Du er her:
Et Rimbrev
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Et Rimbrev
Min kære ven!
  Versetype:rapsodisk & stikisk femfotsjambe
  Rimskjema:r|R|Rr
  Metrisk formel:bi '10|'11
ADe skriver mig bekymret til og spørger11
bhvi slægten går så underlig fortrykt,10
Aej ildnes op i fryd og ikke sørger,11
bmen synes ruge på en uklar frygt, –10
Cc5hvi intet held formår at live ånderne,11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
Dhvi ingen er sin egen modgangs dommer,11
Cchvi hvermand tager skæbne-gunst og vånderne11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
Dmed sløvheds ro, og venter hvad der kommer.11
EKræv ikke, ven, at jeg skal gåden klare;11
E10jeg spørger helst; mit kald er ej at svare.11
f Men da De nu har dyppet Deres pen,10
Gså skal det dog ej være gjort forgæves, –11
Gat sige, hvis ej med bestemthed kræves11
fet svar, som svarer sådan ligehen.10
f15Kort, jeg til svar vil spørge Dem igen;10
Hog undskyld at – da hånden med i spillet11
Hen digter har – der spørges i et billed.11
I Så sig mig da, om De har nogensinde11
jtilfældigvis ved vore kyster set10
I20et skib stå ud tilhavs for friske vinde11
jog sætte kursen endefrem og ret?10
KDet har De vist, og De har sikkert mærket11
ldet liv, den lyst, den virksomhed ombord,10
Kden trygge sorgløshed, der driver værket,11
l25det sikre bydende kommando-ord,10
Msom om det var en regelbunden verden11
lmed fastsat bane, lig vor egen jord,10
Mmed lov, som den, for farten og for færden.11
NTidt går et sådant skib på lange rejser;11
O30det søger fjerne lande, mange havne;11
Nman losser lasten, og ombord man hejser11
Onyt stykgods under udenlandske navne;11
Oman stuver rummet mellem begge stavne11
Pmed en utallighed af kasser, baller,11
q35og hverken skipper eller mandskab ved10
qtil punkt og prik hvad skibet fører med;10
Palt går iflæng, alt tages som det falder.11
R Så lægges atter ud på vide veje;11
skækt graver bougen i det salte skum;10
s40det er som havet ikke havde rum10
Rog bølgens rygning ej gav bredt nok leje11
sfor den usigelige livsmods-sum,10
Tsom stormvejr ikkun øger og formerer11
Thos skipper, mandskab og hos passagerer.11
u45 Begribeligt. Er ikke skuden tæt?10
VEr ikke lasten stuvet jævnt og sikkert?11
VEr ej kompas, sextant og stjernekikkert11
ui orden til at holde kursen ret?10
WEr ej det skøn, den dygtighed tilstede,11
W50som vækker lid og holder mishåb nede?11
YOg dog, tiltrods for alt, det kan sig hænde11
zen godvejrsdag, foruden synlig grund,10
zat der ombord, på hvermands sind og mund,10
Yen sælsom trykket lumring er at kende.11
A'55Først tykkes få af denne tunghed grebne,11
B'så fler, så mange, så til slutning alle;11
Aa'sløvt sættes sejl og sløvt håndteres rebene; 11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
B'sløvt purres ud; sløvt høres piben kalde.11
c'Der tages varsler af hver liden ting.10
D'60Havblikkets døs, ja føjelige vinde11
c'mismodigt tydes; selv et marsvins spring,10
D'en stormfugls skrig man lægger sig på sinde.11
Ee'Sløvt går de der, af samme lønsot smittede,11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
Ee'skønt ingen røbed og skønt ingen frittede.11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
f'65Hvad er da sket? Hvad er vel hændt ombord?10
G'Hvad er den gådefulde grund til trykket,11
f' som lamslog sind og vilje, arm og ord?10
G'Er nød påfærde, – nogen forulykket?11
h'Nej, ingenlunde. Alting går sin gang, –10
h'70men uden håb og mod, og uden sang.10
i'Og hvorfor? Jo, fordi en lønlig tvivl,10
i'et rygte sniger sig foruden hvil10
J' fra forlugaren og til agtermasten:11
J'De tror de sejler med et lig i lasten.11
k'75Den sømands-overtro er vel bekendt;10
L'engang brudt ud den fylder alles tanker.11
k'Hvordan med sagen selv det er bevendt,10
k'erfares først, hvis rejsen vorder endt,10
L'trods alle varsels-tegn, trods skær og banker,11
L'80i havnen trygt fortøjet og for anker. –11
m'Se, kære ven, – Europas damp-paket10
N'står ud tilhavs med kurs mod nye lande,11
m'og både De og jeg har løst billet10
m'og taget plads på agterdækkets bret,10
N'85med hatten løftet mod de gamle strande.11
N'Herude svales både sind og pande;11
m'heroppe kan vi ånde frit og let; –10
O'i lasterummet ligger al bagagen,11
O'og kok og steward sørger for menagen.11
p'90Hvad kræves mere til en sorgløs færd?10
Q'Maskinen gør sin pligt; hør kedlen buldre;11
Q'se stempelstangen løfte sine skuldre;11
p'se skruen kløve vandet som et sværd; –10
R'stagsejlet holder skibet frit for krængning;11
R'95rormanden bøder af hver overdængning;11
S'rumt farvand går vi i; kaptejnen oppe11
t' på brettet er vor fulde tillid værd10
S'og holder udkik over alle toppe; –11
t'hvad kræves mere til en sorgløs færd?10
u'100 Og dog, – vidt ude på det åbne hav,10
V'midtvejs imellem hjemmets land og målet,11
u'det lader jo som farten sakked af,10
V'som al vor frejdighed var fra os stjålet.11
W'Mandskab og passagerer, mænd og kvinder,11
W'105går om med sløve øjne, slappe kinder;11
Y'man synker sammen, ruger, grubler, lytter11
Y'i forlugarer og i pragt-kahytter.11
z'De spørger mig om grunden, gode ven!10
A''Har De ej mærket, noget vilde komme?11
A''110Forstod De ej, et tidehverv var omme,11
z'der vejred tryghed og fortrøstning hen?10
B''Hvad grunden er, det ligger ej for dagen;11
B''men De skal høre hvad jeg ved om sagen.11
C''Jeg sad en nat alene her dækket,11
D''115en lummer nat med stjerner og med stilhed;11
D''luftdraget var så blødt, så fuldt af mildhed,11
C''og aftenvindens vinger ganske stækket.11
E''Tilkøjs var alle passagerer gangne,11
F''og døsigt brændte lamperne dernede;11
F''120ud fra kahytten flød en kvalmfuld hede,11
E''der holdt de trætte i en halvsøvn fangne.11
G''Men hvileløs og uden fred var blunden;11
H''jeg så det; skylights-lugen stod halvt åben; –11
G''hist lå en statsmand og fordrejed munden11
H''125 som til et smil, der endte med en måben;11
I''en lærd professor vælted sig til siden,11
I''splidagtig, lod det, med sin egen viden;11
J'' en theolog trak teppet over panden;11
J''i hovedpuden grov sig ned en anden;11
K''130og højt og lavt lå kunstnere, skribenter,11
K''som folk i drøm, der frygter og forventer; –11
L''men over alt det halvsøvns-liv dernede –11
L''en rødlig, osende og kvalmfuld hede.11
M''Jeg vendte øjet fra det sløve røre;11
n''135jeg stirred fremad i den friske nat;10
n''jeg så mod øst, hvor alt en dagning mat10
M''begyndte alle stjerners glans at sløre.11
M''Da traf et ord hist nedefra mit øre;11
O''det traf mig der jeg lænet sad mod masten.11
p''140En sagde højt og, som det syntes, midt10
p''imellem usund søvn og mareridt:10
O''Jeg tror vi sejler med et lig i lasten!11
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her