Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
  Versetype:
  Rimskjema:
  Metrisk formel:
(Mel: Sinclairsvisen)
  
1. REISEBILLEDER
 
aOg det var en Morgen i «Sommerskrud»,∪-∪∪-∪∪-∪-
BMens Fuglene kviddred paa Grene, –∪-∪∪-∪∪-∪
aDa stævned en Skare fra Byen ud∪-∪∪-∪∪-∪-
BAfsted over Stok og Stene.∪-∪∪-∪-∪
   
a5Men Ulrikken laa som et Jetteskjold∪-∪∪-∪∪-∪-
B Forstenet af Dagens Straaler;∪-∪∪-∪-∪
aOs varsled en Ha v fru, den lede Trold,∪-∪∪-∪∪-∪-
B Om revnede Strømper og Saaler.∪-∪∪-∪∪-∪
   
aVi vandred i Timer, vi vandred i tre,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B10 Alt udi saa lysteligt Følge, –∪-∪∪-∪∪-∪
aOg saa fik vi Folgefonden at see, –∪-∪∪-∪-∪∪-
BJeg vil det ikke fordølge!∪-∪-∪∪-∪
   
aI Høiden – afsted over Ur og Bæk∪-∪∪-∪∪-∪-
B Tilhobe vi saa monne vandre;∪-∪∪-∪∪-∪
a15Her har vist Jetter til Dvergenes Skræk∪-∪-∪∪-∪∪-
BLeveret et Slag med hverandre!∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Vort Blik og vor Tanke, som Falk paa Rov,∪-∪∪-∪∪-∪-
BFløi ud over Verden saa vide, –∪-∪∪-∪∪-∪
aDen daled i Farten paa Sø og Skov,∪-∪∪-∪∪-∪-
B20Den seiled om Sneefjeldets Side.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Som Svaner, der længes mod Sydens Kyst,∪-∪∪-∪∪-∪-
BMens høit over Skyen de svømme,∪-∪∪-∪∪-∪
aSaa spiled vor Længsel sin Vinge med Lyst,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BSaa fløi vore vaar l ige Drømme.∪-∪∪-∪∪-∪
   
a25Og da vi omsider igjen kom hjem,∪-∪∪-∪∪-∪-
BVi kunde med Stolthed fortælle∪-∪∪-∪∪-∪
aAt dygtige Fodfolk findes blandt dem,∪-∪∪-∪-∪∪-
BSom gjæste Ulrikkens Fjelde.∪-∪-∪∪-∪
   
  Versetype:
  Rimskjema:
  Metrisk formel:
  
2. PROSPECT AF BERGEN
 
aO, gamle Bjørgvin! her fra dette Sted 
B30Du tager bedst dig ud, – fra Klipperyggen, – 
BThi tydeligt kan skimtes Tydskebryggen, 
aJa, Gud forlade mig! Trianglen med, – 
aOg udenfor, din vidt bekjendte «Leed», 
B Den rige Grube, hvor du søger Lykken, –  
   
C35Og Lunggaardsvandet mellem grønne Høie, 
CSaa klart og dybt som dine Døttres Øie! 
   
a Nu Stykkets Baggrund! See det mørke Aag 
BAf Skjær paa Havets Skuldre! Fjordens Glathed! 
aMen endnu bedre er dets Forgrund dog; 
B40 Her styrter Fjeldet sig i dristig Brathed, 
aOg som Staffage staaer vort muntre Tog, 
BHvis Damer hvile sig i yndig Mathed 
   
CImedens Sydens gyldne Frugter gløde 
C(F<...> vore Randsler) lifligt os imøde! 
   

Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her