Du er her:
På vidderne
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Innhold
Spillemænd Kong Håkons gildehal Byggeplaner Markblomster og potteplanter En fuglevise På Akershus Ederfuglen Med en vandlilje Fugl og fuglefænger Bergmanden Min unge vin Lysræd Digterens vise Kløften Højfjeldsliv På sangertog En svane Priset være kvinden! 4de Juli 1859 Skolehuset Folkesorg Til thingmændene Hilsen til Svenskerne Til de genlevende Til professor Schweigård Vuggevise Borte! Stormsvalen Agnes Stambogsrim Mindets magt Åbent brev Til en bortdragende kunstner Ørnulfs drapa Fredrik den syvendes minde En broder i nød! Troens grund Storthings-gården Terje Vigen Forviklinger Fra mit husliv En kirke I galleriet De usynliges kor På vidderne Kvindernes bøn Tak Abraham Lincolns mord Til min ven revolutions-taleren! Uden navn Ved Port Said Ballonbrev til en svensk dame Rimbrev til fru Heiberg I en komponists stambog Brændte skibe
DIGTE
KØBENHAVN
FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL)
THIELES BOGTRYKKERI
1871
På vidderne
  Versetype:strofisk 1: Ibsenstrofe, 2: runometer, 3: -
  Rimskjema:1: (a b)² c d c c d, 2: (A B)², 3: a B a a B
  Metrisk formel:1: bi (8 6)² 8 6 8 8 6, 2: bi (8 8)², 3: bi+ 8 7 8 8 7
  
I
 
aNu skræppen over ryggen slængt, 
bog riflen ladt i hånd, 
aog spjeldet lukt og døren stængt 
bmed tap og vidjevånd; 
c5så indom til min gamle mor 
di stuen nærmest ved, – 
cet håndslag til farvel, – et ord, – 
c«jeg kommer hjem så snyg jeg foer, – 
dog indtil da – Guds fred!» 
   
a10Opefter bugtes vejen smal, 
b det bær i holtet ind; 
amen bag mig ligger fjord og dal 
bi disigt måneskin. 
c Jeg foer forbi min grandes væg, – 
d15på gården var så stilt; 
cmen bortmed grinden under hæg 
cdet lød som løv på linets læg, 
dder ringled let og mildt. 
   
a Der stod hun i det hvide lin, 
b20og hilste mig godkveld; 
ahun var så væn, hun var så fin, 
bså frisk, som blom på fjeld. 
c Et øje lo hun med, og et  
dhun gøned med så småt; – 
c25jeg lo som hun, og med et sæt 
cjeg stod ved grinden ganske tæt, – 
dmen da var øjet vådt. 
   
a Jeg slog min arm om hendes liv, 
bog hun blev rød og bleg; 
a30jeg kaldte hende for min viv, 
bog barmen faldt og steg. 
cJeg svor, at nu – nu var hun min 
dtilbunds, – ej lidt – ej halv –! 
cHun så – jeg tror, på skoen sin, – 
c35der ringled løv på bringens lin: 
ddet var fordi hun skalv. 
   
a Hun bad så vakkert, og jeg slap, 
bog spøgen gik som før; 
amen hjertet mit gik klap i klap, 
b40min hug var vild og ør; – 
cjeg bad så vakkert, og hun taug, – 
dvi fulgtes ad, vi to; 
cmig tyktes som det sang i haug, 
csom elverfolk og nøk og draug 
d45indunder løvet lo. 
   
a Så bar det opfor vejen smal, 
bdet bar i holtet ind; 
amen nedenfor lå fjord og dal 
bi disigt måneskin. 
c50Jeg sad så hed, hun sad så mat 
dtæt udpå stupets kant; 
cvi hvisked i den lumre nat, – 
cjeg ved ej selv hvor det var fat, 
dmen ved min pande brandt. 
   
a55Jeg slog min arm om hendes liv, 
bhun hvilte på mit fang, – 
afæsted jeg min unge viv, 
bmens nøk i natten sang; 
c om draugen lo, da hun blev min, 
d60det mindes jeg kun halv; – 
cmig skræmte ingen vættes grin, – 
cjeg så kun hun var ræd og fin, 
dog kendte hvor hun skalv. 
   
  
II
 
aJeg lå i skardet vendt mod sør, 
b65og så hvor solen randt; 
aom dybet lå et skyggeslør, 
bmens fonn og jøkler brandt. 
cDet røde hus, min mors og mit, 
dherovenfra jeg ser; 
c70der har hun strævt, der har hun stridt, 
cder blev mit sind så frisk og frit, – 
dGud ved hvad det blev mer! 
   
a Hun er alt oppe; røgens svev 
bjeg tror ivejret slår, 
a75blegen ved den hvide væv 
bdet tykkes mig hun går. 
c Ja, driv du kun dit vante stel; 
dfor det dig signe Gud! 
cHos renen på det vilde fjeld 
c80jeg henter dig en vakker feld, 
dog to–tre til min brud! 
   
aJa, hvor er hun? Hun færdes visst 
bi drømmens spredte spil. 
a Kom ingenting ihug fra sidst, 
b85 drøm om det, hvis du vil! 
c Men er du vågen, – riv det ud 
daf mindet, – så gør jeg. 
cLid på, du er min væne brud, 
cvæv lin og sy dit bryllupsskrud; 
d90 kort er vor kirkevej! 
   
aDet tykkes tungt at skilles ad, 
bfra den ens sjæl har kær; – 
amen længslen er et tvætningsbad, 
btil mig den helse bær. 
c95Her står jeg som påny besjælt, 
dså svalt er nu mit blod; – 
cet liv, ej halvt – langtmindre helt, 
cet liv i synd og anger delt, 
djeg træder under fod. 
   
a100 Hver mørkets lyst, hver vild begær 
baf hugen drives ud; 
a jeg er så frisk, jeg står så nær 
bmig selv og nær min Gud! 
cEt syn udover ås og fjord, 
d105udover furutop, – 
cog så tilfjelds i renens spor; – 
cfarvel, min viv! Gudsfred, min mor! 
dOg nu på vidden op! 
   
  
III
 
aIbrand står skyen lavt i vest, 
b110det flammer over fjeld; 
amen over dalens sidste rest 
bsig spænder tågens tjeld. 
c Tungt var mit syn og træt min fod, 
dog tankefuldt mit sind; 
c115men udfor stupet, der jeg stod, 
clyng og lyste som i blod, 
dog skalv for kveldens vind. 
   
a Jeg brak en kvist af lyngens dusk, 
bog stak den i min hat; 
a120tæt bag mig stod en fattig busk, 
bder lå jeg lunt den nat. 
cOg tanker gik og tanker kom, 
dsom folk på kirkesti; 
cde flokked sig og så sig om, 
c125 de satte ret og de holdt dom, 
dog skred så stilt forbi. 
   
aVar jeg dig nær i denne stund, 
bdu blom, igår jeg brak, – 
ajeg lagde mig som trofast hund 
b130 for sømmen af din stak. 
cJeg svam i dine øjne ind. 
dDer tvætted jeg min sjæl; 
cdet trold, som heksebandt mit sind 
cigårkveld ved din faders grind, 
d135jeg slog med spot ihjel! 
   
aOp sprang jeg sejersvarm og bad 
ben vinget bøn til Gud 
aom sol på alle dages rad 
bfor dig, min lyse brud! 
c140 Dog nej, til det jeg er for stærk, 
dtil det jeg er for ung; 
cjeg ved og vil et bedre værk, 
cog derfor, Gud, min bøn dig mærk: 
dgør hendes livssti tung! 
   
a145 Stem elven op hvorhelst hun går, 
bgør kloppen smal og glat, 
alad urden gnage foden sår, 
bgør sætervejen brat; 
cjeg løfter hende højt på arm 
d150igennem stridest flom; 
cjeg bænker hende ved min barm, – 
c frist der at volde hende harm, 
ddet vil vi strides om! 
   
  
IV
 
A Langvejs sørfra er han kommen, 
B155kommen over brede vande; 
Atause tanker ligger som en 
Bnordlysbrydning om hans pande. 
   
A Gråden leger i hans latter, 
Blæben taler, når den tier; 
A160men om hvad? Jeg bedre fatter 
Bvindens kvad i lund og lier. 
   
AJeg er ræd hans kolde øje, 
Bhar så lidt dets dybde fundet, 
Asom det sortblå tjerns, af høje 
B165 jøklers barme født og bundet. 
   
ATunge tankefugle stryger 
Blavt og langsomt over spejlet; 
Asnart igen i råk det fyger, – 
Bberg dig da, – tildæks med sejlet! 
   
A170Midtpå vidderne vi mødtes, 
Bjeg med rifle, han med hunde; 
Amellem os et forbund fødtes, 
Bsom jeg brød, ifald jeg kunde. 
   
A Hvorfor har hos ham jeg tøvet? 
B175Tidt jeg gad mig fra ham skille; 
Anu jeg tror, han har mig røvet 
Bselve evnen til at ville! 
   
  
V
 
A«Hvorfor længter du om kvelden 
Bnedad til din moders stue; 
A180sov du bedre under felden, 
Bend på viddens brune tue?» 
   
A Hjemme sad på sengestokken 
Bgamle mor med mig og katten, 
Aspandt og sang, til drømmeflokken 
B185bar mig ud til leg i natten. 
   
A«Drømme, drømme, – hvorfor drømme? 
BTro mig, dagens dåd er bedre! 
ABedre livets støp at tømme, 
Bend en blund blandt fældte fædre!» 
   
A190«Over vidden flyger renen; 
Befter den i vind og væde! – 
ABedre det, end bryde stenen 
Bop af fattig jord dernede!» 
   
AMen jeg hører klokken ringe 
B195op fra kirken udpå tangen! 
A«Lad det ringe, lad det klinge, 
Bbedre klang har fossesangen!» 
   
A Gamle mor og hun til kirke 
Bgår med bogen svøbt i klædet. 
A200 «Tro mig, mand, du bedre virke 
Bkan, end slide kirkeledet!» 
   
AOrglet synger indfor grinden; 
Bder er lys ved altertavlen. 
A«Bedre synger storm om tinden, 
B205bedre skinner sol på skavlen!» 
   
ANu, så kom! I vejr og væde 
Bover viddens hvide bølge! 
A Lad så kirkestien træde 
B hvo som vil, – jeg slår ej følge! 
   
  
VI
 
A210Høsten kommer; hør den sidste 
Bbølings bjelder under åsen! 
AViddens frihed må den miste, 
Bfår igen et liv – på båsen! 
   
ASnart er vintrens tæpper hængte 
B215foldrigt udfor stupets vægge; 
Asnart er alle stier stængte, – 
Bhjemad må jeg vejen lægge. 
   
A Hjemad? Har da der jeg hjemme, 
Bhvor min hug ej længer færdes? 
A220Han har længst mig lært at glemme, 
Bselv jeg lærte mig at hærdes. 
   
ADagens dåd har intet mærke, 
Bslig som den dernede drives; 
A her blev mine tanker stærke, 
B225kun på vidden kan jeg trives. 
   
A I den øde sæterstue 
Bal min rige fangst jeg sanker; 
Ader er krak og der er grue, 
Bfriluftsliv for mine tanker. 
   
A230Der er vættespil i natten; 
Bkløgtig skytte faren vejrer. 
A Han har skænkt mig tryllehatten; 
Bjeg kan fristes, men jeg sejrer! 
   
AVinterliv på vilde vidder 
B235 sætter stål i veke tanker, – 
Aintet sagn om fuglekvidder 
Bsygt igennem åren banker. 
   
A Er til vår i stål jeg drevet, 
Bhenter jeg de to fra dalen, – 
A240løfter dem fra hverdagsstrævet, 
Bbænker dem i højfjeldssalen, 
   
Alærer dem min nye visdom, 
Blokker latter over hjemmet; 
Asnart er livet på de isom- 
B245spændte vidder dem ej fremmed. 
   
  
VII
 
AHer jeg sad i lange uger, – 
Bkan ej ensomheden bære; 
Amindekrigen kraften sluger, 
Bnedad må jeg til de kære. 
   
A250Kun en dag, og så jeg stiger 
Bop igen fra mor og hende, – 
A op til mine høje riger, 
Bsom til vår skal rumme trende. 
   
AUd jeg må! – Hu, sneen fyger! 
B255Lidt forsent jeg mig betænkte. 
A Vintervejr langs vidden stryger, – 
Bnu er alle stier stængte. 
   
  
VIII
 
aUger gik og jeg vandt mig selv,-∪-∪∪-∪-
Bmin hjemve kom aldrig tilorde;∪-∪∪-∪∪-∪
a260under isklædets folder lå bæk og elv,∪∪-∪∪-∪∪-∪-
amånen stod rund over fonnens hvælv,-∪∪-∪∪-∪-
Bog stjernerne tindred sig store.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aFor frisk jeg var til at sidde stur∪-∪-∪∪-∪-
Bi stuen da dagen hælded;∪-∪∪-∪-∪
a265så lidt som min tanke jeg trives i bur,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
aover vidden jeg jog, til den styrtende urd∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Bstandsed mig yderst på fjeldet.-∪∪-∪∪-∪
   
aI det gabende dyb lå dalen stilt;∪∪-∪∪-∪-∪-
Bda toned det ude på tangen –!∪-∪∪-∪∪-∪
a270Jeg lytted –, det lød både lindt og mildt;∪-∪∪-∪∪-∪-
ahvor hørte jeg før den slåtten blev spilt –?∪-∪∪-∪-∪∪-
BDa kendte jeg klokkeklangen!∪-∪∪-∪-∪
   
a De ringede julens højtid ind∪-∪∪-∪-∪-
Bmed de gamle hjemlige klokker.∪∪-∪-∪∪-∪
a275Det lyser bagved min grandes grind,∪-∪∪-∪-∪-
afra min moders stue går ud et skin,∪∪-∪-∪∪-∪-
Bsom sælsomt mig maner og lokker.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Hjemmet med alt sit fattige liv-∪∪-∪-∪∪-
Bblev en saga med billeder rige!∪∪-∪∪-∪∪-∪
a280Heroppe lå fjeldvidden stor og stiv,∪-∪∪-∪∪-∪-
a dernede havde jeg mor og viv, –∪-∪-∪∪-∪-
Btil dem jeg måtte vel hige.∪-∪-∪∪-∪
   
aDa lo det bag mig så kort og tørt;∪-∪-∪∪-∪-
Bdet var den fremmede skytte.∪-∪-∪∪-∪
a285Han havde min ordløse tanke hørt:∪-∪∪-∪∪-∪-
a«mig synes min unge ven er rørt, –∪-∪∪-∪-∪-
Bak ja, den hjemlige hytte!»∪-∪-∪∪-∪
   
aOg atter jeg stod med stålsat arm,∪-∪∪-∪-∪-
Bog kendte jeg var den stærke;∪-∪∪-∪-∪
a290viddernes luftning kølte min barm,-∪∪-∪-∪∪-
aaldrig den mere skal banke sig varm-∪∪-∪∪-∪∪-
Bfor et vinkende julemærke!∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDa lyste det op om tun og tag∪-∪∪-∪-∪-
Budfor min moders stue;-∪∪-∪-∪
a295først var det som dæmrende vinterdag,∪-∪∪-∪∪-∪-
aså rulled sig røgen i tunge lag,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bog så kom den røde lue.∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
   
a Det lyste, det brændte, det knak i grus;∪-∪∪-∪∪-∪-
Baf kvide jeg skreg i natten;∪-∪∪-∪-∪
a300men skytten trøsted: «hvi så konfus?∪-∪-∪∪-∪-
aDet brænder jo bare, det gamle hus,∪-∪∪-∪∪-∪-
Bmed juleøllet og katten!»∪-∪-∪∪-∪
   
aHan talte så klogt i al min nød,∪-∪∪-∪-∪-
Bat fast mig voldtes en gysning;∪-∪-∪∪-∪
a305han viste, hvor virksomt luens glød∪-∪∪-∪-∪-
aover i månens strejflys flød-∪∪-∪-∪-
Btil en sammensat natbelysning.∪∪-∪∪-∪-∪
   
a Han kikked gennem den hule hånd∪-∪-∪∪-∪-
Btil vinding for perspektivet;∪-∪∪-∪-∪
a310da toned en sang over fjeld og fonn,∪-∪∪-∪∪-∪-
ada skønte jeg grant, min moders ånd∪-∪∪-∪-∪-
Bi englenes vold var givet:∪-∪∪-∪-∪
   
a«Stille du stelled, stille du led,-∪∪-∪-∪∪-
Bstille du vandred i vrimlen;-∪∪-∪∪-∪
a315så lempeligt bærer vi dig afsted∪-∪∪-∪∪-∪-
ahøjt over vidden til lys og fred,-∪∪-∪∪-∪-
Btil julekvelds-glæde i himlen!»∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Borte var skytten, og månen dækt;-∪∪-∪∪-∪-
Bi blodet var brand og frysning, –∪-∪∪-∪-∪
a320over vidden jeg bar min kvides vægt, – –∪∪-∪∪-∪-∪-
amen det kan ikke nægtes, der var effekt∪∪-∪∪-∪∪-∪-
Bi den dobbelte natbelysning!∪∪-∪∪-∪-∪
   
  
IX
 
aMidsommerdagen lå som bedst-∪∪-∪-∪-
Bog dirred hed over hejen;∪-∪-∪∪-∪
a325klokkerne ringed til bryllupsfest,-∪∪-∪∪-∪-
adybt dernede foer folk tilhest-∪-∪∪-∪-
Blangsefter alfarvejen.-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
   
aDe skød fra min grandes låvebro,∪-∪∪-∪-∪-
Bder var birkebusker ved grinden,∪∪-∪-∪∪-∪
a330på tunet var folksomt nok, kan du tro;∪-∪∪-∪-∪∪- & ∪-∪∪-∪∪-∪-
amen jeg lå yderst på stupet og lo,∪-∪-∪∪-∪∪-
Bmens tårerne brandt i vinden.∪-∪∪-∪-∪
   
a Det var som jeg hørte gønende stev∪-∪∪-∪-∪∪-
Bog tankehvas latter at runge,∪-∪∪-∪∪-∪
a335 mig syntes et spottekvad op mod mig drev;∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ajeg lå over stupet; i lyngen jeg rev,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Bog bed i min egen tunge.∪-∪∪-∪-∪
   
a Afgårde de red i staselig flok,∪-∪∪-∪-∪∪-
Bbruden sad rank i sadlen,-∪∪-∪-∪
a340sidt over lænderne svam hendes lok, –-∪∪-∪∪-∪∪-
aden glittred, den lyste, – jeg kendte den nok∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Bfra den sidste kveld-stund i dalen.∪∪-∪-∪∪-∪
   
a Over bækken red hun skridt for skridt∪∪-∪-∪-∪-
Btæt indved brudgommens side. –-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
a345Da havde jeg sørget mit hjerte frit,∪-∪∪-∪∪-∪-
atilende havde jeg kampen stridt,∪-∪-∪∪-∪-
Bjeg havde ikke mere at lide.-∪∪-∪-∪∪-∪
   
aJeg stod for stupet med stålsat ånd,∪-∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-∪-
Bog højt over sommerlivet.∪-∪∪-∪-∪
a350Toget så ud som et blinkende bånd, –-∪∪-∪∪-∪∪-
ajeg holdt for øjet den hule hånd∪-∪-∪∪-∪-
Btil vinding for perspektivet.∪-∪∪-∪-∪
   
aDe flagrende skaut, det skinnende lin,∪-∪∪-∪-∪∪-
Bog mændenes kofter røde,∪-∪∪-∪-∪
a355kirken med vigselens himmelvin,-∪∪-∪∪-∪-
abruden, den fagre, som engang var min,-∪∪-∪∪-∪∪-
Bog lykken, som fra mig døde, –∪-∪∪-∪-∪
   
a det alt tilhobe jeg stod og så∪-∪-∪∪-∪-
Boppe fra livets vidder;-∪∪-∪-∪
a360 et højere lys over synet lå, –∪-∪∪-∪∪-∪-
amen se, det kan nu ingen forstå,∪-∪-∪-∪∪-
Bsom nede i sværmen sidder.∪-∪∪-∪-∪
   
a Da lo det bagved mig kort og tørt,∪-∪∪-∪-∪-
Bdet var den fremmede skytte:∪-∪-∪∪-∪
a365«kammerat, efter det jeg nu har hørt,∪∪-∪∪-∪-∪-
ajeg ser jeg forgæves har skræppen snørt, –∪-∪∪-∪∪-∪-
Bher er jeg til ingen nytte!»∪-∪∪-∪-∪
   
aNej, nu er jeg mand for at hjælpe mig selv,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Bmen tak for din gode mening;∪-∪∪-∪-∪
a370det flommer ej længer i årens elv,∪-∪∪-∪∪-∪-
aog jeg tror jeg mærker i bringens hvælv∪∪-∪-∪∪-∪-
Balleslags tegn til forstening.-∪∪-∪∪-∪
   
aDen sidste styrkende saft jeg drak;∪-∪-∪∪-∪-
Bej længer på vidden jeg fryser;∪-∪∪-∪∪-∪
a375mit sejl gik under, mit livstræ knak, –∪-∪-∪∪-∪-
amen se, hvor smukt hendes røde stak∪-∪-∪∪-∪-
Bmellem birkestammerne lyser.∪∪-∪-∪∪-∪
   
a Det går i galop, men se, der blev∪-∪∪-∪-∪-
Bde borte ved kirke-svingen.∪-∪∪-∪-∪
a380Mit væneste minde, i lykke lev!∪-∪∪-∪∪-∪-
aNu bytted jeg bort mit sidste stev∪-∪∪-∪-∪-
Bfor et højere syn på tingen.∪∪-∪∪-∪-∪
   
aNu er jeg stålsat, jeg følger det bud,∪-∪-∪∪-∪∪- & -∪∪-∪∪-∪∪-
Bder byder i højden at vandre!∪-∪∪-∪∪-∪
a385 Mit lavlandsliv har jeg levet ud;∪-∪-∪∪-∪-
aheroppe på vidden er frihed og Gud,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
Bdernede famler de andre.∪-∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her