Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved Indvielsen af Sangerfanen
den 23de Novbr. 1859
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
A Atter samles glade Sangerskarer 
bUnder Fanens Flig, 
AAtter Sangens Søn i Mindet farer 
b Vest mod Agders Vig. 
C5Atter gaar den billedfagre Sage 
dSjælens Syn forbi, – 
dVækker Vaar og Digt og Melodi, 
CDrysser Foraar over Vintrens Dage. 
   
A Som en Bautasten paa Kjæmpegraven 
b10Taler tyst men kjækt, – 
ASaa skal Fanen staa i Sangerhaven, 
bSamle Slægt for Slægt, – 
CBære udad over Tidens Strømme 
dSagnet rigt og smukt 
d15Om vor Sangerfærd, vor Sangerflugt, 
COm dens glade Eventyr og Drømme. 
   
A Guldbaldyret, fagre Kvinders Virke, 
bFik den Sangens Daab; – 
ASynligt Spir paa Sangersønnens Kirke, 
b20Tegn paa Tro og Haab, – 
C Under dig som Menighed vi mødes, 
dTjener Sangens Aand, 
d Styrer frem mod Lyset Haand i Haand, 
CØger Guldets Skat, som aldrig ødes! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her