vækkende Tunge-∪∪-∪∪-∪
bLangs Leden i Bugt og Vik.∪-∪∪-∪-
   
ADer er ej saa taus en Hule,∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
b50Lidt Gjenklang ejer den jo;∪-∪-∪∪-
AVi er som de sjungende Fugle∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪∪-∪-∪∪-∪
bMed Frøkorn i Næbb og Klo.∪-∪∪-∪-
   
AHvorhelst end Vingerne stryger,∪-∪-∪∪-∪
bLangs Fjeldtop, som lavt over Fjord,∪-∪∪-∪∪-
A55Et Frøkorn fra Flokken fyger∪-∪∪-∪-∪
bTil Trivsel i længtende Jord.∪-∪∪-∪∪-
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her