Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved Festmødet i Foreningen af 22de December
den 22de December 1855
Tiaarsdagen efter dens Stiftelse
Mel. Aa kjøre Vatten o. s. v.
  Versetype:strofisk strofegruppe å-kjøre-vatten-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c d d X
  Metrisk formel:1: bi++ reg ('8 '7)² '8 '8 '4 '4 '7 & '2: bi+ reg ('8 '9)² '10 '10 '4 '4 '9
aSaa er vi atter om festligt Bord∪-∪-∪∪-∪-
BTil Dagens Ære her forsamlet;1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aMens mangen Storhed trindt om vor Jord1: ∪-∪-∪∪-∪-
BEr ned af Stylterne ramlet,∪-∪-∪∪-∪
c5Mens Storme rystet har saamangt et Land,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c Vor lille fordringsløse Stat holdt Stand,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dVoxte saa smaat,-∪∪-
dTrivedes godt-∪∪-
XOg længe, længe skal den leve!1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
   
a10Her har vi fundet saamangen Kvæld∪-∪-∪∪-∪-
BEt Fristed efter Dagens Færden,1: ∪-∪∪∪-∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aHer har vi kvæget baade Sind og Sjæl, 1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
BHer har vi glemt den travle Verden;1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
c Her har en hyggelig og luun Passiar1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c15Gjort Tanken lettere og Panden klar,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dKanskee et Frø,-∪∪-
dSom ei skal dø,-∪∪-
XVel ogsaa stundom her er saaet.1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
   
a Hvert Møde for vor Erindringssands∪-∪-∪∪-∪-
B20I dette Øieblik oprinder, –1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aVi flette sammen, som til en Krands,∪-∪-∪∪-∪-
BNu alle vore fælles Minder.1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
cOg derfor tømmer Alle denne Skaal:1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cHeld for Foreningen og for dens Maal,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
d25Gid at den maa-∪∪-
dKraftigt bestaa-∪∪-
XOg mangen Fødselsdag opleve!1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her