Du er her:
Til mine Abonnenter!
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til mine Abonnenter!
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a b)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '6)²
aDet er møisomt nok i et kristent Land∪∪-∪-∪∪-∪-
bat finde sin Lykkes Havn,∪-∪∪-∪-
anaar man skal gaae om som en hedensk Mand∪-∪∪-∪∪-∪- & ∪∪-∪-∪∪-∪-
bmellem Folket foruden Navn.∪∪-∪∪-∪-
   
a5Man skjældes da ud for en udøbt Hund,∪-∪∪-∪∪-∪-
bog haanes af mangen En, –∪-∪∪-∪-
atit skar det mig dybt i Hjertets Grund,∪-∪∪-∪-∪-
bjeg er jo dog ikke af Steen!∪-∪∪-∪∪-
   
aNu slaar da Forløsningens Time snart;∪-∪∪-∪∪-∪-
b10om en Uge saa er jeg fri,∪∪-∪∪-∪-
adet nye Menneske da i en Fart∪-∪-∪∪-∪∪-
bsom Kristen jeg putter mig i.∪-∪∪-∪∪-
   
aSom Kristen? ak ja, Gud hjælpe saasandt,∪-∪∪-∪-∪∪-
bdet er lettere sagt end gjort;∪∪-∪∪-∪-
a15 thi faar jeg end Navnet, Forbundets Pant,∪-∪∪-∪-∪∪- & ∪-∪∪-∪∪-∪-
bdet frugter vel ikke stort.∪-∪∪-∪-
   
a Thi Alle ere vi Adams Børn,∪-∪-∪∪-∪-
bmaa lyde Naturens Norm,∪-∪∪-∪-
aEn svæver i Skyen som Kongeørn,∪-∪∪-∪∪-∪-
b20En kryber i Støvet som Orm.∪-∪∪-∪∪-
   
a Jeg kan ei forlade min vante Vei,∪-∪∪-∪∪-∪-
bjeg følger den kjækt som en Mand,∪-∪∪-∪∪-
askjønt tit den gaar over skovdækt Hei∪-∪∪-∪-∪-
bog gjennem et umildt Land.∪-∪∪-∪-
   
a25Jeg siger Jer Tak for I fulgte mig hid,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ben Tak med bevæget Hu, –∪-∪∪-∪-
anaar jeg kristnet fremtræder, da er det min Lid,∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bI følge et Stykke endnu! –∪-∪∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her