Du er her:
Domine coeli!
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Domine coeli!
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi++ ('9 '6)²
AHimlens Herre, dine skarer du sende-∪-∪∪∪-∪∪-∪
btil sejr for sandhedens sag;∪-∪-∪∪-
Aer hun falsk, – hendes kød du til aske brænde,∪∪-∪∪-∪∪-∪-∪
bsom en lynild på dommens dag!∪∪-∪∪-∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her