Du er her:
Ved Tusendårs-festen
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved Tusendårs-festen
den 18de Juli 1872
  Versetype:1: rapsodisk & stikisk femfotsjambe, 2: rapsodisk, 3: rapsodisk & stikisk femfotsjambe
  Rimskjema:1: r|R, 2: r|R, 3: r|R
  Metrisk formel:1: bi 10|11, 2: tri- 5|10|11, 3: bi 10|11


AMit folk, som skænkte mig i dybe skåler11
bden sunde bittre styrkedrik, hvoraf10
bsom digter jeg, på randen af min grav,10
Atog kraft til kamp i døgnets brudte stråler, –11
b5mit folk, som rakte mig den landflugts-stav,10
Aden sorgens byldt, de angstens rappe såler,11
Cdet tunge alvors-udstyr til min færden, –11
Cdig sender jeg en hilsen hjem fra verden!11
DJeg sender den med tak for alle gaver,11
e10med tak for hver en smærtens luttrings-stund.10
D Hver vækst, som lykkes i mit livskalds haver,11
ehar dog sin rod i hine tiders grund; –10
Fat her de spirer fyldigt, rigt og gerne,11
Fdet skyldes gråvejrs-brisen fra det fjerne;11
G15 hvad solbrand løsned, det fik tågen fæste; –11
Gmit land, hav tak, – du skænkte mig det bedste.11
HJa, did, hvor tågen tumler sig om tinden,11
ihvor gråvejrsbrisen over vidden slår,10
H hvor der er lydt foruden og forinden,11
i20hvor der er øde mellem gård og gård, –10
Jdid ser jeg, som en lods fra skansens tremme.11
JI natten og min digtning bor jeg hjemme.11
kOg mest i denne meningsmørke tid,10
Lda hjemmets liv et tvesyn slutter inde:11
k25 et folk, som kløver sig i spredtheds splid –10
Log flokker sig om samlings-tankens minde.11
MMen når jeg ser mod disse festens dage,11
Mmit syn går mer end tusend år tilbage.11
NDer ser jeg højne sig af sagas skodde11
o30 hint træ, som sprat i dronning Ragnhilds drøm.10
NJeg ser det brede sig fra Næssets odde,11
o rundt Nordkaps væg, øst over Glommens strøm.10
PJeg ser dets røde læg, dets grønne grene,11
qjeg ser dets kviste, skinnende som sne; –10
q35men under løvet er en slægt at se,10
Psom sidder nidsyg, hver for sig alene,11
qpå næs, i vik, i hver en afdals læ.10
R Kun en står sorgløs midt iblandt de spredte.11
SHan kaster legende sit livsmåls terning;11
R40thi han har håb og tro, og er den rette,11
R og har et verdensviljens krav at mætte, –11
Sog store drømmes løvtag om sin gerning.11
TSå går det løs! Den unge mod de gamle;11
udet nye syn imod den vante sed.10
T45 Rundt Trondhjem ser jeg otte riger ramle;11
Vi otte slag blir otte konger fældte.11
u Af høvdingstolen glider Rollaug ned,10
Tog sætter sig på jarlesædets skamle; –11
Vi Naumdal stikker Herlaug sværd i belte –11
V50og går i haug med alle sine helte.11
Y Da enes de, som står mod landets ening;11
zda samles de, som slår for spredtheds værk;10
Yda nytter de hårfagre kongens mening:11
zat ryg mod ryg gør kæmpen tifold stærk.10
A'55Da flokkes Egder, Theler, Hørder, Ryger;11
b'da skinner spilte sejl langs Listers strand;10
A'der stritter vimpler, skum for stevnen fyger,11
A'og som de rundt om Jeder-revet stryger,11
b' der bæres hæse hærskrig ind mod land.10
C'60De søger Haralds flok. Nu skal det fristes,11
C'om hævdens træ fra farfars tid tør kvistes.11
D'To tanker går i stål imod hinanden;11
e'to tidehverv vil skifte hvasse ord. –10
e'Fra løftingen ser Roald Rygg mod nord;10
D'65 kong Køtve bryner sværd mod skjolderanden.11
D'Lidt frem endnu! I Hafsfjord venter manden.11
   
ASer I de hundrede tjærede snekker,11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
B langskibes rader, som ligger for anker?11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
ASer I, hvor Hårfagers hærklædte rækker11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
A70 fylder og dækker5 -∪∪-∪
B tofternes tiljer og æsingens planker?11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
CHører I duren af Hafsfjords-gnyet?11 -∪∪-∪∪-∪-∪
d Hornkloves drapa har båret det frem.10 -∪∪-∪∪-∪∪-
CStridsmænd for kvelden mod stridsmænd for gryet;11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
C75 stridsmænd for næet mod stridsmænd for nyet; –11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
E snekker og knærrer,5 -∪∪-∪
Fmed højbårne stavne,5 ∪-∪∪-∪
E tørner og snerrer5 -∪∪-∪
Fsom måger mod ravne;5 ∪-∪∪-∪
d80 fjordvidden mørknes af pilskyens bræm.10 -∪∪-∪∪-∪∪-
G Dronningens drømtræ er stedt i fare!11 -∪∪-∪∪-∪-∪
HEgder og Theler vil løve dets tag af!11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
G Har ingen nød. Med økser snare11 -∪∪-∪-∪-∪
Gringer om roden sig Hårfagers skare,11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
H85bøder de hvislende bilers slag af, –11 -∪∪-∪∪-∪-∪
Hberger den vordende tusendårs-saga.11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
IDagen lider og langskyggen falder.11 -∪-∪∪-∪∪-∪
J Roald og Sote og Thore blunder.11 -∪∪-∪∪-∪-∪
JSolen går under.5 -∪∪-∪
I90Med den går under en udlevet alder; –11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
Idet nybårne kalder. –5 ∪-∪∪-∪
KKong Køtve løber med skam af striden, –11 ∪-∪-∪∪-∪-∪
Kskønner, han kan ikke løbe fra tiden, –11 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
Lløber endda, som Hornklove melder,11 -∪-∪∪-∪∪-∪ & -∪∪-∪-∪∪-∪
M95længtende hjemad5 -∪∪-∪
Ntil sulet og mjøden.5 ∪-∪∪-∪
LMen Harald han tjælder5 ∪-∪∪-∪
Oknærrer og snekker.5 -∪∪-∪
Mfrister de fremad,5 ∪-∪∪-∪
O100de fremdjærve rækker,5 ∪-∪∪-∪
Nmod morgenrøden.5 ∪-∪-∪
   
a Og så gik tusend år. Snart strengt, snart blidt,10
B spandt norner gennem dem på skæbne-tenen.11
aMen folkedrømmens træ fik vokse frit,10
B105med løv i toppen og med frugt på grenen.11
a Nu standser slægtens tog og skuer vidt10
Bfra skillet agterud. Nu rejses stenen, –11
ahin landets tause lovsang i granit. –10
CPå vagt, mit folk! Bryd lag og leg og gilde; –11
C110i mørket tusler det, som vil os ilde.11
D Jeg ser mit hjem med tågers fold om tinden, –11
emit hjem, hvor gråvejr over hejen slår,10
Dhvor der er lydt foruden og forinden,11
ehvor der er ensligt mellem gård og gård. –10
F115Hvad lusker der ved kveld på krøgte veje?11
gHvem er han, skyggen? Har jeg set ham før?10
gHan løfter klinken let på bondens dør,10
Fgår som på sokker bent til mandens leje; –11
Hhhan hvisker ord i øret på den hvilende, –11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
Hh120og så til næste nabo – lydløst, smilende.11 ∪-∪-∪-∪-∪-∪∪
IOg det er ikke en jeg ser, men mange.11
JOg det er ej blot ord, jeg kan fornemme; –11
Ijeg hører som en dur af dumpe sange,11
Ien døs, som tager sind og sans til fange,11
J125 et bys, som summer drømmens digt iglemme.11
JHvem er de, skyggerne? Hvor har de hjemme?11
k Af Hafsfjord stiger de! Op, dagens mænd!10
kTil Haralds-dyst! De døde går igen!10
LJa, Roald, Sote, Thore Haklang lever11
m130sit midnatsliv som dødning og som draug; –10
Log Rollaug rører på sig; Herlaug stræver,11
mden gamle muldvarp, i sin sunkne haug.10
NSligt er det, som går lumsk på bygdens veje,11
k budstikken bærende fra grænd til grænd;10
N135sligt er det, som tar plads ved bondens leje,11
kog byder lønlig leding ud igen. –10
OOp, dagens stridsmænd, fæld, hvad natten fødte!11
pOm drømmens træ slå ringen tæt og rund!10
O Hårfagre Harald kræver dådens støtte; –11
p140det, som skal rage højst i denne stund, –10
pdet, vi skal ramme ned i Norges grund,10
Odet er en pæl igennem dem, han mødte.11
Q Thi vi har liv til sag, og de har døden; –11
Qde har kong Køtves mål, vi morgenrøden.11
R145Se ud i verden! Hafsfjords dag er oppe,11
Rlysvågen, over alle jordens toppe.11
S Den sol, som brandt på Solferinos sletter, –11
tden sol, som farved Lissas vinblå dyb, –10
Ssom bruned Porta Pias røde spetter11
t150 og jog i kælder Vatikanets kryb, –10
Uden sol, som lumred om Sadowas volde,11
v var Hafsfjords-solen i vort nye døgn;10
U det var den sol, som lyste for den bolde,11
Uda riget rejstes mellem holmer golde, –11
U155en sol, som slog i flint de samme trolde11
vog damped giften af den samme løgn. –10
WMærk hvor du står, du dagens norske broder!11
yTyd tidens tegn; med den er du i pakt.10
yIdag er kun en ringe grundsten lagt10
W160til større støtte for vor stammes moder.11
zLæs tidens lov! Den tåler ingens trods.10
z Cavour og Bismarck skrev den og for os, –10
a'og dødninger og drauger vog han fler af,11
a' hin dådsmand og hin drømmer på Caprera.11
B'165Ja, Haralds-tanken går igennem tiden,11
c'og Hafsfjords-slaget står den dag idag;10
B'thi det er ånd mod ånd, som ildner striden, –11
c'kong Haralds ånd med rigets helheds-sag10
c'mod søndrings-ånden under småheds flag.10
D'170Dog, svigter du, mit folk, i samlings-dysten, –11
e'da ned med støtten på din høvdings grav!10
e' Lad ikke stenen hykle over hav10
D'og pege som en nidstang ind mod kysten.11
F' Men har du høvding-sind, og vil du sejre,11
g'175da ser jeg, lys og glad: du sejre får!10
g'Da kan en slægt, som kommer efter vor,10
F'den rette samlingsstøttes rejsning fejre;11
F'men den skal bygges over døgnets lejre,11
H'højt over bygdens stræv og byens bulder; –11
H'180dens plads er given: det er Dovres skulder.11
I' Da er det sket, hvad dronning Ragnhild skued.11
j'Da først, mit land, du yder højsind ly.10
j'Da er din gamle stortid vorden ny,10
I'og spådoms-gåden herligt løst i nuet.11
K'185Da ser jeg dig, mit folk, som trøstig voved,11
K'hvad du i samlings-festens rus har lovet, –11
l'jeg ser dig træde tidens åbne spor10
l' imod et frit, et helt, et mægtigt Nord;10
M'jeg ser dig som en slægt, der tungt har sovet,11
n'190men sund er vågnet ved et manings-ord;10
n'jeg ser dig som en slægt, der vil og tror, –10
n'med kraft til mer end dont på land og fjord, –10
n'med længslers hærgang rundt den vide jord,10
M'og store drømmes løvtag om dit hoved!11
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her