Du er her:
Til: En Troubadour
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til: En Troubadour
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi ((7 6)² 7 7 8 8) | (7 6 7 8 7 7 8 8)
aTroubadour, med hellig Magt 
BI de milde Strenge! 
aIklæd din Sjæl i Sangens Dragt, 
BLad den svæve høit og længe; – 
c5Syng, min ædle Troubadour, 
c Fuglen lig i Guds Natur, – 
DDine Toner skal ei svinde 
DLydløst hen som Vaarens Vinde. 
   
aHvisk kun ved Naturens Bryst 
B10Hvad din Barm mon gjemme, – 
aSom dit Ekko skal jeg tyst 
BLytte til din Stemme; 
cHvad der bæver i din Sjæl 
cBærer jeg fra Fjeld til Fjeld,  
D15Fantaserer, naar du tier, 
DOver dine Melodier! 
   

Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her