Du er her:
Ballonbrev til en svensk dame
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Innhold
Spillemænd Kong Håkons gildehal Byggeplaner Markblomster og potteplanter En fuglevise På Akershus Ederfuglen Med en vandlilje Fugl og fuglefænger Bergmanden Min unge vin Lysræd Digterens vise Kløften Højfjeldsliv På sangertog En svane Priset være kvinden! 4de Juli 1859 Skolehuset Folkesorg Til thingmændene Hilsen til Svenskerne Til de genlevende Til professor Schweigård Vuggevise Borte! Stormsvalen Agnes Stambogsrim Mindets magt Åbent brev Til en bortdragende kunstner Ørnulfs drapa Fredrik den syvendes minde En broder i nød! Troens grund Storthings-gården Terje Vigen Forviklinger Fra mit husliv En kirke I galleriet De usynliges kor På vidderne Kvindernes bøn Tak Abraham Lincolns mord Til min ven revolutions-taleren! Uden navn Ved Port Said Ballonbrev til en svensk dame Rimbrev til fru Heiberg I en komponists stambog Brændte skibe
DIGTE
KØBENHAVN
FORLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL (F. HEGEL)
THIELES BOGTRYKKERI
1871
Ballonbrev til en svensk dame
Dresden, i December 1870
  Versetype:rapsodisk & stikisk Wergelandstroké
  Rimskjema:r|R|Rr
  Metrisk formel:bi 7|8
aJa, jeg frister det idag,7
Bjeg, som ved min tausheds længde,8
Btvert mod alle løfters mængde,8
afrygter jeg har tabt min sag, –7
C5jeg, som foer fra Stockholm, bunden8
Daf en takskyld uden lige,8
Dgæsted Faraonens rige,8
D løfted Isis-slørets flige, –8
Dog til dato kunde svige,8
C10hvad med hånden og med munden8
Ejeg på «Lyran» sidste kvelden8
f både loved og besvor, –7
fnemlig: med et skrevet ord7
Eat betale lidt på gælden.8
g15 Tør jeg? Har jeg endnu ret?7
HAk, Gud-nå’s, hvem spør om retten?8
H Nuomstunder skilles trætten8
gaf et magtsprog ret og slet.7
iAltså kort og godt: jeg vil;7
J20men på anti-preussisk måde;8
Jej i kraft af ret for nåde.8
iVær mig stumme flygtning mild!7
kHer jeg lever på en vis,7
k som de lever i Paris.7
L25 Svære tyske floskelhelte,8
Lsom med vold vil verden vælte,8
mpral og skrål og flag på stang,7
m «Wacht am Rhein», som kaldes sang, –7
Ldet er mit cernerings-belte.8
m30De kan tro, at mangen gang7
mkendes kredsen krap og trang.7
NØlhus-snak, politisering,8
Ner min køterstegs servering,8
Oog i stadsavisens spalter,8
O35hvor den tyske verskunst halter,8
Pdiskes op den kost, mig gotter,8
Psom en fransk ragout af rotter. –8
Q Værre dog, når genlyds-toner8
rfra vort Nord hid over slår;7
r40når mit håb mod lys og vår7
Qskydes ned af plebs-kanoner;8
S når i råheds-kravet hviner8
Sfremtids himmelsprængte miner,8
rog jeg våbenstækket står7
S45på en brusten drøms ruiner.8
TAltså er, for ej at lyve,8
unøden det, som nu mig drev7
util at sende Dem et brev, –7
Tog jeg lar ballonen flyve.8
v50 Duer har jeg ingen af;7
Wduer er jo håbets fugle,8
vog i denne klamme grav7
Wbygger bare ravn og ugle.8
YMen per ravn, per ugle, skikke8
Y55brev til damer, duger ikke.8
z Nu da – som De ved, ifjor,7
A' dengang Mälar-himlen mulned,8
A'frosten skar og løvet gulned,8
zned til Deltas vang jeg foer.7
B'60 Der var sol og sommerdage.8
B'Lyset slog med blink tilbage,8
C'som hos os en bræ fra fjorden.8
C'Palmelunden, sykomoren,8
C'skygged blågrøn over jorden;8
D'65 Beduinen og hans mage,8
E'båren højt på dromedaren,8
D'så vi gennem ørknen drage.8
E'Første gang en uerfaren8
Ff'nordbo så det, skreg han studsende:8 -∪-∪-∪-∪∪
Ff'70«mine herrer, ser De strudsene?»8 -∪-∪-∪-∪∪
G' Fra Cairo opad Nilen7 ∪-∪-∪-∪
G'fløj vi på «Ferus» som pilen,8
H'gæsted Cheops-pyramiden,8
I' hvor Napoleon proklamerte,8
I'75medens sfinxen mediterte8
H'både før og da og siden.8
J' Beni Hassans kongegrave8
J'krøb vi ind i på vor mave.8
K'Seklerne har hærget stygt dem;8
L'80hver en tidsberegning brister;8
m'kun så meget får man ud, –7
N' tør man tro egyptologer, –8
K'og, ej sandt, vi tror jo trygt dem –:8
N' de blev til i fortids tåger,8
m'85 dengang Farao var gud7
L' og herr Potifar minister,8
N'samt at herr ministrens svoger,8
K' Josef Jakobsen, har bygt dem.8
O' Memnonstøtten, stenkolossen,8
P'90han, De ved, som sang et stykke,8
q'gæsted vi en morgenstund;7
q'men den gamle holdt sin mund.7
P'Det er nu en skaldenykke8
Rr'fra den tid Kambyses dømmende8 -∪-∪-∪-∪∪
Rr'95gik ham efter lidt i sømmene8 -∪-∪-∪-∪∪
S'og, måske for ubehændigt,8
S' recenserte ham indvendigt.8
O'Sligt gør mangen sanger frossen, –8
O'og så svigter mælet tossen.8
T'100Men så er beundrings-stolen8
T'vederlag for sang mod solen.8
U' Sådan gubben Memnon troner8
U'på sit ry for brustne toner,8
v' stryger ind tributens mynt,7
v'105gir i al sin oldtidspynt7
W' audiens, ej blot til stormænd,8
W'men sågar til norske normænd,8
v' som min ringhed og Peer Gynt.7
Y' Dog, hvem mægter gøre rede8
z'110for en 6–7 ugers drøm?7
a''Derfor beder jeg Dem, tag7
a''disse løse pennedrag7
Y'fra min færd i lys og hede8
z'opad krokodillens strøm.7
b''115 Gal-mands værk at spilde ord7
b''på vort pascha-liv ombord7
C''i de fire Noæh arker; –8
D''vi var fire, skal De vide,8
C''og desuden to par barker8
D''120for et genus, kaldt det blide.8
e'' I «Ferus» var sat på foer7
e'' bjørne tre fra gamle Nord;7
F'' elleve haner af de franske;8
F'' fire hingster – de var spanske –8
G''125lutter fyr- og flamme-foler,8
G''drevne stærkt i kaprioler,8
G''og med gester som El Ol’er.8
H''Tar vi med vor skibsbetjening,8
H''fandtes efter fælles mening8
I''130flere dyr af slægten «Asen».8
J'' Et slags buk fra Schweitzerlandet;8
I'' et amfibium af racen,8
J''der skal bo «lidt under vandet», –8
k'' samt, naturligvis, en skok7
L''135 olden- eller old-germanske8
M''vildsvin, næsten ganske tamme,8
M''og som afart af de samme,8
N'' et par militære rovdyr;8
N''et entrüstungs-fæigt skovdyr;8
L''140et af de brasilianske8
N'' bogmøl, og en hel hob smådyr8
N''under fællesnavnet rådyr;8
k'' item – nej, nu er det nok!7
O'' Tænk Dem så når dragomanen,8
p''145snart mod øst og snart mod vest,7
O''førte hele karavanen8
p''til en oldtids kæmpe-rest.7
Q''Over ørknens gule slette8
Q''fløj vi som på vinger lette,8
R''150skønt i virkligheden toget8
s'' gik til æsels, og tildels,7
s''for de kække, til kamels.7
R''Hvilken jubel, hvilken broget8
T''stim og stimmel i vor barne-8
T''155glade flok! Hin uerfarne8
Uu''strudse-seer var den eneste,8 -∪-∪-∪-∪∪
v''som for skydsen gjorde styr,7
v''råbte: «æsler! Er det dyr7
Uu''for en mand i pressens tjeneste!8 -∪-∪-∪-∪∪
W''160 Jeg vil ha’e en rigtig ilhest; –8
W''finds her ingen fuldblods Nilhest?» –8
Y'' Luxor, Déndera, Sakkara,8
Z'' Edfu, Assuan og Phile8
Z''vil i fart forbi jeg ile,8
Z''165og kun foreløbig hvile8
Y''ved en skildring fra Sahara.8
a''' De har sikkert engang hørt,7
B'''at når karavanen rykker8
C'''gennem ørkenhavets bølger,8
a'''170sandets flom, af samum ført,7
C'''viser frem hvad dybet dølger,8
B'''og den ser stillebens-stykker.8
D'''Eller rettere, den vader8
D'''gennem endeløse gader,8
e'''175 hvor den levende natur7
F'''har med døden sig forenet,8
F'''og i tiden sig forstenet8
e'''til en vild arkitektur.7
G'''Ribben, ryggehvirvler, knokler8
G'''180rager op som søjlesokler;8
H'''hjerneskaller af kameler8
H'''er de faldne kapiteler;8
I'''tænders gule gisne rader8
I'''er balkoners balustrader;8
J'''185 fingre, som i vejret vimser,8
J'''er de brustne loftsgesimser,8
K'''og som mølne ridderfaner8
K'''svajer pjalter af kaftaner.8
L'''Tænk Dem så det hele billed,8
L'''190dirrende i sol og stilhed,8
M'''vokse, vokse, fylde fange,8
M'''højnes, højnes tusend gange; –8
N'''tænk Dem denne gravens verden,8
O'''som en oldtids karavane,8
O'''195 brat forstenet på sin bane, –8
N'''og De har Egypter-færden.8
P'''Ja, så er det. I en tidens8
q'''morgenstund drog ud et tog;7
P'''prester forrest med sin videns8
q'''200 hieroglyf-beskrevne bog;7
R'''gudekonger, kongeguder8
S'''red henover seklers vidder; –8
S''' Isis og Osiris sidder8
R'''i sin stumheds pragt og luder8
R'''205på de høje sadelpuder;8
t''' Horus, Hathor, Thme og Ptah,7
t''' Amon Re og Amon Ra7
U'''kaster glans til alle sider,8
U'''der de midt i skaren skrider;8
V'''210 Apis med den gyldne pande8
V'''ledes langsmed flodens vande,8
W'''fulgt af slavers millioner, –8
y'''og hvor følget slår sin lejr,7
W'''rejses sfinxer og pyloner.8
y'''215Over grav og over sejr7
Z'''mindetavler, obelisker8
Z'''står i billedskrift og hvisker;8
A''''tusend templers søjlerader8
A''''pæler karavanens gader;8
B''''220tusend pyramiders belte8
B''''er dens efterladte telte.8
c''''Se, da kom et pust fra nord,7
D''''steg til storm på ørkenhavet,8
c''''pisked karavanens spor; –7
D''''225prester tumled, konger raved,8
e''''hele guder sank i grus;7
e''''Faraonen og hans hus7
D''''lå i glemsels sand begravet.8
F''''Der, hvor sværmen frem var dragen,8
g''''230faldt den livløs, stum og stur; –7
F''''tusend år i sarkofagen,8
F''''gemt for lyset og for dagen,8
g'''' mumien lig i svøbets bur,7
F''''smuldred bort en dømt og slagen8
g''''235fire tusend års kultur.7
H'''' Denne karavanes rester8
H''''var det, vi, Khedivens gæster,8
I''''drog forbi til Nubiens grænse.8
I'''' Fellah-flokken så vi lænse8
J''''240ørkenbølgen om Abydos,8
J''''og lidt længer op mod syd os8
K''''mødte Karnaks skog af sokler8
K''''som en urtids kæmpeknokler;8
L'''' Rhameseums kapiteler8
L''''245lå som skaller af kameler;8
M'''' Luxors hal med hundred søjler,8
M''''slavers arme lig i bøjler,8
N''''vidned stumt om stormens stund i8
N''''et «sic transit gloria mundi»!8
o''''250Dette billed har mig fulgt,7
Pp''''hvor jeg siden gik i landene;8 -∪-∪-∪-∪∪
Pp''''og som ånden over vandene8 -∪-∪-∪-∪∪
o''''aned jeg en mening dulgt.8
Q'''' Tor i juleskreden tuder8
r''''255forrest i det vilde lag;7
Q''''Grækerfolkets faldne guder8
r''''lever jo den dag idag.7
S'''' Zeus bor end på Kapitol,8
T''''hist som «tonans», her som «stator».8
S''''260Men Egyptens livs-idol?8
T''''Hvor er Horus? Hvor er Hathor?8
U''''Intet mærke, intet minde;8
U''''ej en sagnstump er at finde.8
v'''' Svaret ligger ganske nær.7
W''''265Hvor personligheden mangler,8
v''''hvor ej formen i sig bær7
Y''''hadet, harmen, jublen, glæden,8
v''''pulsens slag og blodets skær, –7
Y'''' der er hele herligheden8
W''''270 kun en benrads tørre rangler.8
z''''Hvor er ikke Juno sand,7
z''''bleg og høj i vredens brand,7
A'''''når hun gubben overrasker –?8
z''''Hvor er ikke Mars en mand –7
A'''''275 under garnets gyldne masker?8
B'''''Men hvad var Egyptens guder?8
B'''''Tal i rækker og i ruder.8
C''''' Hvad var deres kald i livet?8
d'''''Blot og bart at være til,7
C'''''280sidde malet, strammet, stivet,8
d'''''på en stol ved altrets ild.7
E''''' En fik høgenæb at bære,8
E'''''og en anden strudsefjære;8
f'''''en var gud for dag, for nat,7
f'''''285en for dit og en for dat; –7
G'''''ingen fik det kald at leve,8
H'''''ingen det at synde, famle,8
G'''''og af synden sig at hæve.8
H'''''Derfor ligger nu det gamle8
I'''''290fire tusend års Egypten8
I'''''som et navnløst lig i krypten.8
J'''''Ser De vel, min kære frue, –8
k'''''i belejringsringen spændt,7
J'''''lukker jeg min lune stue8
k'''''295for at leve indadvendt.7
L''''' Ude flyver fra mig trøsten,8
L'''''som en flytfugl-flok om høsten;8
M'''''men med øjet mod det indre8
M'''''ser jeg håbets løvspring tindre.8
N'''''300 På begravne karavaner8
N'''''bygger jeg vor fremtids baner.8
o'''''Lovfast er jo slægtens gang7
P'''''ad en evig vindeltrappe;8
P'''''kredsen blir den samme krappe,8
o'''''305 vejen altid lige trang;7
Qq''''' viljen blir den samme higende; –8 -∪-∪-∪-∪∪
Qq'''''punktet kun bestandig stigende.8 -∪-∪-∪-∪∪
R'''''Og så står vi nuomstunder8
S'''''lodret over Faraonen.8
S'''''310Atter er kong Gud på tronen,8
S'''''atter flyder bort personen8
R'''''i et mylr, som kaver, stunder, 8
R'''''bryder, bygger, grubler, grunder8
R'''''rundt omkring og nedenunder.8
T'''''315Atter rejses pyramiden8
T'''''som produkt af hele tiden.8
U'''''Atter svulmer alle årer,8
U'''''atter flommer blod og tårer,8
v'''''for at verden stort skal se7
v'''''320 kongegudens Mausolé.7
Y'''''Det er samtids-karavanen8
Z''''' med sin Hathor, med sin Horus,8
Z'''''og, for alting, med sit chorus,8
Y'''''der i blinde svær til fanen.8
a''''''325Hvilke storværk bygges ej7
a''''''langs den lige sejersvej!7
B'''''' Hvilken magt i folke-stormen!8
c''''''Hvor egyptisk hver og en7
c''''''fuger ind sin lille sten7
B''''''330på dens plads i helheds-formen!8
Dd'''''' Hvor uklandrelig er tegningen;8 -∪-∪-∪-∪∪
Dd''''''og hvor sikker er beregningen!8 -∪-∪-∪-∪∪
e''''''Ja, i sandhed, det er stort,7
F''''''stort, så verden står og gaber; –8
F''''''335og dog dirrer der et «aber»8
e''''''midt i gabets åbne port.7
G''''''Tvivlen kommer lindt til orde:8
G''''''er det rigtig stort, det store?8
h''''''Ja, hvad gør vel stort et værk? –7
I''''''340Ikke værkets store følger,8
h''''''men personen klar og stærk,7
I''''''som i værkets ånd sig dølger.8
J''''''Godt; men nu Germanner-skaren8
k''''''på sin stormgang mod Paris?7
J''''''345Hvem står hel og klar i faren;8
k''''''hvem bær enligt sejrens pris?7
L''''''Når slog ud i glans personen,8
M''''''så at millioners munde8
n''''''bar ham hjemmet rundt i sang? –7
L''''''350 Regimentet, eskadronen,8
L'''''' staben – alias spionen –8
M'''''' koblets slupne flok af hunde,8
n''''''sporer vildtet på dets gang.7
O'''''' Derfor ved jeg, glorien svigter. –8
O''''''355Denne jagt får ingen digter;8
P''''''og kun det kan fremad leve,8
P'''''' som en digters sang kan hæve.8
Q'''''' Tænk på Gustaf Adolf bare,8
Q''''''forrest i sin svenske skare;8
R''''''360husk den fangne mand i Bender, –8
S'''''' Peder Vessel på fregatten,8
S'''''' lig et lyn i mørke natten, –8
T'''''' Kongedybets muntre helte; –8
R''''''over dem sig mindet spænder8
T''''''365som et kor, der høres vælte8
T''''''sine tonebølgers belte,8
R''''''under klap af tusend hænder,8
T''''''fra en vårfests smykte telte.8
u'''''' Og så tænk Dem dagens mænd,7
V''''''370disse Fritzer, Blumenthaler,8
V''''''og de herrer generaler,8
u''''''nummer den og nummer den!7
W''''''Under Preussens dødning-farver –8
y'''''' sorgens sorte-hvide klud –7
W''''''375bryder dådens lodne larver8
y''''''ej, som sangens fjæril, ud.7
Z''''''De kan sagtens silke spinde8
Z''''''til en tid, men dør derinde. –8
A''''''' Just i sejren bor forliset.8
A'''''''380Preussens sværd blir Preusser-riset.8
B'''''''Aldrig svulmer der en løftning8
B'''''''af et regnestykkes drøftning.8
C'''''''Intet dåds-digt blir at tolke8
C'''''''fra den stund af, da en folke-8
d'''''''385rejsning, skønhedsfyldt og fri,7
d''''''' blev et stabs-maskineri,7
E'''''''spækket ud med kløgtens dolke, –8
E'''''''fra den stund da herr von Moltke8
d'''''''myrded kampens poesi.7
f'''''''390dæmonisk er den magt,7
G'''''''som fik verdens gang at råde:8
f''''''' sfinxen, på sin visdoms vagt,7
G'''''''dødes af sin egen gåde.8
h''''''' Ziffer-sejren får sin dom.7
h'''''''395Øjeblikkets blæst slår om;7
I'''''''lig en storm på ørken-sletten8
I'''''''vil den fælde afguds-ætten.8
J'''''''Bismarck og de andre gubber8
J'''''''vil, som Memnons søjle-stubber,8
K'''''''400sidde sprød på saga-stolen8
K''''''' uden sang mod morgensolen.8
L''''''' Men som vi, Khedivens gæster,8
M'''''''efter færden blandt de døde,8
L'''''''under lys og klang af fester8
M'''''''405drog en nyfødt tid imøde, –8
n'''''''ja, som vi, med flag på stang,7
n''''''' under verdenskorets sang,7
O'''''''fejred hist kanalens åbning,8
p'''''''og som vi fra Suez’ strand7
p'''''''410fik et glimt af løftets land, –7
O'''''''så vil åndens livs-forhåbning,8
Q'''''''ad det vordendes kanaler,8
R'''''''i et verdens festtogs-møde,8
Q'''''''under hymner og choraler,8
s'''''''415under skønheds-lampers brand,7
R''''''' styre frem til morgenrøde8
s'''''''på sejlads mod løftets land.7
T'''''''Thi mod skønhed hungrer tiden.8
T'''''''Men det ved ej Bismarcks viden.8
U'''''''420 Skal vi med til festen, frue?8
U'''''''Ja, hvem ved når budets due8
v'''''''bringer kortet? Vi får se.7
U'''''''Indtil da jeg i min stue8
v'''''''går med handsker af glacé;7
W'''''''425 indtil da jeg søger fredning,8
y'''''''digter fornemt på velin;7
y'''''''det vil harme godtfolks slæng,7
W'''''''jeg blir sagtens skældt for hedning;8
Z'''''''men jeg har en skræk for sværmen,8
Z'''''''430vil ej stænkes til af bærmen,8
Z'''''''vil forvente tidens nærmen8
W''''''' i en pletfri bryllupsklædning.8
a''''''''Og med disse ord, farvel!7
a''''''''Flyv, ballon! På farten held!7
B''''''''435Luften er en digters rige; –8
B''''''''styr mod nord, og sænk dig lige8
C''''''''ned på Mälarstadens strande;8
C'''''''' der er fuldt så nemt at lande,8
a''''''''som på Telemarkens fjeld!7
D''''''''440 Alfen i gondolen spanker.8
e''''''''Gid nu snart mig bud blir bragt,7
e''''''''at han med sin lette fragt –7
D''''''''lette vers og lette tanker –8
D''''''''har på Norrmalm kastet anker!8
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her