Du er her:
Til den eneste
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Januar 1856
Til den eneste
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:((X a)² (X b)²) | ((X a)² (B c)²)
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² ('7 '6)²
XSalen er strålende smykket,-∪∪-∪∪-∪
aballet er alt begyndt.-∪∪-∪- & -∪-∪∪-
XI brogede klynger bevæger∪-∪∪-∪∪-∪
asig damer i luftig pynt.∪-∪∪-∪-
X5Højt fra orkestret lyder-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
btonernes koglende hær.-∪∪-∪∪-
XHver herre har festlige miner,∪-∪∪-∪∪-∪
bhver lampe har festligt skær.∪-∪∪-∪-
   
X Hør blot, hvor der kurtiseres,∪-∪∪-∪-∪ & -∪∪-∪∪-∪
a10hvor hviskes der blødt og ømt∪-∪∪-∪-
Xom alt, hvad i hast man finder,∪-∪∪-∪-∪
aom hvad man har hørt og drømt.∪-∪∪-∪-
XOg damerne smiler så listig∪-∪∪-∪∪-∪
btil alle de søde ord,∪-∪∪-∪-
X15gemmer i mindets stambog-∪∪-∪-∪
b tirader, som ingen tror.∪-∪∪-∪-
   
XOg der er latter og glæde∪-∪-∪∪-∪ & -∪∪-∪∪-∪
aalt over den ganske sal.∪-∪∪-∪-
XDer er ikke én, som fatter,∪-∪∪-∪-∪
a20hvor verden er led og fatal.∪-∪∪-∪∪-
XDer er ikke én, som fatter,∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
bDer er ikke én, som kan se,∪-∪∪-∪∪- & ∪∪-∪-∪∪-
X at under den slørende jubel∪-∪∪-∪∪-∪
b dølger sig tomhedens ve.-∪∪-∪∪-
   
X25 Dog jo, en eneste er der,∪-∪-∪∪-∪
aimellem dem alle kun én.∪-∪∪-∪∪-
XI øjet bor lønlig smerte,∪-∪∪-∪-∪
adèr læser jeg sorg og mén,∪-∪∪-∪-
Bdèr læser jeg drømmende tanker,∪-∪∪-∪∪-∪
c30som vugger sig op og ned,∪-∪∪-∪-
Bet hjerte, som higer og banker∪-∪∪-∪∪-∪
cog har ikke livsens fred.∪-∪∪-∪-
   
XDu unge, drømmende gåde,∪-∪-∪∪-∪
aturde jeg grunde dig ud,-∪∪-∪∪-
X35turde jeg kækt dig kåre-∪∪-∪-∪
atil mine tankers brud,-∪∪-∪-
Xturde jeg dukke mig ned i-∪∪-∪∪-∪
bdit rige åndige væld,∪-∪-∪∪-
Xturde jeg skue tilbunds i-∪∪-∪∪-∪
b40din blomstrende barnesjæl. ∪-∪∪-∪-
   
X Da skulde fagre digte∪-∪-∪-∪ & -∪∪-∪-∪
asvinge sig fra mit bryst,-∪∪-∪-
Xda skulde frit jeg sejle∪-∪-∪-∪ & -∪∪-∪-∪
asom fuglen mod skyens kyst.∪-∪∪-∪-
B45Og alle de spredte syner∪-∪∪-∪-∪
cblev til en enhedens klang;∪-∪-∪∪- & -∪∪-∪∪-
Bthi livets fagreste syner ∪-∪-∪∪-∪
cspejled sig i min sang.-∪∪-∪-
   
XDu unge, drømmende gåde,∪-∪-∪∪-∪
a50turde jeg grunde dig ud,-∪∪-∪∪-
X turde jeg kækt dig kåre-∪∪-∪-∪
atil mine tankers brud.-∪∪-∪-
  – – – – – – – 
 – – – – – – – 
 55– – – – – – – 
 – – – – – – – 
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her