Du er her:
Taaren
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Taaren
  Versetype:rapsodisk
  Rimskjema:r
  Metrisk formel:bi '6|'8
aForuden Taare Livet blev,8
bSelv midt i al dets Vandighed,8
cOs sikkert altfor tørt;6
aDet Saar, et bittert Minde rev,8
c5Bli’er lægt af Taarens Dug berørt,8
dOg i dens klare Diamant8
dSaamangen Sorgbetynget fandt8
bSit Hjertes tabte Fred.6
eJeg mindes endnu nok saa grant,8
e10Hvor stride mine Taarer randt,8
fDa jeg som liden Dreng6
gBlev fulgt i Skolen første Gang;8
g Forvist det var den samme Sang8
xJeg kvad, naar jeg som Barn blev lagt8
f15Fortidligt i min Seng.6
hPaa Gaden tumler sig en Flok8
hAf Skoledrenge lystigt nok, –8
iPaa Kjælken gaar det glat;6
iJeg har mig tæt ved Ruden sat,8
j20Og seer paa dem med sorgfuld Hu,8
kDa rinder Taaren heed;6
lThi det er Kvæld ved Juletid8
lMed Maaneskin og Snee saa hvid,8
jMen ak! – min Støvle er itu,8
k25Jeg kan ei være med!6
m Saa har jeg siden mangen Gang8
nAf Hjertets Fylde grædt;6
mJeg stillet har dets dybe Trang8
nOg atter følt mig let;6
o30Dog, førend Aanden ret blev vakt8
oVar Smerte kun i Taaren lagt,8
oJeg fatted ikke, hvilken Magt8
xI Taareperlen laa.6
pDa læste jeg for første Gang8
q35En Digters høie Kvad,6
qI Taarens stille, varme Bad8
pJeg luttrede mit Indres Trang8
rOg lindred den deri, –6
sDa følte jeg den Undermagt,8
s40Som i det Skjønne dybt er lagt,8
pDa fatted jeg for første Gang8
rEn Taares Poesie!6
   

H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her